Том 23 № 3 (2018): Ендокринологія
Ендокринологія

ISSN 2524-0439 (Online), 1680-1466 (Print)

Періодичність: 4 рази на рік

Друкований наклад: 4000 примірників

Електронний наклад: 7500 примірників

Головний редактор: Тронько Микола Дмитрович, проф., д.м.н., віце-президент НАМН України, академік НАМН України, чл.-кор. НАН України, Київ

Заступники головного редактора: Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [заступники головного редактора з клінічної ендокринології], Микоша О.С. [заступник головного редактора з експериментальної ендокринології]

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 14099-3070 ПР від 17.06.2008

Фахова реєстрація у ВАК України: Наказом МОН України від 07.10.2015 р.

№ 1021 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (медичні та біологічні науки)

Журнал внесено до наукометричної бази даних Index Copernicus

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

КЛІНІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

S.A. Muntyan, I.V. Nosenko, O.V. Lyashchenko
237-241
Сучасні підходи до лікування трофічних виразок нижніх кінцівок
ARTICLE PDF