Вміст адгезійних молекул, Е-селектину та ендотелійзалежна дилатація у хворих на цукровий діабет1-го типу з мікроангіопатіями, які хворіють із дитинства, та в осіб молодого віку з ожирінням
PDF

Ключові слова

ICAM-1
VCAM-1
Е-селектин
ендотеліальна дисфункція
цукровий діабет
ожиріння

Як цитувати

Mankovsky, B., Mogylnytska, L., & Mogylnytska, O. (2015). Вміст адгезійних молекул, Е-селектину та ендотелійзалежна дилатація у хворих на цукровий діабет1-го типу з мікроангіопатіями, які хворіють із дитинства, та в осіб молодого віку з ожирінням. Ендокринологія, 20(4), 696-700. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/234

Анотація

Мета. Визначити вміст VCAM-1, ICAM-1, Е-селектину в сироватці крові хворих на цукровий діабет 1-го типу з мікроангіопатіями, які хворіють із дитинства, та в осіб молодого віку з ожирінням і  взаємозв’язок цих чинників з ендотелійзалежною дилатацією. Методи. Обстежено 30 хворих на  цукровий діабет 1-го типу з мікроангіопатіями, які хворіють із дитинства, 30 молодих осіб з ожирінням,  28 практично здорових осіб.  Вміст ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в сироватці крові визначали імуноферментним методом. Результати. Виявлено підвищення вмісту ICAM-1, VCAM-1, Е- селектину в сироватці крові хворих на цукровий діабет 1-го типу з мікроангіопатіями, які хворіють із дитинства, та в осіб молодого віку з ожирінням, що  корелювало з показниками вуглеводного та ліпідного обміну, інсулінорезистентністю. Встановлено ослаблення ендотелійзалежної дилатації в обстежених  пацієнтів, що корелювало із вмістом ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в сироватці крові. Висновок. Ці дані вказують на розвиток ендотеліальної дисфункції на тлі  цукрового діабету 1-го типу та ожиріння й можливий зв’язок ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину із цими порушеннями.  

PDF
Авторське право (c) 2015 ДУ ≪Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України≫