Редакційний штат

Головний редактор: Тронько Микола Дмитрович, проф., д.м.н.,
віце-президент НАМН України, академік НАМН України, чл.-кор. НАН України, Київ

Заступники головного редактора: Кваченюк А.М., Соколова Л.К.

Відповідальний секретар: Гирявенко О.Я.

Редакційна колегія:

Богданова Т.І. (проф., д.б.н., Київ)
Большова О.В. (проф., д.м.н., Київ)
Дагого-Джек С. (США) 
Караченцев Ю.І. (проф., д.м.н., Харків)
Коваленко А.Є. (Київ)
Ковзун О.І. (д.б.н., Київ)
Корпачев В.В. (проф., д.м.н., Київ)
Кравченко В.І. (д.м.н., Київ)
Лучицький Є.В. (проф., д.м.н., Київ)
Маньковський Б.М. (проф., д.м.н., чл.-кор. НАМН України, Київ)
Науменко В.Г. (к.м.н., Київ)
Орленко В.Л. (к.м.н., Київ)
Полторак В.В. (проф., д.м.н., Харків)
Пушкарьов В.М. (д.б.н., Киів)
Резніков О.Г. (проф., д.м.н., академік НАМН України, чл.-кор. НАН України, Київ)
Томас Дж. (Велика Британія)
Ямашіта С. (Японія)

Редакційна рада:

Боцюрко В.І. (Івано-Франківськ)
Вендзилович Ю.М. (Львів)
Власенко М.В. (Вінниця)
Войнілович В.О. (Чернігів)
Кирилюк М.Л. (Київ)
Мельниченко Г.О. (Російська Федерація)
Спринчук Н.А. (Київ)
Ткач С.М. (Київ)
Хатч М. (США)
Шестакова М.В. (Російська Федерація)