Рівні ендотеліну-1 та тестостерону в крові хворих на цукровий діабет 1-го та 2-го типів
pdf

Ключові слова

цукровий діабет, ендотеліальна дисфункція, ендотелін‑1, тестостерон.

Як цитувати

Luchytskyi, Y., Sokolova, L., Luchytskyi, V., Belchina, Y., Zubkova, G., Cherviakova, S., Rybalchenko, V., Pushkarev, V., Vatseba, T., Skladanna, I., & Pushkarev, V. (2020). Рівні ендотеліну-1 та тестостерону в крові хворих на цукровий діабет 1-го та 2-го типів. Ендокринологія | Endocrinology, 25(4), 291-296. https://doi.org/10.31793/1680-1466.2020.25-4.291

Анотація

Із цукровим діабетом (ЦД) пов’язана ендотеліальна дисфункція (ЕД) — одна з ключових патологічних подій у розвитку хронічних діабетичних ускладнень. Важливим ефектом ЕД є збільшення продукції та біологічної активності ендотеліну (ЕТ). ET‑1, який виробляється переважно в ендотелії, є основною серцево-судинною ізоформою ендотелінової системи. ЦД — одне із захворювань, пов’язаних із патологічно підвищеним рівнем ЕТ. Отримані докази того, що андрогени можуть грати певну роль у визначенні специфічного для статі артеріального тиску. Чоловіки мають більш високий ризик розвитку ішемічної хвороби серця або гіпертонічної хвороби порівняно з жінками в пременопаузі. Мета — визначення концентрації ЕТ‑1 та тестостерону (Т) в крові хворих на цукровий діабет першого (ЦД1) та другого (ЦД2) типів із різним індексом маси тіла (ІМТ) та різних вікових категорій. Матеріал і методи. Рівень ET‑1 оцінювали методом ІФА в 103 осіб: 17 здорових осіб та 86 пацієнтів із ЦД1 і ЦД2. Для визначення концентрації ET‑1 використовували набір Endotelin (1-21) EIA. Загальний Т визначали за допомогою набору EIA‑1559. Результати. У всіх пацієнтів із діабетом рівень ЕТ‑1 у крові був значно вищим, ніж в осіб контрольної групи. Різниця в кількості ЕТ‑1 у крові пацієнтів із ЦД1 і ЦД2 була невірогідною. Рівень ЕТ‑1 у чоловіків був вищим, ніж у жінок у середньому на 37%. У групі з вищим індексом маси тіла кількість ET‑1 була вищою на 71%, а Т — нижчою на 25%. Рівень ЕТ‑1 у віковій групі до 50 років був нижчим, ніж у старшій групі для обох типів ЦД (123% для ЦД1 і 148% для ЦД2), а кількість Т у хворих на ЦД2 — вища майже на 20%. У групі хворих на ЦД2 з рівнем Т<3 нг/мл концентрація ЕТ‑1 у крові була вищою, ніж у хворих із рівнем Т>3 нг/мл (відповідно 0,550 фмоль/мл і 0,392 фмоль/мл). Висновки. У чоловіків, хворих на ЦД2 з ожирінням спостерігається підвищення концентрації ЕТ‑1 і зниження рівня Т. Ці показники, напевно, безпосередньо не пов’язані з вмістом глікованого гемоглобіну (Нв1Ас). Із віком рівень ЕТ‑1 у крові хворих
на ЦД зростає, а рівень Т знижується. Ці процеси можуть бути взаємопов’язаними. Концентрація ЕТ‑1 у крові в чоловіків, хворих на ЦД обох типів вірогідно вища, ніж у жінок.

https://doi.org/10.31793/1680-1466.2020.25-4.291
pdf