Рівень адренокортикотропного гормону периферичної крові як предиктор локалізації та поширення нейроендокринних пухлин грудної клітки, що супроводжуються ектопічним синдромом Кушинга
pdf

Ключові слова

онкологія, нейроендокринна пухлина, ектопічний синдром Кушинга, адренокортико- тропний гормон.

Як цитувати

Havrylov, A. (2020). Рівень адренокортикотропного гормону периферичної крові як предиктор локалізації та поширення нейроендокринних пухлин грудної клітки, що супроводжуються ектопічним синдромом Кушинга. Ендокринологія, 25(1), 11-17. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/314

Анотація

Попри стрімкий розвиток і вдосконалення діагностичних можливостей в онкології та ендокринології діагностика синдрому неопластичного гіперкортицизму залишається однією з найскладніших та остаточно не вирішених проблем сучасної медицини. Мета — виявити можливість залежності рівня адренокортикотропного гормону периферичної крові від локалізації та поширення нейроендокринних пухлин грудної клітки, що супроводжуються ектопічним синдромом Кушинга на ранньому, пре-візуальному етапі діагностики. Матеріал і методи. Проаналізовано дані літератури, які містили інформацію про зміну рівня адренокортикотропного гормону та ступінь поширення пухлинного процесу 71 хворого із не-
йроендокринними пухлинами грудної клітки. Відповідно до локалізації пухлин хворих розподілили на 3 клінічні групи. Перша група (бронхолегеневий карциноїд) включала 30 пацієнтів, із них 23 пацієнти з обмеженим пухлинним процесом; друга група (дрібноклітинний рак легень) — 4 пацієнти, усі з поширеним процесом; третя група (карциноїд/карцинома тимуса) — 37 пацієнтів, із них з обмеженим процесом 17 хворих. Показник рівня адренокортикотропного гормону в периферичній крові пацієнтів представлений у вигляді співвідношення: рівень адренокортикотропного гормону пацієнта / значення верхньої межі норми. Результати. Найвище значення рівня адренокортикотропного гормону було в групі дрібноклітинного раку легень — підвищення в 11,2±9,89 раза, натомість у групі тимом — у 7,4±7,7 раза (р<0,05), причому в підгрупі тимом обмеженої стадії рівень був дещо вищим, ніж за поширеної стадії — підвищення у 8,6±8,43 раза та 6,38±7,08 раза відповідно (р<0,05). У групі бронхолегеневого карциноїду — середнє підвищення рівня адренокортикотропного гормону в 3,28±2,54 раза в загальній групі, у підгрупі з обмеженим пухлинним процесом середній рівень адренокортикотропного гормону був вищим, ніж у групі з поширеним процесом — підвищення в 3,45±2,78 раза та 2,72±1,53 раза відповідно (р<0,05). Висновок. Отримані дані дають можливість модифікації діагностичного алгоритму в кожному конкретному клінічному випадку в пацієнтів із даною патологією, що дозволяє зробити економічно та радіологічно обґрунтований вибір подальшого діагностичного етапу.

