Том 18 № 1 (2013): Ендокринологія
Ендокринологія
Весь випуск
pdf

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

V.V. Pushkarev, O.I. Kovzun, V.M. Pushkarev, V.M. Goncharuk, M.D. Tronko
4-8
Аналіз механізмів, які визначають чутливість клітин раку щитоподібної залози до паклітакселю
pdf
T.F. Zakharchenko, G.A. Zamotayeva, S.V. Gulevaty, D.O. Dzhuzha
9-13
Динаміка активності натуральних кілерних клітин у хворих на рак щитоподібної залози різних вікових груп після радіойодотерапії
pdf
Ye.Yu. Mikhailenko, S.T. Zubkova, N.P. Mіzina
14-17
Гемодинаміка й судинна реактивність інтракраніальних артерій мозку у хворих на гіпотиреоз з артеріальною гіпертензією
pdf
T.M. Myshunina
18-22
Чи дійсно зростання концентрації ТТГ у крові хворих із карциномою щитоподібної залози може бути наслідком підвищеної активності катепсину L?
pdf
Yu.M. Tarashchenko, M.Yu. Bolgov, B.B. Guda
23-26
Профілактика післяопераційного гіпопаратиреозу шляхом удосконалення оперативної техніки
pdf
Board Editorial
27-36
Иммунитет у больных сахарным диабетом 2 типа с сопутствующим метаболическим синдромом/ ожирением. Сообщение 1. Лейкоцитарный состав крови, иммунофенотип лимфоцитов и ультраструктура нейтрофилов
pdf
N.A. Kravchun, T.S. Grinchenko, I.P. Dunaeva
37-43
Об особенностях клинического течения и терапии сахарного диабета 1 типа у длительно болеющих пациентов
pdf
Yu.B. Belchina, L.K. Sokolova, A.S. Efimov, N.D. Tronko
44-49
Эндотелиальная дисфункция в развитии диабетической кардиомиопатии у больных сахарным диабетом 1 типа
pdf
Ya.A. Saienko, A.V. Kovalenko, B.N. Mankovsky
50-53
Цереброваскулярна реактивність у хворих на цукровий діабет 1 типу
pdf
L.R. Bobronnikova, A.K. Zhuravlyova
54-58
Факторы прогрессирования метаболических нарушений в печени у пациентов с сочетанным течением неалкогольной жировой болезни печени и сахарного диабета 2 типа
pdf