Актуальні діагностичні рішення клінічного завдання «Оцінка рівня йодного насичення організму»
pdf

Ключові слова

йододефіцит, ТТГ, вільн. Т4, АТПО, антитіла до рецептора ТТГ стимулюючі, 25-гідроксиві- тамін D, Кальцитонін, інтерферуючі фактори, біотин.

Як цитувати

Bobryk, M., & Reznichenko, V. (2019). Актуальні діагностичні рішення клінічного завдання «Оцінка рівня йодного насичення організму». Ендокринологія, 24(3), 259-263. https://doi.org/10.31793/1680-1466.2019.24-3.259

Анотація

У статті наведено актуальні алгоритми ведення пацієнтів із йододефіцитом, у тому числі оптимальний комплекс лабораторної оцінки тиреоїдного статусу перед призначенням терапії — визначення рівнів ТТГ, вільн. Т4 (та вільн. Т3), АТПО (та АТТГ), при підозрі на гіпертиреоз — визначення антитіл до рецептора ТТГ стимулюючих, за наявності додаткового утворення в ділянці щитоподібної залози — визначення рівнів паратгормону, кальцію іонізованого, 25-гідроксивітаміну D, кальцитоніну. Обґрунтовано необхідність ураховування інтерферуючих факторів, які впливають на результати досліджень (супутні стани у пацієнта, приймання препаратів, дотримання пацієнтом умов преаналітичного етапу), у тому числі можливість отримання хибних результатів, якщо пацієнт приймає препарати біотину та лабораторне до- слідження проводилося за біотин-залежною методикою імуноаналізу.

https://doi.org/10.31793/1680-1466.2019.24-3.259
pdf

Посилання

1. Alexander EK, Pearce EN, Brent GA, Brown RS, Chen H, Dosiou C, et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and the postpartum. Thyroid. 2017 Mar;27(3):315-89.
2. UNICEF https://data.unicef.org/topic/nutrition/iodine-deficiency/ Iodine deficiency July 2018.
3. EQUIP Ensuring the Quality of Urinary Iodine Procedures, March 2012.
4. WHO Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their elimination: a guide for program managers. 3rd ed, 2007.
5. Скрипник НВ. Подолання йододефіциту — ключ до розвитку країни. Здоров’я України. 2016;1(33). (Skrypnyk NV. Overcoming iodine
deficiency is the key to developing the country. Zdorov’ya Ukrayiny. 2016;1(33).
6. Кваченюк АМ, Кваченюк ДА. Клініко-лабораторні особливос- ті застосування замісної тиреоїдної терапії в пацієнтів похилого віку. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2018;14(3): 275-8. (Kvachenyuk AM, Kvachenyuk DA. Clinical and laboratory features of the use of thyroid replacement therapy in elderly patients. Mizhnarodnyy endokrynolohichnyy zhurnal. 2018;14(3): 275-8).
7. Bartalena L, Bogazzi F, Chiovato L, Hubalewska-Dydejczyk A, Links TP, Vanderpump M. 2018 European Thyroid Association (ETA) Guidelines for the management of amiodarone-associated thyroid dysfunction. Eur Thyroid J. 2018;7(2):55-66.
8. Haugen BR. 2015 American Thyroid Association management guidelines for adult patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer: What is new and what has changed? Cancer. 2017;123:372-81.
9. Jonklaas J, Bianco AC, Bauer AJ, Burman KD, Cappola AR, Celi FS, et al. Guidelines for the treatment of hypothyroidism: prepared by the American Thyroid Association Task Force on thyroid hormone replacement. Thyroid 2014; 24(12). https://doi.org/10.1089/thy.2014.0028
10. L-тироксин 50 Берлін-Хемі. Інструкція, застосування препарату (L-thyroxine 50 Berlin-Hemi. Instruction, use of the drug) http:// mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=6732