Том 20 № 4 (2015): Ендокринологія
Ендокринологія
Весь випуск
FULL ISSUE PDF

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

N.M. Gurina, V.V. Korpachev, A.A. Shuprovich, O.V. Korpacheva-Zinych, N.N. Kushnareva
669-676
Порушення обміну сечової кислоти як метаболічний прояв фенотипу ожиріння у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу (частина 1)
PDF
T.I. Nasonova
677-687
Корекція клініко-метаболічних порушень у хворих із цереброваскулярними захворюваннями на тлі метаболічного синдрому
PDF
L.K. Sokolova
689-695
Комбінована терапія аналогом глюкагоноподібного пептиду 1 ліраглутидом і базальним інсуліном: фізіологічне обґрунтування, огляд клінічних досліджень і практичний досвід застосування
PDF
B.N. Mankovsky, L.A. Mogylnytska, O.E. Mogylnytska
696-700
Вміст адгезійних молекул, Е-селектину та ендотелійзалежна дилатація у хворих на цукровий діабет1-го типу з мікроангіопатіями, які хворіють із дитинства, та в осіб молодого віку з ожирінням
PDF
V.G. Lizogub, N.V. Altunina
701-705
Баланс вегетативної нервової системи у постінфарктних хворих на діабет за показниками варіативності серцевого ритму
PDF
N.I. Levchuk, O.S. Lukashenia, O.S. Mikosha, O.I. Kovzun
706-709
Статеві відмінності експресії ERK у надниркових залозах щурів
PDF
N.D. Nosenko
710-715
Вплив пренатального застосування метилдофа та фенібуту на формування стресової реактивності гіпоталамо-гіпофізарноадренокортикальної системи в дорослих щурів у нормі та за умов її порушень внаслідок пренатального стресу
PDF
N.S. Lutsenko, O.A. Isakova, O.A. Rudycheva
716-719
Оцінка вчасності комплексного лікування хворих на офтальмопатію Грейвса
PDF