Частота депресивних станів у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу
pdf

Ключові слова

цукровий діабет, депресивний епізод, шкала депресії, антидепресанти, протитривожні засоби, психотерапія.

Як цитувати

ShevchukМ., Tsiganenko, O., Taranenko, O., Kryzhevsky, V., & Mankovsky, B. (2019). Частота депресивних станів у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу. Ендокринологія, 24(4), 318-322. https://doi.org/10.31793/1680-1466.2019.24-4.318

Анотація

Психічні розлади входять до численних ускладнень у хворих на цукровий діабет (ЦД), які значною мірою погіршують його перебіг. У статті наведено дані міжнародного дослідження та результати, отримані серед пацієнтів України. Мета роботи — вивчити частоту депресивних станів у хворих на ЦД 2-го типу (ЦД2), ґрунтуючись на результатах проведеного дослідження. Матеріал і методи. Для проведення даного спостереження було рандомізовано 190 пацієнтів відповідно до протоколу міжнародного проспективного дослідження International Prevalence and Treatment of Diabetes and Depression (INTERPRET-DD). Діагностичними інструментами були адаптовані шкали PHQ‑9, PAID, WHO, MINI‑6, Гамільтона; вимірювання рівня HbA1с, ліпідограми; опрацьовані дані з амбулаторних карт пацієнтів за останні 15 років, збирання анамнезу, проведення загального огляду; консультативні висновки психіатра, ендокринолога, хірурга кабінету діабетичної стопи. На підставі отриманих результатів вирішували питання про доцільність тактики лікування за допомогою заспокійливих, антидепресантів, протитривожних засобів і сеансів психотерапії. Результати. Частка чоловіків у дослідженні становила 39,47%, середня тривалість ЦД2 — 9,3±1,2 року. Депресивні розлади діагностовано в 10,7% пацієнтів, за результатами тестування за шкалою PHQ‑9 (Patient Health Questionnaire) у 12,10% випадків відзначено наявність депресивної симптоматики різного ступеня (рівень PHQ>9). Таким пацієнтам було рекомендовано проведення сеансів психотерапії, медикаментозне лікування антидепресантами та прицільне спостереження психіатром протягом подальшого року. Висновки. Визначено частоту депресивних розладів у пацієнтів із ЦД2.

https://doi.org/10.31793/1680-1466.2019.24-4.318
pdf

Посилання

1. Angold A, Costello EJ, Worthman CM. Puberty and depression: the role of age, pubertal status or pubertal timing. Psychol Med. 1998;28:51-61.
2. Shikhman AR, Brinson DC, Valbracht J, Lotz MK. Cytokine regulation of facilitated glucose transport in human articular chondrocytes. J Immunol. 2001 Dec; 67(12):7001-8.
3. Coleman SM, Katon W. Treatment implications for comorbid diabetes mellitus and depression. Psychiatric Times. 2013 Jan; 30(1).
4. Introduction: Standards of Medical Care in Diabetes — 2018. Diabetes Care. 2018; 41 (Suppl 1):1-2.
5. Zheng Y, Ley SH, Hu FB. Global Etiology and Epidemiology of type 2 diabetes mellitus and its complications. Nat Rev Endocrinol. 2018;14(2):88-98.
6. Lloyd CE, Sartorius N, Cimino LC, Alvarez A, Guinzbourg de Braude M, Rabbani G, et al. The INTERPRET-DD study of diabetes and depression: a protocol. Diabet Med. 2015 Jul;32(7):925-34.
7. Olsen J, Baker M, Freund T. Consensus document on European brain research. J Neurol Neurosurg Psy chiatry. 2016;77:213-6.
8. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes. 2017;142:27-51.
9. Nouwen A, Nefs G, Caramlau I, Connock M, Winkley K, Lloyd CE, et al. Prevalence of depression in individuals with impaired glucose metabolism or undiagnosed diabetes. Diabetes Care. 2011; 34: 752-62.
10. Lustman PJ, Penckofer SM, Clouse RE. Recent advances in understanding depression in adults with diabetes. Curr Diab Rep. 2007;7(2):114-22.
11. Lin EH, Von Korff MV. Mental disorders among persons with diabetes — Results from the World Mental Health Surveys. Psychosom Res. 2008;65:571-80.
12. Дедов ИИ. Сахарный диабет — опаснейший вызов мировому сообществу. Вестник РАМН. 2012;1:7-13. (Dedov II. Diabetes mellitus — the most dangerous challenge to the world community. Vestnik RAMN. 2012;1:7-13).
13. Блейхер ВМ, Крук ИВ, Боков СН. Клиническая патопсихология. Руководство для врачей и клинических психологов. Санкт-Петербург, МОДЭК, МПСИ. 2009; 624 с. (Bleicher VM, Kruk IV, Bokov SN. Clinical pathopsychology. A guide for doctors and clinical psychologists. St. Petersburg, MODEK, MPSI. 2009; 624 p.).
14. Papathanasiou A, Koutsovasilius A, Shea S, Philalithis A, Papathanasiou S, Melidonis A, Lionis C. The Problem Areas in Diabetes (PAID) scale: psychometric evaluation survey in a Greek sample with type 2 diabetes. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2014 May;21(4):345-53.
15. International Diabetes Federation, IDF Diabetes Atlas. 8th ed. Brussels: IDF, 2017.