Редакційний штат

Головний редактор:

Тронько Микола Дмитрович, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, віце-президент НАМН України, директор Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна. ORCID: 0000-0001-7421-0981 (https://orcid.org/0000-0001-7421-0981).

Заступники головного редактора:

Кваченюк Андрій Миколайович, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи клініки Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна. ORCID: 0000-0001-6886-3804 (http://orcid.org/0000-0001-6886-3804).

Ковзун Олена Ігорівна, доктор біологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»,  Київ, Україна. ORCID: 0000-0002-6906-6636 (https://orcid.org/0000-0002-6906-6636).

Соколова Любов Костянтинівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу діабетології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна. ORCID: 0000-0003-0011-0106 (https://orcid.org/0000-0003-0011-0106).

Відповідальний редактор:

Пастер Ігор Петрович, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу фундаментальних і прикладних проблем ендокринології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна. ORCID: 0000-0002-8199-833X (https://orcid.org/0000-0002-8199-833X).

Редакційна колегія:

Богданова Тетяна Іванівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії морфології ендокринної системи Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна. ORCID: 0000-0001-5119-0236 (https://orcid.org/0000-0001-5119-0236).

Большова Олена Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу дитячої ендокринної патології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна. ORCID: 0000-0003-1999-6031 (https://orcid.org/0000-0003-1999-6031).

Караченцев Юрій Іванович, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, директор Державної установи «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», Харків, Україна. ORCID: 0000-0003-1317-6999 (http://orcid.org/0000-0003-1317-6999).

Коваленко Андрій Євгенович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу хірургії ендокринних залоз Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна. ORCID: 0000-0003-0326-6421 (http://orcid.org/0000-0003-0326-6421).

Корпачев Вадим Валерійович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу вікової ендокринології та клінічної фармакології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна. ORCID: 0000-0003-0182-9753 (https://orcid.org/0000-0003-0182-9753).

Кравченко Віктор Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу епідеміології ендокринних захворювань Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна. 0000-0003-0867-2023 (https://orcid.org/0000-0003-0867-2023).

Лучицький Євген Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу репродуктивної ендокринології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна. ORCID: 0000-0003-4894-5110 (https://orcid.org/0000-0003-4894-5110).

Маньковський Борис Микитович, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ, Україна. ORCID: 0000-0001-8289-3604 (https://orcid.org/0000-0001-8289-3604).

Науменко Володимир Гаврилович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри ендокринології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ, Україна. ORCID: 0000-0002-3140-6113 (https://orcid.org/0000-0002-3140-6113).

Орленко Валерія Леонідівна, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-консультативного відділу амбулаторно-профілактичної допомоги хворим з ендокринною патологією Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна. ORCID: 0000-0002-8400-576X (https://orcid.org/0000-0002-8400-576X).

Полторак Вікторія Віталіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу експериментальної ендокринології Державної установи «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», Харків, Україна. ORCID 0000-0002-3717-4413 (https://orcid.org/0000-0002-3717-4413).

Пушкарьов Володимир Михайлович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу фундаментальних і прикладних проблем ендокринології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна. ORCID: 0000-0003-0347-7771 (https://orcid.org/0000-0003-0347-7771).

Резніков Олександр Григорович, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, завідувач відділу ендокринології репродукції і адаптації Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна. ORCID: 0000-0002-0018-399X (https://orcid.org/0000-0002-0018-399X).

Dagogo-Jack Samuel, Professor of Medicine, Professor of Physiology, Director of Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Director of General Clinical Research Center, University of Tennessee Health Science Center, Memphis, TN, USA. ORCID: 0000-0001-5318-9677 (https://orcid.org/0000-0001-5318-9677).

Thomas Gerry, Professor, Chair in Molecular Pathology, Department of Surgery and Cancer, Faculty of Medicine, Imperial College, Charing Cross Hospital, London, United Kingdom.

Yamashita Shunichi, MD, PhD, Department of Radiation Medical Sciences, Atomic Bomb Disease Institute, Nagasaki University, Nagasaki, Japan. ORCID: 0000-0001-6399-6261 (https://orcid.org/0000-0001-6399-6261).

Редакційна рада:

Боцюрко Володимир Іванович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, Івано-Франківськ, Україна.

Вендзилович Юрій Миронович, директор Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр», Львів, Україна.

Власенко Марина Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ендокринології з курсом післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Вінниця, Україна.

Войнілович Віра Олексіївна, Заслужений лікар України, Чернігів, Україна.

Кирилюк Михайло Лазарович, доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії «Академічного медичного центру», Київ, Україна.

Спринчук Наталя Андріївна, кандидат медичних наук, доцент, завідувач відділення дитячої ендокринної патології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна.

Ткач Сергій Миколайович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділення діабетології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна.

Мельниченко Галина Афанасьевна, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, директор Института клинической эндокринологии Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» МЗ РФ, Москва, Российская Федерация.

Шестакова Марина Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, директор Института диабета Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» МЗ РФ, Москва, Российская Федерация.

Hatch Maureen, Senior Staff Scientist, Radiation Epidemiology Branch, National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA.