Особливості перебігу анемічного синдрому у хворих на цукровий діабет
pdf

Ключові слова

анемія, цукровий діабет, хронічна хвороба нирок, гепсидин, метформін.

Як цитувати

Urbanovych, A., & Dunets, Y. (2021). Особливості перебігу анемічного синдрому у хворих на цукровий діабет. Ендокринологія, 26(1), 75-81. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/512

Анотація

У цьому огляді висвітлено особливості перебігу анемій різної етіології у хворих на цукровий діабет (ЦД). ЦД — одне з найпоширеніших хронічних захворювань, яке поступово набуває рис неінфекційної епідемії та є однією з найгостріших медико-соціальних проблем сучасності, що охоплює більшість економічно розвинених держав. Оскільки ЦД вражає усі органи та системи організму, анемічний синдром може мати мультифакторний генез. Зниження рівня гемоглобіну (Hb) погіршує контроль вуглеводного обміну, сприяє швидкому розвитку діабетичної ретинопатії та нейропатії. Хворі на ЦД знаходяться в зоні ризику щодо розвитку залізодефіцитної анемії та анемії, пов’язаної з дефіцитом еритропоетину через розвиток хронічної хвороби нирок. Залізодефіцитна анемія є найпоширенішою серед усіх хворих, зокрема й у хворих на ЦД. Гуморальним регулятором рівня заліза в організмі є гепсидин, який являє собою амінокислотний пептид, багатий на цистеїн, із дисульфідними місточками, і синтезується в печінці. Відомо, що при гіпоксії зменшується експресія гену гепсидину та збільшується засвоєння заліза як із макрофагів, так і з кишківника, відповідно гепсидин є основним регуляторним пептидом, що забезпечує гомеостаз заліза в організмі. Із розвитком діабетичної хронічної хвороби нирок ймовірність розвитку анемії різко зростає, оскільки виникає дефіцит еритропоетину. Також постійне приймання метформіну, який є препаратом першої лінії для лікування ЦД 2-го типу, підвищує ймовірність виникнення В12-дефіцитної анемії. Відповідно активна профілактика, раннє виявлення та лікування анемії у хворих на ЦД дозволить сповільнити розвиток хронічних ускладнень та покращити якість життя пацієнтів.

pdf

Посилання

1. Корзун ЮВ, Соколова ЛК, Гирявенко ОЯ. Частота та структура анемічного синдрому у хворих на цукровий діабет. Ендокринологія. 2016;21(3):193-8 (Korzun YuV, Sokolova LK, Giryavenko OYa. The frequency and structure of anemia syndrome in patiens with diabetes mellitus. Endokrynologia. 2016;21(3):193-
8. Ukrainian).
2. Black RE, Victora CG, Walker SP, Bhutta ZA, Christian P, De Onis M, et al. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. The Lancet. 2013 Aug 3;382(9890):427-51.
3. Neoh K, Stanworth S, Pasricha SR, Bennett MI. Estimating prevalence of functional iron deficiency anaemia in advanced cancer. Support Care Cancer. 2017 Apr;25(4):1209-14.
4. Kdigo AK. Work Group. KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. Kidney Int Suppl. 2012;2(1):1-38.
5. Patel RP, Jain A. Study of anemia in primary hypothyroidism. Thyroid Res Pract. 2017 Jan;14(1):22-4.
6. Deray G, Heurtier A, Grimaldi A, Launay Vacher V, Isnard Bagnis C. Anemia and diabetes. Am J Nephrol. 2004 Sep-Oct;24(5):522-6.
7. Thomas MC, MacIsaac RJ, Tsalamandris C, Power D, Jerums G. Unrecognized anemia in patients with diabetes: a crosssectional survey. Diabetes Care. 2003 Apr;26(4):1164-9.
8. Camargo JL, Gross JL. Conditions associated with very low values of glycohaemoglobin measured by an HPLC method. J Clin Pathol. 2004 Apr;57(4):346-9.
9. Eisenstein RS, Blemings KP. Iron regulatory proteins, iron responsive elements and iron homeostasis. J Nutr. 1998 Dec;128(12):2295-8.
10. Видиборець СВ, Андріяка АО. Физиологическая роль гепсидина как центрального регулятора метаболизма железа. Семейная медицина. 2017;(1):154-7 (Vydyborets SV, Andriyaka AA. Hepsidin: physiological role how central regulator of iron metabolism. Family medicine. 2017;(1):154-7).
11. Hardang IM, Lilleholt K, Hagve TA. Anemia of chronic disease. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Sep 18;137(17).
12. Papanikolaou G, Tzilianos M, Christakis JI, Bogdanos D, Tsimirika K, MacFarlane J, et al. Hepcidin in iron overload disorders. Blood. 2005 May 15;105(10):4103-5.
13. Swaminathan S, Fonseca VA, Alam MG, Shah SV. The role of iron in diabetes and its complications. Diabetes Care. 2007 Jul;30(7):1926-33.
14. Rajpathak SN, Crandall JP, Wylie-Rosett J, Kabat GC, Rohan TE, Hu FB. The role of iron in type 2 diabetes in humans. Biochim Biophys Acta. 2009 Jul;1790(7):671-81.
15. Guo W, Zhou Q, Jia Y, Xu J. Increased levels of glycated hemoglobin A1c and iron deficiency anemia: A review. Med Sci Monit. 2019 Nov 7;25:8371-8.