Бібліометричний аналіз наукових публікацій у журналі «Ендокринологія»
pdf

Ключові слова

журнал «Ендокринологія», наукові публікації, бібліометричний аналіз.

Як цитувати

Pasteur, I. (2020). Бібліометричний аналіз наукових публікацій у журналі «Ендокринологія». Ендокринологія, 25(4), 316-326. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/467

Анотація

Мета — провести бібліометричний аналіз наукових публікацій у журналі «Ендокринологія». Матеріал і методи. Об’єктом дослідження стали всі номери Журналу за 1996-2020 роки, а предметом дослідження — заголовки рубрик і наукових публікацій, а також (вибірково) наукові публікації або
реферати до них. Методи дослідження — відбір, бібліографічна характеристика, групування та системний контент-аналіз наукових публікацій у Журналі. Контент-аналіз, або кількісний аналіз документів полягає в переведенні масової текстової інформації в кількісні показники. Результати. У Журналі опубліковано 935 наукових праць: оригінальних статей, оглядів, лекцій, коротких повідомлень тощо. Останніми роками зростання кількості публікацій пояснюється збільшенням вдвічі кількості номерів на рік (4 замість 2) і зміною формату журналу. Найбільша кількість публікацій припадає на 2012 (54 записи) та 2013 (50 записів) роки. Переважну частину публікацій становлять оригінальні статті (65,4% від загальної кількості). Співвідношення між публікаціями оригінальних експериментальних і клінічних досліджень становить 1:3. Найбільшу кількість публікацій за клінічною тематикою присвячено цукровому діабету (47,6% від загальної кількості) та патології щитоподібної залози (25,5%); понад третина з них — безпосередньо методам лікування. Співвідношення між публікаціями з питань діагностики та лікування перевищує 1:2. У цілому безпосередньо питання діагностики винесено в заголовки 13,0% публікацій, а питання лікування — 30,3%. Найбільшу кількість публікацій за експериментальною тематикою присвячено наднирковим (24,1% від загальної кількості), щитоподібній (23,5%) і підшлунковій (21,8%) залозам. У 297 публікаціях (31,8% від загальної кількості) зазначено по 1 автору, у 186 публікаціях (19,9%) — по 2, у 161 публікації (17,2%) — по 3, у 129 публікаціях (13,8%) — по 4, у 66 публікаціях (7,0%) — по 5 і в 96 публікаціях (10,3%) — по 6 і більше. Авторами 483 публікацій зазначено співробітників 153 інших установ або організацій, 16 з яких мали понад 10 публікацій. Співробітники Інституту були авторами 576 публікацій; 37 із них були авторами в 10 і більше публікаціях. Висновки. Останніми роками публікаційна активність залишається стабільною.

pdf

Посилання

1. Міністерство освіти і науки України. Наказ «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства» від 02.07.2020 року № 886 (Ministry of Health of Ukraine. Order from 02.07.2020 N886 «On approval of decisions of the Certification Board of the Ministry»). [Internet] Available from: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyiministerstva-vid‑2-lipnya‑2020-roku.
2. Міністерство освіти і науки України. Наказ «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства» від 24.09.2020 року № 1188 (Ministry of Health of Ukraine. Order from 24.09.2020 N1188 «On approval of decisions of the Certification Board of the Ministry»). [Internet] Available from: https://mon.
gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyiministerstva-vid‑24-veresnya‑2020-roku.
3. www.iem.net.ua/for-specialists/magazine/.
4. www.endokrynologia.com.ua.