Індексація журналу

Журнал "Ендокринологія" включений до міжнародних наукометричних та спеціалізованих баз данних:

  1. Index Copernicus (Польша)
  2. Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
  3. Open Academic Journals Index (OAJI)

Журнал "Ендокринологія" включений до:

  • Загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова»;
  • УРЖ «Джерело»