Том 26 № 4 (2021): Ендокринологія
Ендокринологія

Засновник: Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

DOI: 10.31793/1680-1466.2021.26-4

ISSN 2524-0439 (Online), 1680-1466 (Print)
Періодичність: 4 рази на рік

Головний редактор:
Тронько Микола Дмитрович, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, віце-президент НАМН України, директор Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна.

Заступники головного редактора:
Кваченюк Андрій Миколайович, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи клініки Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна.

Ковзун Олена Ігорівна, доктор біологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»,  Київ, Україна.

Соколова Любов Костянтинівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, керівник відділу діабетології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 14099-3070 ПР від 17.06.2008

Фахова реєстрація в Міністерстві освіти та науки України:
Наказом Міністерства освіти та науки України від 02.07.2020 р. № 886 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б», медичні спеціальності – 222).

Наказом Міністерства освіти та науки України від 24.09.2020 р. № 1188 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б», біологічні спеціальності – 091).

Журнал внесено до наукометричної бази даних Index Copernicus

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

M.D. Tronko, H.V. Zelinska, Yu.M. Bozhok, A.M. Kvachenyuk, S.V. Gulevatyi, H.M. Kulinichenko, Ustymenko H.Ya. Ustymenko
326-335
Цитологічні чинники прогнозу післяопераційного метастазування та радіойодрезистентності папілярного раку щитоподібної залози
pdf
H.A. Zamotayeva, N.M. Stepura
336-342
Вплив радіойодтерапії на продукцію інтерлейкінів IL-1β та IL-10 у хворих на дифузний токсичний зоб
pdf
V.I. Kravchenko, T.F Zakharchenko, Yu.M. Pysarenko, V.А. Kovtun, I.V. Gonchar, M.D. Khalangot
343-356
Антропометричні, біохімічні та актиграфічні характеристики популяційного зразка випадково відібраних дорослих сільських мешканців України, у яких раніше не було встановлено діагнозу «цукровий діабет»
pdf
L.M. Kalynska, O.I. Kovzun
357-365
Вплив дапагліфлозину на активність ангіотензин-перетворюючого ферменту в структурах гіпоталамо-гіпофізарно- адренокортикальної системи та функцію кори надниркових залоз у щурів із цукровим діабетом 2-го типу
pdf

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

Yu.V. Buldygina, S.L. Shlyakhtych, H.M. Terekhova, T.V. Fed’ko, V.M. Klochkova, L.S. Strafun, Z.H. Lysova, I.I. Savos’ko
409-419
Персоналізація лікування хвороби Грейвса на підставі клініко- імунологічних характеристик перебігу захворювання
pdf