Ендокринологія

Поточний номер

Том 26 № 2 (2021)
Опубліковано липень 9, 2021
Ендокринологія

DOI: 10.31793/1680-1466.2021.26-1

ISSN 2524-0439 (Online), 1680-1466 (Print)
Періодичність: 4 рази на рік
Друкований наклад: 4000 примірників
Електронний наклад: 7500 примірників

Головний редактор:

Тронько Микола Дмитрович, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, віце-президент НАМН України, директор Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна.

Заступники головного редактора:

Кваченюк Андрій Миколайович, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи клініки Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна.

Ковзун Олена Ігорівна, доктор біологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»,  Київ, Україна.

Соколова Любов Костянтинівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, керівник відділу діабетології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 14099-3070 ПР від 17.06.2008

Фахова реєстрація в Міністерстві освіти та науки України:

Наказом Міністерства освіти та науки України від 02.07.2020 р. № 886 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б», медичні спеціальності – 222).

Наказом Міністерства освіти та науки України від 24.09.2020 р. № 1188 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б», біологічні спеціальності – 091).

Журнал внесено до наукометричної бази даних Index Copernicus

Весь випуск
pdf

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

l. Yu. Zurnadzhy, T.I. Rogounovitch, V.O. Saenko, M.Yu. Bolgov, S.V. Masiuk, S.V. Burko, T.L. Degtyaryova, S.V. Chernyshov, S.V. Gulevatyi, N. Mitsutake, M.D. Tronko, T.I. Bogdanova
105-118
Порівняльне імуногістохімічне дослідження BRAFV600E-позитивних і BRAFV600E-негативних радіогенних і спорадичних папілярних тиреоїдних карцином
https://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-2.105
pdf
L.S. Kiro, M.Yu. Zak, O.V. Chernyshov, M.V. Sverdlova
119-127
Харчова поведінка та ожиріння: гендерно-вікові особливості
https://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-2.119
pdf
A.V. Pisaruk, M.D. Khalangot, V.I. Kravchenko, L.V. Pisaruk, V.G. Guryanov
128-136
Простий метод оцінки темпу старіння для скринінгу здоров’я населення
https://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-2.128
pdf
V.M. Tkachenko
137-144
Вплив пасивного куріння батьків на стан тимуса та надниркових залоз їхніх нащадків на тлі механічної рани
https://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-2.137
pdf
А.V. Mamotenko, T.Ye. Кomisova
145-151
Корекція профілю статевих гормонів самців щурів за умови зміни світлового режиму
https://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-2.145
pdf
Переглянути всі випуски

Шановні автори!

Згідно рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2020 року науково-практичний медичний журнал «Ендокринологія/Endokrynologia» (засновник: Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України», свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 14099-3070 ПР від 17 червня 2008 року) внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії» (категорія «Б», пункт 61, біологічні спеціальності – 091) (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-24-veresnya-2020-roku).

Підстава: Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2020 року № 1188 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 24 вересня 2020 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України», додаток 5 «Список друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України» (категорія «Б», друковані періодичні видання, пункт 61, біологічні спеціальності – 091).