Оптимізація прегравідарної підготовки ендометрія як передумова запобігання репродуктивним втратам у жінок із завмерлою вагітністю в анамнезі
Pdf

Ключові слова

завмерла вагітність, хронічний ендометрит, гістероскопічний контроль, прегравідарна підготовка

Як цитувати

Semeniuk, L., & Voronkova, N. (2017). Оптимізація прегравідарної підготовки ендометрія як передумова запобігання репродуктивним втратам у жінок із завмерлою вагітністю в анамнезі. Ендокринологія, 22(4), 331-335. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/100

Анотація

Мета — визначення оптимального методу спорожнення матки на тлі завмерлої вагітності з метою запобігання формуванню патології ендометрія в майбутньому. Матеріали та методи. Обстежено 90 жінок віком від 18 до 35 років із завмерлою вагітністю в анамнезі та 40 жінок на етапі планування вагітності. Основні групи: Іа — 60 жінок — переривання вагітності, що не розвивається, традиційним методом (вакуум-аспірація / кюретаж), Іб група (30 жінок) — вакуум-аспірація з гістероскопічним контролем якості проведення втручання. Групи контролю: ІІа — 20 жінок з абортом в анамнезі, ІІб — клінічно здорові жінки на етапі підготовки до материнства. Результати. Хронічний ендометрит виявлено в 59 пацієнток із традиційним перериванням завмерлої вагітності та традиційною терапією й у 3 із перериванням із гістероскопічним контролем і використанням імуномодуляторів. Після аборту із запропонованим лікуванням та в групі контролю не виявлено хронічного ендометриту. У Іа підгрупі завагітніли 50 (83,3%) жінок, із них народили 11 (22,0%), у Іб підгрупі завагітніли 25 (83,3%) пацієнток, із них народили 22 (88,0%), у контрольній підгрупі Іа — 19 (95,0%) і 15 (75,0%) відповідно. У підгрупі ІІб обидва показники становили 100%. Висновки. Повторні оперативні внутрішньоматкові втручання зумовлюють пошкодження рецепторної складової ендометрія в майбутньому. Прогнозування майбутніх гестаційних ускладнень у жінок із завмерлою вагітністю в анамнезі та проведення запропонованої схеми прегравідарних заходів дозволяють повноцінно відновити в цих жінок репродуктивний потенціал.

Pdf

Посилання

1. Радзинский ВЕ, Запертова ЕЮ, Миронов АВ. Прогнозы лечения невынашивания беременности в І триместре прогестагенами. Гинекология. 2012;8(4):35-7. (Radzinskiy VE,
Zapertova YEYU, Mironov AV. Forecasts of treatment of miscarriage in the I trimester by progestogens. Ginekologiya. 2012;8(4):35-7).
2. Сухих ГТ, Шуршалина АВ. Хронический эндометрит. Москва: Гэотар-Медиа, 2010; 64 с. (Sukhikh G T, Shurshalina A V. Chronic endometritis. Moscow: Geotar-Media, 2010; 64 p.).
3. Salazar E, Calzada L. The role of progesterone in endometrial estradiol-and progesterone-receptor synthesis in women with menstrual disorders and habital abortion. Gynecol Endocrinol. 2010; 7(23):222-5.
4. Эллиниди ВН, Давыдова НИ, Калинина НМ, Михнина ЕА, Добротворцева ОА. Современные возможности диагностики хронического эндометрита. Журнал акушерства и женских болезней. 2003;3:64-8. (Ellinidi VN, Davydova NI, Kalinina NM, ikhnina EA, Dobrotvortseva OA. Modern possibilities of diagnosis of chronic endometritis. Zhurnal akusherstva i zhenskikh bolezney. 2003;3:64-8).
5. Adgeboeva PA, Pey Y, McLarty J. Relationship between eosinophils and chronic endometritis. Hum Pathol. 2010;41:33-7.
6. Тарасюк ОК. Сучасні причини та фактори ризику виникнення невиношування вагітності. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2006;10(1):89-92. (Tarasyuk OK. The modern causes and risk factors of occurrence of pregnancy miscarriage. Visnyk Vinnyts’koho natsional’noho medychnoho universytetu. 2006;10(1):89-92).
7. Демидов ВН, Демидов ВС, Марченко ЛА. Эхографические критерии хронического эндометрита. Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии, перинатологии. 1993;4:21-7. (Demidov VN, Demidov VS, Marchenko LA. Echographic criteria of chronic endometritis. Ul’trazvukovaya dyahnostyka v akusherstve, hynekolohyy, perynatolohyy. 1993;4:21-7).