Том 26 № 1 (2021): Ендокринологія
Ендокринологія

Засновник: Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

DOI: 10.31793/1680-1466.2021.26-1

ISSN 2524-0439 (Online), 1680-1466 (Print)
Періодичність: 4 рази на рік

Головний редактор:
Тронько Микола Дмитрович, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, віце-президент НАМН України, директор Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна.

Заступники головного редактора:
Кваченюк Андрій Миколайович, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи клініки Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна.

Ковзун Олена Ігорівна, доктор біологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»,  Київ, Україна.

Соколова Любов Костянтинівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, керівник відділу діабетології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 14099-3070 ПР від 17.06.2008

Фахова реєстрація в Міністерстві освіти та науки України:
Наказом Міністерства освіти та науки України від 02.07.2020 р. № 886 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б», медичні спеціальності – 222).

Наказом Міністерства освіти та науки України від 24.09.2020 р. № 1188 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б», біологічні спеціальності – 091).

Журнал внесено до наукометричної бази даних Index Copernicus

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

M.D. Tronko, M.S. Cherska, O.A. Haiova, Kh.M. Kukharchuk, V.H. Guryanov, H.M. Ametova
5-20
Ефективність застосування амінофенілмасляної кислоти в лікуванні хронічної судинної патології головного мозку в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу
pdf
O.V. Bolshova, N.M. Muz, D.A. Kvachenyuk, M.O. Ryznychuk
21-30
Взаємозв’язок стану системи гормон росту/ростові чинники, рівнів вітаміну D та показників зросту в дітей із затримкою внутрішньоутробного розвитку
pdf
G.M. Terekhova, T.V. Fedko, V.M. Klochkova
31-41
Набута соматотропна недостатність у дорослих: діагностика та лікування
pdf
Yu.V. Perepelytsia, V.A. Mikhnev, M.V. Krishtal, I.M. Trofimova
42-48
Вплив негазового ацидозу i алкалозу на стан необмеженого протеолізу крові та тканин
pdf
L.I. Polyakova, A.G. Reznikov
49-58
Гістологічні та каріометричні зміни медіально-преоптичного ядра гіпоталамуса самців щурів, експонованих до низьких доз дибутилфталату під час внутрішньоутробного розвитку
pdf