Порівняльна характеристика ауксологічних і гормональних показників пацієнтів із затримкою внутрішньоутробного розвитку та пацієнтів із соматотропною недостатністю
pdf

Ключові слова

затримка внутрішньоутробного розвитку, соматотропна недостатність, діти, «спонтанне зрос- тання», гормон росту, інсуліноподібний чинник росту 1, інсуліноподібного чинника росту зв’язуючий білок 3.

Як цитувати

Bolshova, O., & Muz, N. (2020). Порівняльна характеристика ауксологічних і гормональних показників пацієнтів із затримкою внутрішньоутробного розвитку та пацієнтів із соматотропною недостатністю. Ендокринологія, 25(1), 58-64. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/322

Анотація

Мета — порівняльний аналіз ауксологічних і гормональних показників пацієнтів із низькорослістю внаслідок затримки внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР) або соматотропної недостатності. Матеріал та методи. Проведено обстеження 84 дітей (55 хлопчиків і 29 дівчинок) передпубертатного віку з низькорослістю (<-2 SDS). У 34 пацієнтів встановлено наявність ізольованої соматотропної недостатності, у решти низько-
рослість було пов’язано із затримкою внутрішньоутробного розвитку. На час обстеження всі пацієнти були в стані евтиреозу, лікування рекомбінантним гормоном росту (рГР) не отримували. Соматотропну функцію до- сліджували за допомогою фармакологічних тестів (інсулін, клонідин). Рівні гормону росту (ГР), інсуліноподібного чинника росту 1 (ІЧР‑1) досліджували методом твердофазного імуноферментного аналізу з використанням наборів «Immulate 2000 XPi». Рівні тиреотропного гормону (ТТГ), тироксину (Т4) вільного, трийодтироніну (Т3) вільного, ІЧР-зв’язуючого білка 3 (ІЧР-ЗБ‑3) досліджували імунорадіометричним методом за допомогою стандартних наборів (Immunotech® kit, Чехія). Результати. Усі діти з низькорослістю з ознаками ЗВУР на тлі однакового гестаційного віку мали суттєве зниження довжини та маси тіла на час народження порівняно з показниками дітей з ізольованою соматотропною недостатністю. Дефіцит зросту та маси зберігався й навіть зростав протягом тривалого часу (до 6-7-річного віку) в усіх обстежених. Ступінь відставання в рості та рентген-віці, швидкість росту та стадія статевого дозрівання в усіх обстежених достовірно не різнилися. У більшості (68,0%) пацієнтів зі ЗВУР без «спонтанного зростання» зафіксовано адекватний стимульований викид ГР, який достовірно перевищував пік викиду в дітей з ізольованим дефіцитом гормону росту, проте такі діти зберігали суттєве відставання в зрості та масі тіла. У решти пацієнтів зі ЗВУР (16 осіб, 32%) і в пацієнтів з ізольованим дефіцитом ГР встановлено різке зниження стимуляційного викиду ГР, що свідчить про наявність різкого дефіциту ГР. В усіх обстежених виявлено зниження рівнів ІЧР‑1 та ІЧР-ЗБ‑3 у сироватці крові. Зниження рівнів ІЧР-ЗБ‑3 було однаковим у пацієнтів усіх груп, а суттєве зниження рівня ІЧР‑1 спостерігали в дітей із соматотропною недостатністю (р<0,05) порівняно з показником пацієнтів зі ЗВУР із низьким викидом ГР. Висновки. У пацієнтів із затримкою внутрішньоутробного розвитку, які не мають «спонтанного зростання», можуть спостерігатися як нормальні, так і знижені показники стимульованого викиду гормону росту на тлі суттєво знижених показників ІЧР‑1 та ІЧР-ЗБ‑3. Дефіцит зросту, маси тіла, зниження рівнів ІЧР‑1 та ІЧР-ЗБ‑3 зберігаються тривалий час після народження дитини.

