Том 18 № 4 (2013): Ендокринологія
Ендокринологія
Весь випуск
pdf

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

V.A. Olijnyk, Y.V. Buldygina, G.N. Terekhova, S.L. Shlyakhtych
5-10
Динаміка рівнів антитіл до рецептора ТТГ у хворих на дифузний токсичний зоб з автоімунною офтальмопатією в процесі тиреостатичної терапії
pdf
O.I. Kovzun, N.I. Levchuk, V.M. Pushkarev, V.V. Pushkarev, M.D. Tronko
11-15
Вплив іонів калію та літію на рівень експресії кінази глікогенсинтази в адренокортикоцитах морських свинок
pdf
S.V. Chernyshov
16-20
Оценка отдаленных результатов при органо- сохраняющих операциях на щитовидной железе
pdf
G.P. Mykhalchyshyn, P.M. Bodnar, N.N. Kobyliak
21-27
Рівень інтерлейкіну-1β та його кореляційні взаємозв’язки у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки
pdf
S.A. Rykov, S.A. Suk, О.G. Parkhomenko, E.G. Parkhomenko
28-31
Особенности диагностики морфологических разновидностей диабетического макулярного отека по данным спектральной оптической когерентной томографии
pdf
I.A. Antoniuk-Shcheglova
32-38
Досвід застосування мелатоніну в літніх хворих із цукровим діабетом 2 типу
pdf
T.М. Tykhonova
39-45
Діагностична значущість автоімунних маркерів у визначенні варіанта перебігу цукрового діабету
pdf
R.A. Abedimova
46-49
Характеристика изменений биоэлектрической активности головного мозга у детей с сахарным диабетом 1 типа
pdf
O.A. Goncharova, V.I. Partshaladze, I.M. Il’ina
50-54
Метаболическое ожирение при нормальной массе тела. Нерешенные вопросы диагностики
pdf