Том 18 № 2 (2013): Ендокринологія
Ендокринологія
Весь випуск
pdf

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

M.D. Tronko, S.V. Gulevaty, T.K. Sovenko, S.I. Matyashchuk, V.V. Markov, Yu.M. Bozhok, G.V. Zelinska
5-10
Діагностика та радіонуклідне лікування тиреоїдного раку у хворих молодого віку
pdf
N.M. Gurina, A.A. Shuprovich, O.V. Korpacheva- Zinych, V.V. Khovaka, Yu.T. Pentek, M.M. Guzyk, K.O. Diakun, T.M. Kuchmerovska
11-17
Стан обміну сечової кислоти та зміни рівня NAD+ у тканинах щурів за умов інсулінорезистентного синдрому, індукованого фруктозою
pdf
G.P. Mykhalchyshyn, P.M. Bodnar, N.N. Kobyliak
18-25
Гіпоадипонектинемія у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки
pdf
K.P. Zak, B.M. Mankovsky, S.V. Melnichenko, I.M. Kondratska, V.V. Popova, Ya.A. Sayenko, T.A. Semionova, O.V. Korpacheva-Zinych, K.M. Tronko, O.V. Furmanova
26-32
Иммунитет у больных сахарным диабетом 2 типа с сопутствующим метаболическим синдромом/ ожирением. Сообщение 2. Роль адипоцитокинов (интерлейкина-6, фактора некроза опухолей альфа, лептина и адипонектина)
pdf
Yu.B. Belchina, L.K. Sokolova
33-38
Показатели внутрисердечной гемодинамики у больных сахарным диабетом 1 типа
pdf
V.N. Slavnov, G.A. Zubkova, A.V. Kovalchuk, V.M. Rybalchenko
39-44
Исследование состояния гепатобилиарной системы и печеночного кровотока у больных сахарным диабетом с метаболическим синдромом
pdf
I.I. Topchij, P.S. Semenovykh, V.Yu. Galchinskaya, Yu.S. Yakimenko
45-49
Порушення продукції моноцитарного хемоатрактантного протеїну у хворих із діабетичною нефропатією
pdf
Ya.A. Sayenko, A.V. Kovalenko, B.M. Mankovsky
50-54
Стан екстра- та інтракраніального кровотоку у хворих на цукровий діабет 2 типу
pdf
A.V. Garnytska, B.M. Mankovsky
55-59
Фактори ризику розвитку діабетичної полінейропатії за даними нейрометричного дослідження
pdf
N.I. Levchuk
60-64
Вплив різних концентрацій метанандаміду на інтенсивність міжнуклеосомної фрагментації ДНК в адренокортикоцитах щурів in vitro
pdf