pdf

Посилання

1. Clayton PE, Cianfarani S, Czernichow P, Johannsson G, Rapaport R, Rogol A. Management of the child born small for gestational age through to adulthood: a consensus statement of the International Societies of Paediatric Endocrinology and the Growth Hormone Research Society. J Clin Endocrinol Metab. 2007 Mar; 92 (3): 804-10. doi: 10.1210/jc.2006-2017
2. Karlberg J, Albertsson-Wikland K. Growth in full-term small-forgestational-age infants: from birth to final height. Pediatr Res. 1995 Nov; 38(5):733-9. Doi: 10.1203/00006450-199511000-00017
3. Jancevska A, Tasic V, Damcevski N, Danilovski D, Jovanovska V, Gucev Z. Children born small for gestational age (SGA). Prilozi. 2012; 33(2):47-58. PMID: 23425869
4. Slancheva B, Mumdzhiev H. Small for gestational age newborns — definition, etiology and neonatal treatment. Akush. Ginekol. (Sofiia). 2013; 52(2):25-32. PMID: 23807977
5. Campisi SC, Carbone SE, Zlotkin S. Catch-Up Growth in Full-Term Small for Gestational Age Infants: A Systematic Review. Adv. Nutr. 2019 Jan 1; 10(1):104-111. doi: 10.1093/advances/nmy09
6. Finken MJJ, van der Steen M, Smeets CCJ, Walenkamp MJE, de Bruin C, Hokken-Koelega ACS, Wit JM. Children Born Small for Gestational Age: Differential Diagnosis, Molecular Genetic Evaluation, and Implications. Endocr. Rev. 2018 Dec 1; 39(6):851-894. doi:10.1210/er.2018-00083.
7. Tachibana M, Nakayama M, Ida S, Kitajima H, Mitsuda N, Ozono K. Pathological examination of the placenta in small for gestational age (SGA) children with or without postnatal catch-up growth. J. Matern. Fetal. Neonatal Med. 2016 Mar; 29(6):982-6. doi:10.3109/14767058.2015.1029911.
8. Liu Q, Yang H, Sun X, Li G. Risk factors and complications of small for gestational age. Pak. J. Med. Sci. 2019 Sep-Oct; 35(5):1199-1203. doi:10.12669/pjms.35.5.253.
9. Hu Z, Tang L, Xu HL. Maternal Vitamin D Deficiency and the Risk of Small for Gestational Age: A Meta-analysis. Iran. J. Public Health. 2018 Dec; 47(12):1785-1795. PMID: 30788292
10. Zanelli SA, Rogol AD. Short children born small for gestational age outcomes in the era of growth hormone therapy. Growth Horm. IGF Res. 2018 Feb; 38:8-13. doi: 10.1016/j.ghir.2017.12.013
11. David A, Hwa V, Metherell LA, Netchine I, Camacho-Hübner C, Clark AJ, Rosenfeld RG, Savage MO. Evidence for a continuum of genetic, phenotypic and biochemical abnormalities in children with growth hormone insensitivity. Endocrine Reviews 2011. 32 472-497. doi:10.1210/er.2010-0023
12. Işık E, Haliloglu B, van Doorn J, Demirbilek H, Scheltinga SA, Losekoot M, Wit JM. Clinical and biochemical characteristics and bone mineral density of homozygous, compound heterozygous and heterozygous carriers of three novel IGFALS mutations. European Journal of Endocrinology 2017. 176 657-667. doi: 10.1530/EJE‑16-0999
13. Leung KC, Doyle N, Ballesteros M, Waters MJ, Ho KK. Insulin regulation of human hepatic growth hormone receptors: divergent effects on biosynthesis and surface translocation. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2000. 85 4712-4720. doi: 10.1210/jcem.85.12.7017
14. Purandare A, Co Ng L, Godil M, Ahnn SH, Wilson TA. Effect of hypothyroidism and its treatment on the IGF system in infants and children. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 2003. 16 35-42. doi: 10.1515/jpem.2003.16.1.35
15. Meinhardt UJ, Ho KK. Modulation of growth hormone action by sex steroids. Clinical Endocrinology 2006. 65 413-422. doi: 10.1111/j.1365-2265.2006.02676.x