pdf

Посилання

1. Hernández I, Espinosa-de-los-Monteros A, Mendoza V et al. Ectopic ACTH-Secreting Syndrome: A Single Center Experience Report with a High Prevalence of Occult Tumor. Archives of Medical Research. 2006;37(8):976-980. doi:10.1016/j.arcmed.2006.05.015.
2. Findling J, Raff H. DIAGNOSIS OF ENDOCRINE DISEASE: Differentiation of pathologic/neoplastic hypercortisolism (Cushing’s syndrome) from physiologic/non-neoplastic hypercortisolism (formerly known as pseudo-Cushing’s syndrome). European Journal of Endocrinology. 2017;176(5): R205-R216. doi:10.1530/eje‑16-0946.
3. Wagner-Bartak N, Baiomy A, Habra M et al. Cushing Syndrome: Diagnostic Workup and Imaging Features, With Clinical and Pathologic Correlation. American Journal of Roentgenology. 2017;209(1):19-32. doi:10.2214/ajr.16.17290.
4. Findling J, Raff H. DIAGNOSIS OF ENDOCRINE DISEASE: Differentiation of pathologic/neoplastic hypercortisolism (Cushing’s syndrome) from physiologic/non-neoplastic hypercortisolism (formerly known as pseudo-Cushing’s syndrome). European Journal of Endocrinology. 2017;176(5): R205-R216. doi:10.1530/eje‑16-0946.
5. Barbot M, Trementino L, Zilio M et al. Second-line tests in the differential diagnosis of ACTH-dependent Cushing’s syndrome. Pituitary. 2016;19(5):488-495. doi:10.1007/s11102-016-0729-y.
6. Hall W. Pituitary Magnetic Resonance Imaging in Normal Human Volunteers: Occult Adenomas in the General Population. Annals of Internal Medicine. 1994;120(10):817. doi:10.7326/0003-4819-120-10-199405150-00001.
7. Benveniste M, Rosado-de-Christenson M, Sabloff B, Moran C, Swisher S, Marom E. Role of Imaging in the Diagnosis, Staging, and Treatment of Thymoma. RadioGraphics. 2011;31(7):1847- 1861. doi:10.1148/rg.317115505.
8. Isidori A, Sbardella E, Zatelli M et al. Conventional and Nuclear Medicine Imaging in Ectopic Cushing’s Syndrome: A Systematic Review. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2015;100(9):3231-3244. doi:10.1210/jc.2015-1589.
9. Kuznetsov N, Marova E, Latkina N, Lanshchakov K, Dobreva E, Krylov V. Difficulties in the Diagnosis of ACTH-ectopic Tumors. Case Report. Endocrine Surgery. 2014;8(2):9. doi:10.14341/serg201429-13.
10. Penezic Z, Savic S, Vujovic S, Tatic S, Ercegovac M, Drezgic M. Ectopic corticotroph syndrome. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2004;132(1-2):28-32. doi:10.2298/sarh0402028p.
11. Dobreva E, Krylov V, Marova E, Kuznetsov N, Latkina N. ACTHproducingneuroendocrine tumor of thymus with recurrences. Clinical case. Endocrine Surgery. 2015;9(2):31. doi:10.14341/ serg2015231-34.
12. Gupta R, Sharma A, Dinda A, Arora R. Primary neuroendocrine carcinoma of thymus: A rare cause of Cushing’s syndrome. Indian Journal of Pathology and Microbiology. 2010;53(1):148. doi:10.4103/0377-4929.59210.
13. Mandaliya R, Hughes L, Auerbach H, LePar F. Small Cell Lung Cancer Presenting as Severe Thrombocytopenia and Refractory Hypokalemia. Case Reports in Oncological Medicine. 2014;2014:1-4. doi:10.1155/2014/874831.
14. h t t p s : / / e n d o j o u r n a l s . r u / i n d e x . p h p / o m e t / a r t i c l e /view/5246/3064
15. Menezes Nunes J, Pinho E, Camões I et al. A Challenging Case of an Ectopic Cushing Syndrome. Case Reports in Medicine. 2014;2014:1-8. doi:10.1155/2014/413136.
16. Dzeranova L, Skuridina D, Voronkova I et al. ACTH overexpressing pituitary hyperplasia in a patient with ectopic ACTH-syndrome due to carcinoid of the lung. Obesity and metabolism. 2015;12(1):52. doi:10.14341/omet2015152-59.
17. Thomas N, Sudeep K, Korula A, Asha H, Alexander M, Gnanamuthu B. Cushing’s syndrome in a case of thymic carcinoma. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2011;15(4):346. doi:10.4103/2230-8210.85601.
18. Kenchaiah M, Hyer S. Cushing’s Syndrome due to Ectopic ACTH from Bronchial Carcinoid: A Case Report and Review. Case Reports in Endocrinology. 2012;2012:1-4. doi:10.1155/2012/215038.
19. Salgado L, Fragoso M, Knoepfelmacher M et al. Ectopic ACTH syndrome: our experience with 25 cases. European Journal of Endocrinology. 2006;155(5):725-733. doi:10.1530/eje.1.02278.
20. Coates P, Doniach I, Howlett T, Rees L, Besser G. Immunocytochemical study of 18 tumours causing ectopic Cushing’s syndrome. Journal of Clinical Pathology. 1986;39(9):955-960. doi:10.1136/jcp.39.9.955.