Пренатальне застосування порогової дози ендокринного дизраптора дибутилфталату викликає передчасну вікову інволюцію органів репродуктивної системи самців щурів
pdf

Ключові слова

дибутилфталат, пренатальна дія, репродуктивна система, тестостерон, сім’яники, старіння, щури.

Як цитувати

Reznikov, A., Sachynska, O., & Faliush, O. (2019). Пренатальне застосування порогової дози ендокринного дизраптора дибутилфталату викликає передчасну вікову інволюцію органів репродуктивної системи самців щурів. Ендокринологія, 24(4), 337-345. https://doi.org/10.31793/1680-1466.2019.24-4.337

Анотація

Мета — виявити морфологічні кореляти гіперандрогенного стану молодих статевозрілих самців щурів, матері яких зазнали експозиції до порогової дози дибутилфталату протягом останнього тижня вагітності, а також дослідити морфофункціональний стан органів репродуктивної системи цих тварин у процесі старіння. Матеріал і методи. Дибутилфталат (ДБФ) вводили самицям щурів Вістар перорально в щоденній дозі 100 мг/кг м.т. упродовж 15-21-го днів вагітності. У 6- та 18-місячних нащадків чоловічої статі визначали масу та гістологічну будову органів репродуктивної системи, кількість сперматозоїдів в епідидимісах і вміст тестостерону в плазмі крові. Результати. У 6-місячних тварин дослідної групи маса органів статевої системи та гістологічна будова простати й сперматогенного епітелію сім’яників не відрізнялись від контролю. Морфологічні ознаки клітин Лейдіга в сім’яниках цих тварин свідчили про їх функціональне напруження, що корелювало з підвищеним удвічі рівнем тестостерону. Натомість у 18-місячних
дослідних тварин порівняно з контролем відповідного віку маса додаткових статевих залоз, епідидимісів і кількість сперматозоїдів вірогідно зменшувались, більше ніж дворазове зниження вмісту тестостерону було на межі вірогідності. Морфологічна будова простати та сім’яників свідчила про посилення вікових інволютивних змін цих органів, кількість мікролейдігом в інтерстиціальному просторі збільшувалась удвічі. Висновок. Гіперандрогенний стан у молодих самців щурів, які зазнали пренатального впливу низьких доз ДБФ протягом критичного періоду статевої диференціації мозку, характеризується морфологічними ознаками функціональної активації клітин Лейдіга. У старіючих піддослідних щурів відбувається передчасна інволюція гормональної та генеративної функцій гонад.

https://doi.org/10.31793/1680-1466.2019.24-4.337
pdf

Посилання

1. Welsh M, Suzuki H, Yamada G. The masculinization programming window. Endocr Dev. 2014 Sep;27:17-27.
2. Van den Driesche S, Kolovos P, Platts S, Drake AJ, Sharpe RM. Interrelationship between testicular dysgenesis and Leydig cell function in the masculinization programming window in the rat. PLoS One. 2012 Jan;7(1): e30111.
3. Sampson N, Untergasser G, Plas E, Berger P. The ageing male reproductive tract. J Pathol. 2007 Jan;211(2):206-18.
4. Sedha S, Kumar S, Shukla S. Role of oxidative stress in male reproductive dysfunctions with reference to phthalate compounds. Urol J. 2015 Nov;12(5):2304-16.
5. Barakat R, Seymore T, Lin PP, Park CJ, Ko CJ. Prenatal exposure to an environmentally relevant phthalate mixture disrupts testicular steroidogenesis in adult male mice. Environ Res. 2019 May;172:194-201.
6. Kolatorova L, Vitku J, Vavrous A, Hampl R, Adamcova K, Simkova M, et al. Phthalate metabolites in maternal and cord plasma and their relations to other selected endocrine disruptors and steroids. Physiol Res. 2018 Nov;67(3): S473-87.
7. Sekaran S, Jagadeesan A. In utero exposure to phthalate downregulates critical genes in Leydig cells of F1 male progeny. J Cell Biochem. 2015 Jul;116(7):1466-77.
8. Коренева ЕМ, Карпенко НА, Казак ВА. Экзогенные факторы гипофертильности. Компоненты пластмасс — фталаты. Репродуктивная эндокринология. 2011;2:62-8. (Koreneva EM, Karpenko NA, Kazak BA. Exogenous factors of hypofertility. Components of plastics — phthalates. Reproduktyvnaya endokrynolohiya. 2011;2:62-8.)
9. Rattan S, Brehm E, Gao L, Flaws JA. Di(2-Ethylhexyl) phthalate exposure during prenatal development causes adverse transgenerational effects on female fertility in mice. Toxicol Sci. 2018 Jun;163(2):420-9.
10. Резніков ОГ, Сачинська ОВ, Лимарєва АА, Фалюш ОА, Перчик ІГ. Гіперсексуальна поведінка та гіперандрогенізм у самців щурів F1, спричинені введенням дибутилфталату вагітним самицям. Фізіол журн. 2017;63(5):13-9. (Reznikov AG, Sachynska OV, Limareva AA, Falyush OA, Perchik IG. Hypersexual behavior and hyperandrogenism in F1 male rats caused by dibutylphtalate treatment of pregnant females. Fiziolohichnyy zhurnal. 2017;63(5):13-9.)
11. Ahmad R, Gautam AK, Verma Y, Sedha S, Kumar S. Effects of in utero di-butyl phthalate and butylbenzyl phthalate exposure on offspring development and male reproduction of rat. Environ Sci Pollut Res Int. 2014 Feb;21(4):3156-65.
12. Motohashi M, Wempe MF, Mutou T, Okayama Y, Kansaku N, Takahashi H, et al. In utero-exposed di(n-butyl) phthalate induce dose dependent, age-related changes of morphology and testosteronebiosynthesis enzymes/associated proteins of Leydig cell mitochondria in rats. J Toxicol Sci. 2016 Apr;41(2):195-206.
13. Scarano WR, Toledo FC, Guerra MT, Pinheiro PF, Domeniconi RF, Felisbino SL, et al. Functional and morphological reproductive aspects in male rats exposed to di-n-butyl phthalate(DBP) in utero and during lactation. J Toxicol Environ Health A. 2010;73(13-14):972-84.
14. Drake AJ, Van den Driesche S, Scott HM, Hutchison GR, Seckl JR, Sharpe RM. Glucocorticoids amplify dibutyl phthalate-induced disruption of testosterone production and male reproductive development. Endocrinology. 2009 Nov;150(11):5055-64.
15. Andrade AJ, Grande SW, Talsness CE, Gericke C, Grote K, Golombiewski A, et al. A dose response study following in utero and lactational exposure to di-(2-ethylhexyl) phthalate(DEHP): reproductive effects on adult male offspring rats. Toxicol. 2006 Nov;228(1):85-97.