Маркери ендотеліальної дисфункції, функціональноструктурні зміни міокарда і тромбоцитів при кардіоваскулярній автономній нейропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу
PDF

Ключові слова

цукровий діабет 2 типу
кардіоваскулярна автономна нейропатія
простациклін І2
тромбоксан А 2
ендотелін-1
N-термінальний фрагмент мозкового натрійуретичного пептиду
структурно-функціональний стан міокарда

Як цитувати

Sergiyenko, V., Segin, V., Ajmi, S., & Sergiyenko, A. (2014). Маркери ендотеліальної дисфункції, функціональноструктурні зміни міокарда і тромбоцитів при кардіоваскулярній автономній нейропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу. Ендокринологія, 19(2), 99-105. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/256

Анотація

Вивчено особливості агрегаційної здатності тромбоцитів та їх ультраструктурної організації, концентрації 6-кето-простагландину F1 (6k-PGF1) і  тромбоксану В2 (TXB2) в крові та сечі, вміст ендотеліну-1 (ЕТ-1) і N-термінального фрагмента мозкового натрійуретичного пептиду (NT-prоBNP) в крові, а  також функціонально-структурних змін міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу (ЦД2) із кардіоваскулярною автономною нейропатією (ДКВН).  Встановлено, що субклінічна і, особливо, клінічні стадії ДКВН характеризуються значним зростанням швидкості агрегації тромбоцитів, змінами їх  ультраструктурної організації та супроводжуються збільшенням концентрації ТХВ2 і зменшенням вмісту 6k-PGF1 в крові та сечі. У хворих на ЦД2 з  субклінічною стадією ДКВН виявлено значне підвищення концентрації ЕТ-1 в крові, що можна вважати раннім чутливим маркером приєднання ДКВН.  Виявлене збільшення вмісту NT-prоBNP може свідчити про наявність субклінічної ДКВН, корелює з приєднанням та/або прогресуванням ДКВН, а також  достовірно і незалежно пов’язане зі зростанням маси та індексу маси міокарда лівого шлуночка.  

PDF
Авторське право (c) 2014 ДУ ≪Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України≫