Асоціація поліморфізму генів BCL-2, CTLA-4, APO-1/Fas з активністю проліферації й апоптозу в тиреоїдній тканині хворих із вузловими формами зоба на тлі автоімунного тиреоїдиту та аденоми щитоподібдної залози
pdf

Ключові слова

вузловий зоб на тлі автоімунного тиреоїдиту, аденома щитоподібної залози, поліморфізми APO‑1/Fas, CTLA‑4 і BCL‑2 генів.

Як цитувати

Sheremet, M., Sydorchuk, L., Shidlovskyi, V., Shidlovskyi, O., Bedenyuk, A., Kurochkin, G., Tkachuk, N., & Gyrla, Y. (2020). Асоціація поліморфізму генів BCL-2, CTLA-4, APO-1/Fas з активністю проліферації й апоптозу в тиреоїдній тканині хворих із вузловими формами зоба на тлі автоімунного тиреоїдиту та аденоми щитоподібдної залози. Ендокринологія, 25(1), 18-27. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/315

Анотація

Мета — вивчення показників апоптозу та проліферативної активності в тканині щитоподібної залози (ЩЗ) у хворих на вузловий зоб на тлі автоімунного тиреоїдиту (ВЗАІТ) та аденому ЩЗ (АЩЗ) порівняно з морфологічно незміненою тканиною, підрахунок кількості імунореактивних клітин, які експресують зазначені маркери. Матеріал і методи. Проводили порівняльний аналіз процесів апоптозу та проліферації в тканині ЩЗ у хворих на ВЗАІТ та АЩЗ і в морфологічно незміненій тканині ЩЗ шляхом дослідження експресії/щільності маркерів Fas/FasL, Bcl‑2, p53 і Ki‑67 на тиреоцитах у ділянках лімфоїдної інфільтрації та їх деструкції, а також у морфологічно незмінених ділянках тиреоїдної тканини (контроль). Підраховували кількість імунореактивних клітин, які експресують зазначені маркери, з використанням імуногістохімічного методу з урахуванням поліморфізму генів BCL‑2 (rs17759659), CTLA‑4 (rs231775) і APO‑1/Fas (rs2234767). Результати. Встановлено, що у хворих на ВЗАІТ та АЩЗ активуються декілька ланок програмованого кілінгу тиреоцитів із перевагою Fas-індукованого апоптозу, який асоціюється з промотором гена BCL‑2 (rs17759659) (F=25,33; p<0,001) і майже у 6 разів слабше — з промотором гена CTLA‑4 (rs231775) (F=4,23; p=0,017) через виражену експресію Fas і FasL на поверхні клітин у ділянках лімфоїдної інфільтрації та деструкції тиреоцитів (сильніше в носіїв GG-генотипу гена BCL‑2 — на 18,54% і 36,18% відповідно), що свідчить про ініціацію зовнішнього шляху апоптозу через каспазний механізм (ефекторну каспазу 8).

pdf

Посилання

1. Калоева АА, Боташева ВС, Эркенова ЛД. Характер морфологических изменений при эндемическом зобе. Фундаментальные исследования. 2015; 1 (1):30-40. (Kaloyeva AA, Botasheva VS, Erkenova LD. Character of morphological changes during endemic goiter. Fundamental’nyye issledovaniya. 2015;1(1): 30-40.
2. Brix TH, Hegedus L. Twin studies as a model for exploring the aetiology of autoimmune thyroid disease. Clin Endocrinol (Oxf). 2012;76(4):457-64.
3. Бондаренко ОО, Шпонька ИС, Гриценко ПА. Использование онкомаркеров в морфологической диагностике эпителиальных опухолей щитовидной железы. Морфологiя. 2010; 3(2):12-6. (Bondarenko OO, Shponika IS, Gritsenko PA. The use of tumor markers in the diagnosis of morphological epithelial tumors of thyroid gland. Morfologiya. 2010;3(2):12-6).
4. Tomer Y. Genetic susceptibility to autoimmune thyroid disease: past, present, andfuture. Thyroid. 2010;20(7):715-25.
5. Dong YH, Fu DG. Autoimmune thyroid disease: mechanism, genetics and current knowledge. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014;18(23): 3611-8.
6. Tsyganenko OS, Voroschuk RS. Immunomorfological reaction in the thyroid tissue in patients with autoimmune thyroiditis in combination with nodular goiter. Arta Medica. Nicholaе Anestiadi, Tenth Congress of the Association of Surgeons of Moldova, Chisinau. 2007;4(25):51-2.
7. Sheremet МІ, Sydorchuk LP, Shidlovskyi VО, Bedenyuk AD. Research of prognostic markers of proliferation and apoptosis in patients with nodular goiters combined with autoimmune thyroiditis. Archives of the Balkan Medical Union. 2016;51(4):488-91.
8. Sheremet МІ, Sydorchuk LP, Shidlovskyi VО, Bedenyuk AD. New prognostic markers of nodular forms of goiter combined with autoimmune thyroiditis. J Education, Health & Sport. 2017;7(3):475-82.
9. Sheremet МІ, Shidlovskyi VO, Sydorchuk LP. Assessment of proliferation and apoptosis markers in patients with autoimmune thyroiditis. J Education, Health & Sport. 2016;6(1):179-88.
10. Хазієв ІВ, Сорокіна ВВ. Експресія онкомаркерів Кі‑67 і р53 у фолікулярних неоплазіях щитоподібної залози. Експериментальна і клінічна медицина. 2013;59(2):77-81. (Khaziyev IV, Sorokina VV. Expression of tumor markers Ki‑67 and p53 in follicular thyroid neoplasia. Eksperymental’na i klinichna medytsyna. 2013;59(2):77-81).
11. Choudhury M. Diagnostic utility of Ki‑67 and p53 immunostaining on solitary thyroid nodule — а cytohistological and radionuclide scintigraphic study. Indian J Pathol Microbiol. 2011; 54(3):472-5.
12. Andrikoula M, Kolaitis N, Vartholomatos G. Serum levels of soluble Fas in patients with multinodular goiter. Immunol Investig. 2009;38(5): 398-407.
13. Basolo F. Suppression of Fas expression and down-regulation of Fas ligand in highly aggressive human thyroid carcinoma. Lab Invest. 2000;80(9):1413-9.
14. Chistiakov DA. Immunogenetics of Hashimoto’s thyroiditis. J Autoimmun Dis. 2005;2:1-21.
15. Kazakov SР, Кushlinsky NYe. The investigation of CD95, p53, bcl‑2 and Ki‑67 markers in autoimmune thyroid pathology patients. First Joint Meeting of European National Societies of Immunology Under the auspicesof EFIS and 16th European Congress of Immunology: ECI. 2006 Sept 6-9; Paris, France: 547.