Ендотеліальна дисфункція в патогенезі ускладнень цукрового д іабету. Повідомлення II. Ендотеліальна дисфункція як основна патогенетична ланка судинних ускладнень цукрового д іабету 2-го типу
Pdf

Ключові слова

ендотеліальна дисфункція, цукровий діабет, ендотеліальні прогеніторні клітини, окисний стрес, вільні радикали

Як цитувати

Gozhenko, A., Kuznetsova, H., Kuznetsova, K., & Byts, T. (2018). Ендотеліальна дисфункція в патогенезі ускладнень цукрового д іабету. Повідомлення II. Ендотеліальна дисфункція як основна патогенетична ланка судинних ускладнень цукрового д іабету 2-го типу. Ендокринологія, 22(4), 381-389. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/106

Анотація

Мета роботи — комплексний аналіз механізмів окисного та мітохондріального стресу в поєднанні як основного механізму патогенезу ендотеліальної дисфункції (ЕД) за цукрового діабету, а також аналіз механізмів пошкодження та відновлення цілісності ендотеліального шару на підставі власних даних і даних зарубіжної та вітчизняної літератури за останні кілька років. Матеріали та методи. Обстежено 56 пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу (ЦД2), ускладненим діабетичною нефропатією (ДН). Проведено комплексну оцінку даних розвитку ДН у пацієнтів із ЦД2 на тлі хронічної гіперглікемії. Результати. Отримані дані свідчать, що альбумінурія, яка є раннім маркером ураження нирок, не завжди виявляється на ранніх стадіях ДН. Аналізуючи дані пацієнтів у подальшому та дослідивши функціональний нирковий резерв, ми
довели, що в ході патологічного процесу в нирках розвиваються адаптаційні механізми у вигляді підтримки швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) із подальшим зниженням ШКФ аж до 30 мл/хв, що в низці випадків може носити адаптаційний характер, перешкоджаючи втраті таких життєво важливих для організму сполук, як
білок та електроліти. Висновки. ЕД є основною патогенетичною ланкою судинних ускладнень ЦД. Поряд із виявленням і корекцією механізмів ЕД за ЦД, надзвичайно важливим є вивчення механізмів регуляції ендотелію та, надто, ролі ендотеліальних прогеніторних клітин (ЕПК), які багато в чому визначають результати ЕД і характер судинних порушень за ЦД. 

Pdf

Посилання

1. Zimmet P, Shaw J, Alberti G. Preventing type 2 diabetes and the dysmetabolic syndrome in the real world: a realistic view. Diabetic medicine. 2003;20(9):693-702.
2. Expert Committee on the diagnosis and classification of diabetes mellitus. Follow-up report on the diagnosis of diabetes mellitus. Diabetes Care. 2003;26 (3160):7.
3. Heitzer T, Schlinzig T, Krohn K, Meinertz T, Münzel T. Endothelial dysfunction, oxidative stress, and risk of cardiovascular events in patients with coronary artery disease. Circulation. 2001 Nov 27;104(22):2673-8.
4. Иванова ОВ, Соболева ГН, Карпов ЮА. Эндотелиальная дисфункция — важный этап развития атеросклеротического поражения сосудов. Тер архив. 1997;6:75-8. (Ivanova OV,
Sobolev GN, Karpov YuA. Endothelial dysfunction is an important stage in the development of atherosclerotic vascular lesions. Ter arkhiv. 1997;6:75-8).
5. Лобанок ЛМ, Лукша ЛС. Функциональная роль эндотелия сосудов: патофизиологические и клинические аспекты. Медицинские новости. 1999;4:21-9. (Lobanok LM, Luksha LS. Functional role of the vascular endothelium: pathophysiological and clinical aspects. Meditsinskiye novosti.1999;4:21-9).
6. Brownlee M. Biochemistry and molecular cell biology of diabetic complications. Nature. 2001Dec 13;414(6865):813-20.
7. Prentki M, Nolan CJ. Islet β cell failure in type 2 diabetes. J Clin Invest. 2006;116 (7):1802-12.
8. Poitout V, Robertson RP Minireview: secondary β-cell failure in type 2 diabetes — a convergence of glucotoxicity and lipotoxicity. Endocrinology. 2002;143(2):339-42.
9. Балаболкин МИ, Клебанова ЕМ, Креминская ВМ. Лечение сахарного диабета и его осложнений (руководство для врачей). Москва: Медицина. 2005. (Balabolkin MI, Klebanova EM, Kreminskaya VM. Treatment of diabetes and its complications (a guide for doctors)). Moscow: Meditsina. 2005).
10. Cines DB, Pollalc ES, Buck CA, Loscalzo J, Zimmerman GA, McEver RP, et al. Endothelial cells in physiology and in the pathophysiology of vascular disorders. Blood. 1998 May
15;91(10):3527-61.