Том 25 № 1 (2020): Ендокринологія
Ендокринологія

DOI: 10.31793/1680-1466.2020.25-1

ISSN 2524-0439 (Online), 1680-1466 (Print)
Періодичність: 4 рази на рік
Друкований наклад: 4000 примірників
Електронний наклад: 7500 примірників

Головний редактор: Тронько Микола Дмитрович, проф., д.м.н., віце-президент НАМН України, академік НАМН України, чл.-кор. НАН України, Київ
Заступники головного редактора: Кваченюк А.М., Соколова Л.К.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 14099-3070 ПР від 17.06.2008
Фахова реєстрація у ВАК України: Наказом МОН України від 07.10.2015 р. № 1021 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (медичні та біологічні науки)
Журнал внесено до наукометричної бази даних Index Copernicus

Весь випуск
pdf

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Yu.V. Buldygina, G.M. Terekhova, Shlachtych S.L. Shlachtych, T.V. Fed’ko, V.M. Klochkova, L.S. Strafun
5-10
Результати хірургічного лікування хворих на дифузний токсичний зоб з автоімунною офтальмопатією
pdf
A.Yu. Havrylov
11-17
Рівень адренокортикотропного гормону периферичної крові як предиктор локалізації та поширення нейроендокринних пухлин грудної клітки, що супроводжуються ектопічним синдромом Кушинга
pdf
M.I. Sheremet, L.P. Sydorchuk, V.O. Shidlovskyi, O.V. Shidlovskyi, A.D. Bedenyuk, G.S. Kurochkin, N.P. Tkachuk, Yu.V. Gyrla
18-27
Асоціація поліморфізму генів BCL-2, CTLA-4, APO-1/Fas з активністю проліферації й апоптозу в тиреоїдній тканині хворих із вузловими формами зоба на тлі автоімунного тиреоїдиту та аденоми щитоподібдної залози
pdf
О.А. Goncharova
28-32
Влияние пролактина на иммунные характеристики у женщин с аутоиммунным тиреоидитом
pdf
M.D. Tronko, S.M. Kuznetsova, M.S. Cherska
33-41
Биофлавоноиды в лечении пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и церебральным атеросклерозом
pdf
V.L. Orlenko, K.M. Tronko, O.T. Yelizarova
42-48
Деякі ревматологічні показники у хворих із діабет-асоційованими остеоартритами
pdf
V.V. Pushkarev, L.K. Sokolova, O.I. Kovzun, S.A. Cherviakova, T.S. Vatseba, V.M. Pushkarev, M.D. Tronko
49-52
Активація кінази, що регулюється позаклітинними сигналами-1/2 (ЕRК1/2), у мононуклеарах крові людини за діабету та автоімунного тиреоїдиту
pdf
S.M. Tkach
53-57
Поширеність депресивних розладів серед хворих на цукровий діабет, які мешкають у зоні АТО та в інших областях України
pdf
O.V. Bolshova, N.M. Muz
58-64
Порівняльна характеристика ауксологічних і гормональних показників пацієнтів із затримкою внутрішньоутробного розвитку та пацієнтів із соматотропною недостатністю
pdf
M.D. Tronko, I.P. Pasteur
65-75
Наукометричний аналіз публікаційної активності науковців ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» за даними наукометричної бази даних Web of Science
pdf