Том 14 № 1 (2009): Ендокринологія
Ендокринологія
Весь випуск
pdf

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

L.G. Voskoboynyk, T.I. Bogdanova, L.Yu. Zurnadzhy, T.L. Degtiareva
4-13
Оцінка ефективності використання експрес-гістологічних та цитологічних методів в інтраопераційній діагностиці новоутворень щитовидної залози
pdf
Yu.M. Tarashchenko, A.Ye. Kovalenko, M.Yu. Bolgov
14-20
Сучасні аспекти діагностики та лікування вузлових форм зоба
pdf
M.Yu. Bolgov
21-26
Віддалені результати органозберігаючих операцій при високодиференцийованих карциномах щитоподібної залози
pdf
S.T. Zubkova, T.K. Sovenko
27-33
Стан електричної активності та вегетативної регуляції ритму серця у молодих хворих на рак щитоподібної залози у перед- та післяопераційному періодах на тлі супресивної терапії
pdf
V.V. Khaziev, S.A. Shtandel
34-41
Узловой зоб: факторы риска
pdf
V.I. Kravchenko, I.A. Luzanchuk, L.A. Tkachuk, D.D. Dunayeva, L.I. Turchaninova
42-47
Моніторинг стану йодного забезпечення жіночого та дитячого населення Автономної республіки Крим
pdf
T.M. Mishunina, O.V. Kalinichenko, M.D. Tronko, L.Yu. Zurnadzhy, O.A. Statsenko
48-56
Мітохондріальні та постмітохондріальні механізми апоптозу у тканині щитоподібної залози з ознаками лімфоїдної інфільтрації чи хронічного тироїдиту
pdf
I.P. Pasteur
57-67
Перспективи застосування мікроінкапсульованої тканини прищитоподібної залози людини для терапії сталого післяопераційного гіпопаратирозу
pdf
A.G. Reznikov, I.Yu. Ganzhiy, N.D. Nosenko, P.V. Sinitsyn, L.V. Tarasenko, L.I. Polyakova, A.A. Limareva, L.V. Chaykovskaya
65-76
Превентивна дія флутаміду щодо функціональних розладів репродуктивної системи у андрогенізованих в препубертатному віці самиць щурів
pdf
M.D. Khalangot, V.I. Kravchenko
77-85
Аналіз смертності, частоти проліферативної ретинопатії та артеріальної гіпертензії у хворих на перший тип цукрового діабету, що проживають на територіях з різною поширеністю цього захворювання
pdf
M. Gorshunska, Y. Karachentsev, N. Krasova, E. Jansen, V. Poltorak
86-93
Білок гострої фази гаптоглобін: корелятивні зв'язки з маркерами інсулінорезистентності та атерогенезу у хворих на цукровий діабет 2 типу за наявності метаболічного синдрому
pdf
S.M. Tkach
94-99
Зв'язок між розвитком хронічного гастриту або гастродуоденіту і ураженням автономної нервової системи у хворих на цукровий діабет 1 типу
pdf
V. Serhiyenko
100-107
Варіабельність серцевого ритму у хворих з діабетичною кардіоміопатією
pdf
V.V. Korpachev, R.G. Lukashova, S.V. Melnichenko, N.M. Stepura, P.M. Karabun
108-113
Вміст антитіл до інсуліну у сироватці крові хворих на цукровий діабет, пролікованих різними добовими дозами препаратів інсулінів
pdf
A.M. Kvachenyuk
114-119
Адренокортикальний рак: значення радикального втручання на регіонарних лімфатичних колекторах
pdf
O.I. Kovzun, N.N. Kostuchenko, E.M. Grinchenko, A.S. Mikosha
120-125
17β-естрадіол in vitro збільшує експресію мРНК білка-регулятора швидкої фази стероїдогенезу та десмолази в корі надниркових залоз людини
pdf
N.I. Levchuk, V.M. Pushkarev, O.I. Kovzun, M.D. Tronko
126-133
Вплив таксолу на апоптозну фрагментацію ДНК в позапухлинних та пухлинних тканинах надниркових залоз людини
pdf