Том 22 № 3 (2017): Ендокринологія
Ендокринологія
Весь випуск
FULL ISSUE PDF

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

A.V. Zelinskaya
195-200
Роль цитологічних особливостей тиреоцитів радіойодрезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози в їх передопераційному прогнозуванні
Pdf
K.P. Zak, V.V. Popov, M.A. Gruzov, B.M. Khomenko, V.V. Afanasyeva, T.N. Malynovskaya, E.N. Tronko, Ya.A. Saenko, T.A. Semionova, A.B. Kulskovskaya
201-210
Підсумки двадцятирічних досліджень імунітету в доклінічну фазу розвитку цукрового діабету 1-го типу в дітей за Програмою ІДЦД: 1. Лейкоцитарний склад та імунофенотип лімфоцитів крові
Pdf
L.K. Sokolova, S.V. Bolharska, G.V. Ostroverkhova
211-218
Комбінована терапія пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу: міжнародні рекомендації і власний досвід
Pdf
Z.P. Nіzhуnska-Astapenko, M.V. Vlasenko
219-227
Особливості перебігу діабетичного кетоацидозу
Pdf
K.V. Misiura
228-236
Інформативність гормональних маркерів ризику метаболічних порушень в осіб із різною масою тіла
Pdf
S. Azhmi, V.A. Serhiyenko, A.A. Serhiyenko
237-244
Динаміка показників ліпідного спектра крові та варіативності ритму серця на тлі застосування омега‑3 поліненасичених жирних кислот і симвастатину у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією
Pdf
І.А. Свінціцький
245-250
Особливості ураження вінцевого русла у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця із цукровим діабетом 2-го типу: одноцентрове крос- секційне дослідження
Pdf
T.M. Myshunina, M.Yu. Bolgov, L.Yu. Zurnadzhy, O.V. Kalinichenko
251-261
Патологічні зміни в позапухлинній тканині щитоподібної залози пацієнтів із тиреоїдними пухлинами
Pdf
A.M. Kvachenyuk, O.N. Gulko, І.S. Suprun, K.V. Negrionko
262-266
Застосування електрозварювальної технології як основного методу дисекції і гемостазу в ендокринній хірургії
Pdf
O.A. Goncharova
267-271
Гіпотиреоз як суттєвий чинник ризику депресії
Pdf
R.V. Yanko
273-278
Морфологічні відмінності щитоподібної залози спонтанно гіпертензивних щурів після впливу дозованої нормобаричної гіпоксії в різні сезони року
L.V. Yanitska, T.M. Tykhonenko, M.M. Guzyk, T.M. Kuchmerovska
279-283
Участь поліолового шляху в розвитку дисфункцій мозку, індукованих експериментальним діабетом: ефект нікотинаміду
Pdf