Про журнал

Щоквартальний науково-практичний  медичний журнал
«Ендокринологія»

ISSN 2524-0439 (Online), 1680-1466 (Print)

 

Заснований Державною Установою «Інститут Ендокринології та обміну речовин ім В.П. Комісаренка НАМН УКРАЇНИ» 1996 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 14099-3070 ПР від 17.06.2008

Наказом Міністерства освіти та науки України від 02.07.2020 р. № 886 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б», медичні спеціальності – 222).

Наказом Міністерства освіти та науки України від 24.09.2020 р. № 1188 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б», біологічні спеціальності – 091).

Програмні цілі: аналіз актуальних проблем і розповсюдження нових наукових даних, підвищення кваліфікації фахівців та сприяння прогресу наукової думки в царині ендокринологічної галузі шляхом публікації статей із результатами оригінальних досліджень, оглядів літератури та клінічних випадків, щодо сприяння ефективності ендокринної допомоги населенню.

Сфера застосування і предметні галузі:
1. Ендокринні захворювання дорослих
2. Дитяча ендокринологія

Рубрики журналу
1. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
2. ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ
3. ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ
4. КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

Мова видання: українська, російська та англійська.

Категорія читачів: науковці, лікарі, фахівці з ендокринології, біології, лікарі суміжних спеціальностей, викладачі та студенти вищих медичних навчальних закладів.

Редакційна колегія журналу «Ендокринологія» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу. Всі статті, що надходять до Редакційної колегії, в обов’язковому порядку проходять подвійне «сліпе» рецензування та перевірку на плагіат. Журнал надає користувачам гарантії відповідно до зазначених зобов’язань.

Адреса редакції: ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», вул. Вишгородська, 69, м. Київ, 04114, Україна

Тел. редакції: +38 (044) 430-36-94

Е-mail редакції: endokrynologia.journal@gmail.com