Гіперапелінемія – допоміжний діагностичний маркер цукрового діабету 2-го типу
PDF

Ключові слова

цукровий діабет 2-го типу
апелін
ІМТ
підвищена маса тіла

Як цитувати

Zhuravlyova, L., & Shekhovtsova, Y. (2015). Гіперапелінемія – допоміжний діагностичний маркер цукрового діабету 2-го типу. Ендокринологія, 20(2), 490-493. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/213

Анотація

Мета дослідження – вивчення взаємозв’язків між показниками вуглеводного обміну та концентрацією апеліну в плазмі крові у хворих на цукровий діабет 2-го  типу (ЦД2) із різним фенотипом. Матеріали та методи. Обстежено 32 хворих на ЦД2 із різним фенотипом (13 чоловіків і 19 жінок, середній вік 56,77±1,79 року).  Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб. Результати. Встановлено вірогідне підвищення вмісту цього адипоцитокіну та наявність значущих  кореляційних зв’язків між індексом маси тіла, вмістом апеліну та показниками вуглеводного обміну. Висновки. Підвищення рівня апеліну в крові та зв’язок  цього адипоцитокіну з антропометричними показниками й показниками вуглеводного обміну дає можливість припустити, що з підвищенням маси тіла  активуються механізми впливу гормонів жирової тканини на метаболічний статус.

PDF
Авторське право (c) 2015 ДУ ≪Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України≫