Ліпіди жовчі самців щурів за умов блокади андрогенових рецепторів флутамідом
Pdf

Ключові слова

флутамід, печінка, жовч, ліпіди жовчі, самці щурів

Як цитувати

СhernuhaI., Reshetnik, Y., Veselsky, S., Reznikov, A., & Makarchuk, M. Y. (2017). Ліпіди жовчі самців щурів за умов блокади андрогенових рецепторів флутамідом. Ендокринологія, 22(4), 341-346. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/102

Анотація

Застосування флутаміду обмежується його гепатотропними ефектами, зокрема здатністю пригнічувати певні синтетичні й окремі транспортні процеси в печінці. Серед численних функцій, що виконуються печінкою, важливе місце посідають обмін ліпідів і жовчоутворення. Оптимальне фізіологічне співвідношення ліпідних компонентів у крові та жовчі порушується під впливом різноманітних чинників, що може викликати розлади жовчосекреторної та жовчновидільної функцій. Мета роботи — досліди-
ти вплив флутаміду на вміст у жовчі самців щурів ліпідних компонентів: холестеролу, фосфоліпідів, жирних кислот і тригліцеридів. Матеріали та методи. Дослідження проведено на чотирнадцяти білих щурах-самцях масою 0,18-0,23 кг. Флутамід (у вигляді водного розчину з пропіленгліколем) у дозі 25 мг/кг маси тіла вводили протягом 3 днів щоденно інтрагастрально. Контроль — інтрагастральне введення розчинника протягом 3 днів. У гострих дослідах (наркоз — тіопентал натрію, 60 мг/кг) упродовж трьох годин зібрано шість зразків жовчі, в якій методом тонкошарової хроматографії визначено концентрації фосфоліпідів, холестеролу, вільних жирних кислот, тригліцеридів, етерів холестеролу та жовчних кислот. Розраховано холато-холестероловий коефіцієнт (коефіцієнт літогенності жовчі), коефіцієнт етерифікації холестеролу
та відношення фосфоліпідів до загального холестеролу жовчі. Статистичну обробку результатів проведено з використанням пакета Statistica 7.0 (Stat Soft, США) з урахуванням критерію t Стьюдента та перевіркою нормальності розподілу даних за допомогою тесту Шапіро – Уілка. Результати. Флутамід зменшував концентрацію фосфоліпідів у жовчі самців щурів, але викликав зростання вмісту тригліцеридів у ній. Під впливом флутаміду знижувалося співвідношення фосфоліпідів і холестеролу, але лишалися незмінними коефіцієнти літогенності та етерифікації. Висновки. Застосування флутаміду (25 мг/кг, інтрагастрально, щоденно, протягом 3 днів) у самців щурів викликає зменшення концентрації фосфоліпідів і зниження фосфоліпід-холестеролового співвідношення в жовчі, отриманій у гострому досліді. У зв’язку з широким застосуванням препарату в медичній практиці та з огляду на виявлені його ефекти на ліпідний склад жовчі на тлі короткочасного навантаження в самців щурів доцільно дослідити вплив тривалішого застосування цього препарату на характеристики зовнішньосекреторної функції печінки в тварин обох статей.

Pdf

Посилання

1. С.с. 4411066/14 USSR, МВІ G 01 N33/50. A method of determining bile acids in biological fluids. Veselsky SP, Liashenko PS, Lykianenko IA (USSR). № 1624322; Stat. 25.01.1988; publ. 30.01.1991, Bull. № 4.
2. Ganitkevich YV, Karbach YV. The study of bile. Biochemical and biophysical methods. Kyiv: Vyshcha shkola; 1985.
3. Gerasimova TV, Gopchuk OM. Correction of hyperandrogynism in women with polycystic ovary syndrome. Women’s Health. 2015; 6(102):136-40.
4. Grygorenko VM, Volkov SS, Danilets RO, Vikarchuk MV. Steroidal and nonsteroidal antiandrogens in the palliative treatment of prostate cancer: comparison of long-term results. Zdorov’e muzhchyny. 2014; 3:156-61.
5. Grygorenko VM, Volkov SS, Danilets RO, Vikarchuk MV, Valchischin AN. Comparative evaluation of the results of treatment of prostate cancer with non-steroidal antiandrogen in standard and reduced doses. Zdorov’e muzhchyny. 2015; 3(54):27-30.
6. The Law of Ukraine «On protection of animals from cruelty» from 21.02.2006 number 3447-ІV. Supreme Council of Ukraine. 2006;27:230.
7. Kapshuk IM. Features of treatment of polycystic ovary syndrome on the overweight background. Reprod Endocrin. 2015; 5(25):21-6.
8. Kuznetsova IV, Nabiyeva KP, Romantsova TI, Kuzmina TS. The efficacy of systemic treatment of androgen-dependent dermopathy in women of reproductive age. Мeditsinskiy sovet. 2015;9:42-8.
9. Patent 99031324 Ukraine, MBNA61B5/14 Bioliquids method of sample preparation for determination of lipid substances of nature. Veselsky SP, Liashenko PS, Kostenko SI, Gorenko ZA, Kurovska LF. № 33564 А; Stat.05.10.1999; publ. 15.02.2001, Bull. № 1.
10. Reznikov AG. Reproductive endocrinology: from fundamental studies to clinical practice. Zdorovia Ukrainy. 2012;2:16-7.
11. Filimonova NB, Fil IO, Mikhailova TS. Statistical analysis of data pursuant to the science-based medicine. Initial analysis of quantitative data, experimental results presentation. Med Transport Ukraine. 2004;4:30-8.
12. Filimonova NB, Fil IO. Statistical analysis of data pursuant to the science-based medicine. Comparison groups in quantitative terms. Med Transport Ukraine. 2005;4:86-93.
13. Al’Maruf A, O’Brien P. Flutamide-induced cytotoxicity and oxidative stress in an in vitro rat hepatocyte system. Oxid Med Cell Longev. 2014;2014:398285.
14. Boyer JL. Bile formation and secretion. Comp Physiol. 2013 Jul;3(3):1035-78.
15. European convention for proteсtion of vertebrate animals used for experimental and other scientific purpose. Book European convention for proteсtion of vertebrate animals used for experimental and other scientific purpose. Strasbourg, 18.03.1986.