Вплив гіпоандрогенемії на складові метаболічного синдрому в підлітків із затримкою статевого розвитку
pdf

Ключові слова

хлопці, гіпоандрогенемія, метаболічний синдром.

Як цитувати

Shlyakhova, N., Turchina, S., & Kosovtsova, G. (2020). Вплив гіпоандрогенемії на складові метаболічного синдрому в підлітків із затримкою статевого розвитку. Ендокринологія, 25(4), 310-315. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/466

Анотація

Мета — дослідити вплив гіпоандрогенемії (ГА) на формування компонентів метаболічного синдрому (МС) у хлопців із затримкою статевого розвитку. Матеріал і методи. Комплексне дослідження проведено у 55 хлопців 14-18 років із клінічними ознаками затримки статевого розвитку та лабораторно підтвердженим зниженим рівнем тестостерону (<12,0 нмоль/л) (основна група). Групу порівняння становили 44 практично здорових однолітки із нормальним рівнем статевого дозрівання. Оцінювали статевий та фізичний розвиток хлопців. Визначали рівні загального тестостерону (ЗТ) та естрадіолу (Е 2), сексстероїдзв’язуючого глобуліну (СЗГ), загального холестерину (ЗХС), тригліцеридів (ТГ), холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ), рівень натще глюкози та імунореактивного інсуліну в сироватці крові. Розраховували співвідношення (Т/Е 2), індекс вільного андрогена (ІВА); показники холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) та коефіцієнту атерогенності (КА), індекс інсулінорезистентності НОМА. Статистичний аналіз виконано в програмі SPSS17.00. Результати. У підлітків із ГА зниження рівня ЗТ поєднувалось із достовірними зменшеннями співвідношення Т/Е 2 (40,35±28,02 ум.од., р<0,05) та ІВА (22,08±6,05 ум. од., р<0,05) на тлі зниження рівня СЗГ (28,11±3,64 нмоль/л, р<0,05). За індивідуального аналізу у 23,6% хворих із ГА діагностовано ознаки інсулінорезистентності (ІР). Встановлено, що хлопці з ГА мали вірогідно більші показники ЗХС (4,91±0,17 нмоль/л, р<0,05), ТГ(1,15±0,12 нмоль/л, р<0,05) та ХС ЛПНЩ (2,65±0,19 нмоль/л, р<0,05) порівняно зі здоровими однолітками. Доведено наявність негативних зв’язків рівнів ЗТ, СЗГ із вмістом ЗХС та позитивного зв’язку Е 2 із ЗХС, які не залежали від віку та індексу маси тіла (ІМТ). Висновки. Низькі рівні ЗТ у хлопців вже в підлітковому віці асоціюються з порушеннями ліпідного профілю, які можуть бути предиктором формування МС. Підлітки з ГА потребують динамічного спостереження та комплексного лікування, спрямованого на покращення репродуктивного потенціалу та попередження прогресування метаболічних порушень.

pdf

Посилання

1. Chrysohoou C, Panagiotakos D, Pitsavos C, et al. Low total testosterone levels are associated with the metabolic syndrome in elderly men: the role of body weight, lipids, insulin resistance, and inflammation; the Ikaria study. The review of diabetic studies. RDS. 2013;10(1):27-38.
2. Feingold KR, Brinton EA, Grunfeld C. The Effect of Endocrine Disorders on Lipids and Lipoproteins. [Updated 2020 Mar 9]. In: Feingold KR, Anawalt B, Boyce A, et al., editors. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK409608/.
3. Laaksonen DE, Niskanen L, Punnonen K, et al. Sex hormones, inflammation and the metabolic syndrome: a population-based study. Eur J Endocrinol. 2003;149(6):601-608.
4. Лучицький ЄВ, Лучицький ВЄ. Сучасні погляди на віковий андрогенодефіцит у чоловіків. Ендокринологія. 2012;17(4): С. 56-60. (Luchytskyy YeV, V. Ye. Luchytskyy. Modern concept of age androgendefiсiensy in males. Endocrinology. 2012;17(4): P. 56-60.).
5. Akishita M, Fukai S, Hashimoto M, et al. Association of low testosterone with metabolic syndrome and its components in middle-aged Japanese men. Hypertens Res. 2010;33(6):587-591.
6. Lapauw B, Goemaere S, Zmierczak H, et al. The decline of serum testosterone levels in community-dwelling men over 70 years of age: descriptive data and predictors of longitudinal changes. Eur J Endocrinol. 2008;159(4):459-468.
7. Harman SM, Metter EJ, Tobin JD, et al. Longitudinal effects of aging on serum total and free testosterone levels in healthy men. J Clin Endocrinol. 2001;86(2):724-731.
8. Yeap B, Chubb S, Hyde Z, et al. Lower serum testosterone is independently associated with insulin resistance in nondiabetic older men: the Health In Men Study. Eur J Endocrinol. 2009;161(4):591-598.
9. Kupelian V, Page ST, Araujo AB, et al. Low sex hormone-binding globulin, total testosterone, and symptomatic androgen deficiency are associated with development of the metabolic syndrome in nonobese men. J Clin Endocrinol. 2006;91(3):843-850.
10. Osuna JA, Gomez-Perez R, Arata-Bellabarba G, et al. Relationship between BMI, total testosterone, sex hormone-binding-globulin, leptin, insulin and insulin resistance in obese men. Archives of Andrology. 2006;52(5):355-361.
11. Kaufman JM, Vermeulen A. The decline of androgen levels in elderly men and its clinical and therapeutic implications. Endocrine Reviews. 2005;26(6):833-876.
12. Saely CH, Aczel S, Marte T, et al. The metabolic syndrome, insulin resistance, and cardiovascular risk in diabetic and nondiabetic patients. J Clin Endocrinol. 2005;90(10):5698-5703.
13. Протоколи надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча ендокринологія». К., 2006. — 94 с. (Protocols of medical care for children from the specialty «Pediatric Endocrinology». K., 2006. — 94 p.).
14. Marshall WA, Tanner JM. Variations in the pattern of pubertal changes in boys. Arch Dis Child. 1970;4:13.
15. Оцінка статевого розвитку хлопців (вікові нормативи): метод. рек. ДУ «ІОЗДП АМНУ»; Плехова ОІ [та ін.]. Х., 2010. — 25 с. (Assessment of sexual development of boys (age standards): method. rivers SI «ICAHC NAMS»; Plehovа OI [at al.]. Kharkiv, 2010. — 25 p.).