Стан стрес-залежних систем та рівень молекулярних ушкоджень у хворих на однобічний ендемічний вузловий колоїдний зоб
PDF

Ключові слова

йододефіцитний вузловий колоїдний зоб
йод
оксидативний стрес
анаеробіоз
металотіонеїни
цитотоксичність
апоптоз

Як цитувати

Falfushynska, H., Gnatyshyna, L., Shidlovsky, V., & Stoliar, O. (2014). Стан стрес-залежних систем та рівень молекулярних ушкоджень у хворих на однобічний ендемічний вузловий колоїдний зоб. Ендокринологія, 19(2), 93-98. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/255

Анотація

Досліджено субклітинний розподіл йоду, стан стрес-залежних систем та рівень  молекулярних ушкоджень у вузлі, позавузловій паранодулярній тканині (ПТ) та тканині  контралатеральної частки (ТКЧ) щитоподібної залози, не ураженої вузлом. Встановлено нижчий вміст органічного йоду (на 23 та 15% відповідно) та вищий вміст неорганіфікованого йоду (на 46 та 32% відповідно) у вузлі та ПТ  порівняно з ТКЧ. У вузлі та ПТ спостерігається також зменшення вмісту глутатіону, збільшення вмісту металотіонеїнів та металів у їх складі, підвищення  активності лактатдегідрогенази та катепсину Д. Проте за низкою характеристик вузол та ПТ відрізняються. У вузлі відмічено узгоджену активацію  супероксиддисмутази (на 81%), каталази (на 99%) та глутатіонтрансферази (на 212%), на тлі збільшення вмісту оксирадикалів та посилення фрагментації  ДНК. Специфічними характеристиками ПТ є зменшення вмісту оксирадикалів та пригнічення холінестеразної активності. Відтак можна говорити про  виснаження компенсаторних можливостей гіпертрофованих тиреоцитів у вузлі порівняно із ПТ, не зважаючи на певні компенсаторні зміни у стрес- залежних системах.

PDF
Авторське право (c) 2014 ДУ ≪Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України≫