Том 22 № 4 (2017): Ендокринологія
Ендокринологія
Весь випуск
FULL ISSUE PDF

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

M.I. Sheremet
305-314
Асоціація поліморфізму генів BCL-2 (rs17759659), CTLA-4 (rs231775), APO-1/Fas (rs2234767) з активністю проліферації й апоптозу в тиреоїдній тканині хворих із вузловими формами зоба
Pdf
K.V. Misiura
315-325
Стан гемодинаміки в осі б із різною масою тіла: взаємозв’язок зі склад ом тіла та інсулінорезистентністю
Pdf
N.N. Zherdоva, B.N. Mankovsky
326-330
Стан когнітивних функцій у пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу
Pdf
L.M. Semeniuk, N.M. Voronkova
331-335
Оптимізація прегравідарної підготовки ендометрія як передумова запобігання репродуктивним втратам у жінок із завмерлою вагітністю в анамнезі
Pdf
L.M. Kalynska, N.I. Levchuk, O.I. Kovzun, O.I. Kovzun
336-340
Рівень експресії чинника транскрипції c-fos у надниркових залозах щурів за умов гальмування активності ангіотензин- перетворюючого ферменту в структурах гіпоталамо-гіпофізарно- адренокортикальної системи
Pdf
I.S. Сhernuha, Ye.N. Reshetnik, S.P. Veselsky, A.G. Reznikov, M. Yu. Makarchuk
341-346
Ліпіди жовчі самців щурів за умов блокади андрогенових рецепторів флутамідом
Pdf

ОГЛЯДИ

Ye.V. Lucychsky, V.Ye. Luchytsky, H.A. Zubkova, V.M. Rybalchenko, I.I. Skladanna, S.V. Gulevatiy
347-355
Репродуктивна функція у хворих на рак щитоподібної залози чоловіків
Pdf