Том 25 № 1 (2020): Ендокринологія
Ендокринологія

Засновник: Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

DOI: 10.31793/1680-1466.2020.25-1

ISSN 2524-0439 (Online), 1680-1466 (Print)
Періодичність: 4 рази на рік

Головний редактор:
Тронько Микола Дмитрович, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, віце-президент НАМН України, директор Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна.

Заступники головного редактора:
Кваченюк Андрій Миколайович, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи клініки Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна.

Ковзун Олена Ігорівна, доктор біологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»,  Київ, Україна.

Соколова Любов Костянтинівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, керівник відділу діабетології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 14099-3070 ПР від 17.06.2008

Фахова реєстрація в Міністерстві освіти та науки України:
Наказом Міністерства освіти та науки України від 02.07.2020 р. № 886 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б», медичні спеціальності – 222).

Наказом Міністерства освіти та науки України від 24.09.2020 р. № 1188 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б», біологічні спеціальності – 091).

Журнал внесено до наукометричної бази даних Index Copernicus

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Yu.V. Buldygina, G.M. Terekhova, Shlachtych S.L. Shlachtych, T.V. Fed’ko, V.M. Klochkova, L.S. Strafun
5-10
Результати хірургічного лікування хворих на дифузний токсичний зоб з автоімунною офтальмопатією
pdf
A.Yu. Havrylov
11-17
Рівень адренокортикотропного гормону периферичної крові як предиктор локалізації та поширення нейроендокринних пухлин грудної клітки, що супроводжуються ектопічним синдромом Кушинга
pdf
M.I. Sheremet, L.P. Sydorchuk, V.O. Shidlovskyi, O.V. Shidlovskyi, A.D. Bedenyuk, G.S. Kurochkin, N.P. Tkachuk, Yu.V. Gyrla
18-27
Асоціація поліморфізму генів BCL-2, CTLA-4, APO-1/Fas з активністю проліферації й апоптозу в тиреоїдній тканині хворих із вузловими формами зоба на тлі автоімунного тиреоїдиту та аденоми щитоподібдної залози
pdf
О.А. Goncharova
28-32
Влияние пролактина на иммунные характеристики у женщин с аутоиммунным тиреоидитом
pdf
M.D. Tronko, S.M. Kuznetsova, M.S. Cherska
33-41
Биофлавоноиды в лечении пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и церебральным атеросклерозом
pdf
V.L. Orlenko, K.M. Tronko, O.T. Yelizarova
42-48
Деякі ревматологічні показники у хворих із діабет-асоційованими остеоартритами
pdf
V.V. Pushkarev, L.K. Sokolova, O.I. Kovzun, S.A. Cherviakova, T.S. Vatseba, V.M. Pushkarev, M.D. Tronko
49-52
Активація кінази, що регулюється позаклітинними сигналами-1/2 (ЕRК1/2), у мононуклеарах крові людини за діабету та автоімунного тиреоїдиту
pdf
S.M. Tkach
53-57
Поширеність депресивних розладів серед хворих на цукровий діабет, які мешкають у зоні АТО та в інших областях України
pdf
O.V. Bolshova, N.M. Muz
58-64
Порівняльна характеристика ауксологічних і гормональних показників пацієнтів із затримкою внутрішньоутробного розвитку та пацієнтів із соматотропною недостатністю
pdf
M.D. Tronko, I.P. Pasteur
65-75
Наукометричний аналіз публікаційної активності науковців ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» за даними наукометричної бази даних Web of Science
pdf