Том 25 № 4 (2020): Ендокринологія
Ендокринологія

Засновник: Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

DOI: 10.31793/1680-1466.2020.25-4

ISSN 2524-0439 (Online), 1680-1466 (Print)
Періодичність: 4 рази на рік

Головний редактор:
Тронько Микола Дмитрович, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, віце-президент НАМН України, директор Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна.

Заступники головного редактора:
Кваченюк Андрій Миколайович, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи клініки Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна.

Ковзун Олена Ігорівна, доктор біологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»,  Київ, Україна.

Соколова Любов Костянтинівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, керівник відділу діабетології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 14099-3070 ПР від 17.06.2008

Фахова реєстрація в Міністерстві освіти та науки України:
Наказом Міністерства освіти та науки України від 02.07.2020 р. № 886 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б», медичні спеціальності – 222).

Наказом Міністерства освіти та науки України від 24.09.2020 р. № 1188 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б», біологічні спеціальності – 091).

Журнал внесено до наукометричної бази даних Index Copernicus

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ye.V. Luchytskyi, L.K. Sokolova, V.Ye. Luchytskyi, Y.B. Belchina, G.A. Zubkova, S.A. Cherviakova, V.M. Rybalchenko, V.V. Pushkarev, T.S. Vatseba, I.I. Skladanna, V.M. Pushkarev
291-296
Рівні ендотеліну-1 та тестостерону в крові хворих на цукровий діабет 1-го та 2-го типів
pdf
Yu.М. Tarashchenko, А.Ye. Kovalenko, V.І. Kravchenko, O.I. Kovzun, О.V. Simurov
297-304
Йодо- та селенодефіцит у патогенезі зобної трансформації щитоподібної залози та автоімунних тиреопатій (огляд літератури та результати власних досліджень)
pdf
N.N. Stepura, G.A. Zamotayeva, G.N. Terekhova, I.P. Volynets
305-309
Вміст циркулюючих імунних комплексів у хворих на дифузний токсичний зоб, ускладнений автоімунною офтальмопатією
pdf
N.V. Shlyakhova, S.I. Turchina, G.V. Kosovtsova
310-315
Вплив гіпоандрогенемії на складові метаболічного синдрому в підлітків із затримкою статевого розвитку
pdf
I.P. Pasteur
316-326
Бібліометричний аналіз наукових публікацій у журналі «Ендокринологія»
pdf