Том 15 № 2 (2010): Ендокринологія
Ендокринологія
Весь випуск
pdf

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

N.D. Tronko, V.V. Popovа, K.P. Zak, B.N. Mankovsky
180-191
О научно-исследовательской проспективной программе "иммунитет в доклинический период развития сахарного диабета 1 типа" , созданной в ГУ "Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины"
pdf
N.M. Gurina, L.V. Korpacheva-Zinych, A.A. Shuprovich, V.N. Skibun
192-204
Взаємозв'язок ступеня ожиріння з порушенням обміну сечової кислоти при цукровомі діабеті 2 типу з інсулінорезистентним синдромом
pdf
O.V. Korkushko, V.B. Shatilo, V.P. Chizhova
205-213
Инсулинорезистентность и нарушенная толерантность к глюкозе в разные возрастные периоды
pdf
A.S. Yefimov, I.V. Gonchar, E.I. Kovzun
214-220
Активність калікреїну в плазмі крові і тканині міокарда щурів із стрептозотоциновим цукровим діабетом
pdf
L.P. Shelestova
221-229
Залежність стану вуглеводного обміну від ступеня аліментарно-конституціонального ожиріння у вагітних жінок
pdf
P.V. Sinitsyn
230-239
Вплив перинатального застосування блокаторів кальцієвих каналів на норадренергічну реактивність гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальної системи у дорослих щурів
pdf
L.G. Voskoboynyk, T.I. Bogdanova, L.Yu. Zurnadzhy, S.V. Burko
240-247
Наявність С-клітин у післячорнобильських папілярних карциномах і фолікулярних аденомах щитовидної залози у пацієнтів різних вікових груп
pdf
O.O. Khyzhnyak, M.R. Mykytyuk, T.M. Sulima
248-254
Влияние соматотропного гормона гипофиза на структуру и функцию щитовидной железы у больных акромегалией
pdf
O.S. Kolyasa, P.P. Zinych, A.Ye. Kovalenko, L.A. Kuzminska, O.G. Kollyuch
255-260
Мікроальбумінурія як прогностичний критерій кардіоваскулярних ускладнень в хірургії ендокринних залоз
pdf