Артропатії у хворих на цукровий діабет: клінічні прояви, патогенетичні механізми (частина 1)
PDF

Ключові слова

цукровий діабет
остеоартропатії

Як цитувати

Orlenko, V. (2016). Артропатії у хворих на цукровий діабет: клінічні прояви, патогенетичні механізми (частина 1). Ендокринологія, 21(3), 239-246. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/169

Анотація

Лекцію присвячено питанням остеоартропатій на тлі цукрового діабету. Обговорюються сучасні визначення остеоартропатій,, їх поширеність, клінічні  прояви та особливості перебігу за цукрового діабету та метаболічного синдрому. Ключовими механізмами в етіології остеоартриту вважаються деградація  суглобового хряща, перебудова субхондральної кістки та запалення. До патогенетичних механізмів розвитку дегенеративнодистрофічних змін суглобів  належать метаболічні порушення, асоційовані з чинниками метаболічного синдрому та цукрового діабету: загальне й абдомінальне ожиріння,  інсулінорезистентність, глюкозотоксичність, оксидативний стрес, дисметаболізм ліпідів і пуринів. Для цукрового діабету характерним є дисбаланс  прозапальних і протизапальних цитокінів, простагландинів, ростових чинників, що індукує процеси запалення та деградації суглобового хряща, створюючи  підґрунтя для клінічного прояву ознак остеоартриту.  

PDF
Авторське право (c) 2016 ДУ ≪Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України≫