Показники контролю рівня глікемії: сучасний стан питання
pdf

Ключові слова

цукровий діабет, безперервний моніторинг рівня глюкози, глікозильований гемоглобін, довготривалі ускладнення.

Як цитувати

Kondratyshyn, A., Fik, M., Naumova, U., & Naumova, L. (2022). Показники контролю рівня глікемії: сучасний стан питання. Ендокринологія | Endocrinology, 27(2), 147-152. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/658

Анотація

Сьогодні проблема порушення вуглеводного обміну є однією з найважливіших в ендокринології, що сприяє залученню світовим товариством більшої кількості ресурсів для її вирішення. Огляд присвячено висвітленню та оцінці новітніх показників контролю рівня глюкози в крові, їх інтерпретації та можливості використання в практиці. Наголошується на ролі безперервного моніторингу рівня глюкози (continuous glucose monitoring, CGM) як нового методу дослідження глікемії та його перевагах. Забезпечуючи вимірювання концентрації глюкози в крові майже безперервно протягом кількох днів поспіль, малоінвазивний датчик глюкози зробив революцію в лікуванні цукрового діабету (ЦД) і стає все більш поширеною технологією, особливо для інсулінзалежних пацієнтів. Цілодобове спостереження за ЦД, здійснюване системою контролю рівня глюкози, може спрогнозувати та попереджати гіпо- або гіперглікемію. Час у діапазоні (time in range, TIR) вимірюється за допомогою CGM і повинен використовуватися з іншими показниками, включаючи час нижче діапазону (time below range, TBR), що вказує на гіпоглікемію, і час вище діапазону (time above range, TAR), що вказує на гіперглікемію, адже необхідно враховувати не тільки значення TIR, але й ступінь відхилення від нього (TAR і TBR). Показано, що TIR обернено корелює з ризиком виникнення або прогресування пов’язаних із ЦД мікросудинних ускладнень, таких як діабетична ретинопатія, мікроальбумінурія та периферична нейропатія. У статті також розглянуто недоліки найпопулярніших методів оцінки глікемії, зокрема, за рівнем глікозильованого гемоглобіну (glycated hemoglobin, HbA1c). Цей показник не показує короткочасних відхилень глікемії від цільових значень. Крім того, результати глікемічного контролю за допомогою HbA1c можуть спотворюватися у вагітних та пацієнтів із хворобами крові. Показано взаємозв’язок між показниками CGM із HbA1c та середнім рівнем глюкози в крові: TIR і середній рівень глюкози високо корелюють між собою, але лише помірно — із HbA1c.

pdf

Посилання

Khadanga S, Singh G, Pakhare AP, Joshi R. Diagnostic accuracy of point-of-care tests measuring glycosylated haemoglobin (HbA1c) for glycemic control: A field study in India. Cureus. 2021 Sep;13;13(9):e17920. doi:10.7759/cureus.17920.

Advani A. Positioning time in range in diabetes management. Diabetologia. 2020 Feb;63(2):242-52. doi: 10.1007/s00125-019-05027-0.

Runge AS, Kennedy L, Brown AS, Dove AE, Levine BJ, Koontz SP, et al. Does time-in-range matter? Perspectives from people with diabetes on the success of current therapies and the drivers of improved outcomes. Clin Diabetes. 2018 Apr;36(2):112-9. doi: 10.2337/cd17-0094.

Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, Amiel SA, Beck R, Biester T, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: Recommendations from the International Consensus on Time in Range. Diabetes Care. 2019 Aug;42(8):1593-603. doi: 10.2337/dci19-0028.

Trial Research Group, Nathan DM, Genuth S, Lachin J, Cleary P, Crofford O, Davis M, et al. Diabetes Control and Complications: The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med. 1993 Sep;30;329(14):977-86. doi: 10.1056/NEJM199309303291401.

Ceriello A. The glucose triad and its role in comprehensive glycaemic control: current status, future management. Int J Clin Pract. 2010 Nov;64(12):1705-11. doi: 10.1111/j.1742-1241.2010.02517.x.

Klonoff DC. Hemoglobinopathies and hemoglobin A1c in diabetes mellitus. J Diabetes Sci Technol. 2020 Jan;14(1):3-7. doi: 10.1177/1932296819841698.

Younes ZMH, Abuali AM, Tabba S, Farooqi MH, Hassoun AAK. Prevalence of diabetes distress and depression and their association with glycemic control in adolescents with type 1 diabetes in Dubai, United Arab Emirates. Pediatr Diabetes. 2021 Jun;22(4):683-91. doi: 10.1111/pedi.13204.

Kalra S, Shaikh S, Priya G, Baruah MP, Verma A, Das AK, et al. Individualizing time-in-range goals in management of diabetes mellitus and role of insulin: clinical insights from a multinational panel. Diabetes Ther. 2021 Feb;12(2):465-85. doi: 10.1007/s13300-020-00973-0.

Beck RW, Bergenstal RM, Riddlesworth TD, Kollman C, Li Z, Brown AS, et al. Validation of time in range as an outcome measure for diabetes clinical trials. Diabetes Care. 2019 Mar;42(3):400-5. doi: 10.2337/dc18-1444.

Lu J, Ma X, Zhou J, Zhang L, Mo Y, Ying L, et al. Association of time in range, as assessed by continuous glucose monitoring, with diabetic retinopathy in type 2 diabetes. Diabetes Care. 2018 Nov;41(11):2370-6. doi: 10.2337/dc18-1131.

Feig DS, Donovan LE, Corcoy R, Murphy KE, Amiel SA, Hunt KF, et al. Continuous glucose monitoring in pregnant women with type 1 diabetes (CONCEPTT): a multicentre international randomised controlled trial. Lancet. 2017 Nov;25;390(10110):2347-59. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32400-5.

Danne T, Nimri R, Battelino T, Bergenstal RM, Close KL, DeVries JH, et al. International consensus on use of continuous glucose monitoring. Diabetes Care. 2017 Dec;40(12):1631-40. doi: 10.2337/dc17-1600.

Dehghani Zahedani A, Shariat Torbaghan S, Rahili S, Karlin K, Scilley D, Thakkar R, et al. Improvement in glucose regulation using a digital tracker and continuous glucose monitoring in healthy adults and those with type 2 diabetes. Diabetes Ther. 2021 Jul;12(7):1871-86. doi: 10.1007/s13300-021-01081-3.

Mayeda L, Katz R, Ahmad I, Bansal N, Batacchi Z, Hirsch IB, et al. Glucose time in range and peripheral neuropathy in type 2 diabetes mellitus and chronic kidney disease. BMJ Open Diabetes Res Care. 2020 Jan;8(1):e000991. doi: 10.1136/bmjdrc-2019-000991.