Том 19 № 3 (2014): Ендокринологія
Ендокринологія
Весь випуск
FULL ISSUE PDF

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

I.R. Ianchii, M.Yu. Bolgov, T.I. Bogdanova
177-183
Обґрунтування органозберігаючих операцій при папілярній карциномі щитоподібної залози в пацієнтів, які були дітьми та підлітками на час Чорнобильської аварії
PDF
S.T. Zubkova, T.K. Sovenko
184-188
Порушення електричної активності серця в молодих хворих на рак щитоподібної залози в поопераційному періоді внаслідок змін балансу електролітів і вегетативної регуляції
PDF
O.V. Bulat
189-194
Вивчення мозкової гемодинаміки у хворих на автоімунний тиреоїдит у віковому аспекті
PDF
R.V. Yanko
195-199
Морфологічна структура щитоподібної залози молодих щурів, що отримували мелатонін
PDF
S.A. Sheptukha, S.M. Cherenko, B.D. Cherpak
200-203
Можливості допплеросонографії в топічній діагностиці аденом прищитоподібних залоз
PDF
L.V. Tarasenko
204-209
Особливості формування статевої поведінки в пренатально стресованих щурів за умов дії німодипіну в критичний період статевої диференціації мозку
PDF
Iu.T. Sergiichuk, V.V. Konopelnuk, T.M. Tyhonenko, T.M. Kuchmerovska
210-216
Корекція окремих ланок обміну серотоніну за експериментального цукрового діабету 2 типу
PDF
N.V. Altunina
217-221
Порушення діастолічної функції серця в постінфарктних хворих із цукровим діабетом 2 типу
PDF
M.B. Gorobeiko
222-226
Оцінка ефективності ультразвукової санації ран у хворих із синдромом діабетичної стопи
PDF

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

О.В. Корпачева-Зиныч, Н.М. Гурина, Н.Н. Кушнарева
250-253
Старый знакомый гликлазид: место в современной сахароснижающей терапии
PDF