Індексація журналу

                                                                        Шановні автори!

Згідно рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2020 року науково-практичний медичний журнал «Ендокринологія/Endokrynologia» (засновник: Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України», свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 14099-3070 ПР від 17 червня 2008 року) включено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії» (категорія «Б», пункт 352) (https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya).

Підстава: Наказ Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2020 року № 886 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 2 липня 2020 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України», додаток 4 «Список друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України» (категорія «Б», друковані періодичні видання, пункт 128).

Журнал "Ендокринологія" включений до міжнародних наукометричних та спеціалізованих баз данних:

  1. Index Copernicus (Польша)
  2. Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
  3. Open Academic Journals Index (OAJI)

Журнал "Ендокринологія" включений до:

  • Загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова»;
  • УРЖ «Джерело»