Діагностика та радіонуклідне лікування тиреоїдного раку у хворих молодого віку
pdf

Ключові слова

щитоподібна залоза, рак, морфометрія, цитокератин-17, радіойоддіагнос- тика, радіойодтерапія.

Як цитувати

Tronko, M., Gulevaty, S., Sovenko, T., Matyashchuk, S., Markov, V., Bozhok, Y., & Zelinska, G. (2013). Діагностика та радіонуклідне лікування тиреоїдного раку у хворих молодого віку. Ендокринологія | Endocrinology, 18(2), 5-10. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/383

Анотація

У роботі наведені результати післяопераційної радіойодтерапії та радіойоддіагностики трьох груп обстежених: 1944 осіб молодого віку 1968-1986 рр. народження; 306 молодих людей, які народились після 1986 року; 550 дорослих людей, народжених до 1968 року. У третини пацієнтів кожної з вікових груп виявлені метастази в лімфатичні вузли шиї, у 191 хворого (6,8%) – віддалені метастази в легені. Проведене діагностичне сканування та повторні курси радіойодтерапії дали змогу у 86-74,2% випадків досягти повної ремісії.

pdf

Посилання

1. Румянцев П.О., Ильин А.А., Румянцева У.В., Саенко В.А. Рак щитовидной железы: Современные подходы к диагностике и лечению. ГЭОТАР – Медиа, 2009. 448 с.
2. Тронько М.Д. Скринінгове обстеження – вірогідний метод оцінки впливу Чорнобильської катастрофи на стан щитовидної залози у дітей та підлітків України // Ендокринологія. 2006, 11, № 1, 80-91.
3. Эпштейн Е.В., Матящук С.И., Божок Ю.М. и др. Рак щитовидной железы: диагностика и послеоперационное лечение // Ендокринологія. 2006, 11, № 1, 109-118.
4. Эпштейн Е.В., Матящук С.И. Ультразвуковое исследование щитовидной железы. Атлас-руководство. 2-е изд. К.: КВІЦ, 2004.
5. Artacho-Pеrulal E., Roldhn-Vlllalobosl R., Blanco-Garcíal F. et al. Objective differential classification of thyroid lesions by nuclear quantitative assessment // Histol. Histopathol. 1997, 12, 425-431.
6. Dina R., Capitanio A., Damiani S. A morphometric analysis of cytological features of tall cell variant and classical papillary carcinoma of the thyroid // Cytopathology. 2000, 11, Issue 2, 124-128.
7. Nikonenko A.G., Bozhok Yu.M. Patterns of papillary thyroid carcinoma cells analyzed in fine-needle aspiration smears may reveal changes in tumor cell behavior // Diagn. Cytopathol. 2012, 40, N F1, 55-61.
8. Богданова Т.І., Зурнаджи Л.Ю. Морфологічна характеристика карцином щитовидної залози дітей і підлітків України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Ендокринологія. 2006, 11, №1, 93-108.
9. Зелінська Г.В. Йодпероксидаза та цитокератин № 17 в доопераційній діагностиці папілярного раку щитовидної залози та визначенні резистентності його метастазів до радіойоду. Дис. канд. біол. наук. К., 2007. 139 с.
10. Афанасєва Н.І., Луховицька Н.І. Роль визначення рівня тиреоглобуліну в діагностиці йодонегативних метастазів та рецидивів диференційованого тиреоїдного раку // УРЖ. 2007, № 2, 233-236.
11. Брежнєв М.В., Баранов І.В., Солодянникова О.І. та ін. Досвід комплексного лікування диференційованого раку щитоподібної залози із застосуванням нових технологій // УРЖ. 2010, № 3, 276-278.
12. Cho J.Y. A transporter gene (sodium iodide symporter) for dual purposes in gene therapy: imaging and therapy // Curr. Gene Ther. 2002, 2, N 4, 393-402.
13. Воскобoйник Л.Г. Механізми онкогенної активації у розвитку папілярних карцином щитовидної залози: автореф. дис. д-ра біол. наук. Київ, 2012.
14. Wu H.S., Huang W.S. et al. Compresion of FDG-Pet and technetium – 99m MiBi SPECT to detect metastatic cervical lymph nodes in well-defferentiated thyroid carcinoma with elevated serum HTG but negative I-131 whole body scan // Anticancer. Res. 2003, 23, N 56, 4235-4238.
15. Афанасєва Н.І., Луховицька Н.І., Паскевич З.І. Можливості радіонуклідної діагностики у виявленні йодонегативних метастазів та/або рецидивів диференційованого тиреоїдного раку // Матер. наук.-практ. конф. «Сучасні досягнення ядерної медицини». Київ, 2008, 16-19.