Хірургічне лікування радіойодрезистентних метастазів високодиференційованої тиреоїдної карциноми в лімфатичні вузли шиї
pdf

Ключові слова

високодиференційована тиреоїдна карцинома, хірургічне лікування, радіойодтерапія, радіойодрезистентні метастази.

Як цитувати

Ostafiichuk, M., Kovalenko, A., Zelinska, H., & Tarashchenko, Y. (2022). Хірургічне лікування радіойодрезистентних метастазів високодиференційованої тиреоїдної карциноми в лімфатичні вузли шиї. Ендокринологія | Endocrinology, 27(2), 114-123. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/654

Анотація

Останнім часом відзначено збільшення кількості випадків радіойодрезистентності високодиференційованих тиреоїдних карцином (ВТК), що проявляється у вигляді рецидивування хвороби в різні терміни після хірургічного лікування та терапії 131I. Мета — провести аналіз клінічних і цитоморфологічних характеристик, а також результатів хірургічного лікування рецидиву радіойодрезистентних метастазів (РРМ) ВТК, що виникли в пацієнтів після радикального первинного лікування. Матеріал і методи. Дизайн роботи — клінічне ретроспективне когортне дослідження 164 пацієнтів із ВТК, які проявили радіойодрезистентність після проведеного радикального лікування (тиреоїдектомія, терапія 131I та супресивна гормонотерапія) і перенесли повторну операцію в об’ємі видалення регіонарних лімфатичних вузлів. Результати. Пацієнти, у яких було виявлено радіойодрезистентне рецидивування злоякісного процесу, становили групу з більш агресивними та розповсюдженими пухлинами. Аналіз первинних характеристик ВТК показав, що в половині спостережень (47,0%) пухлина виходила за межі капсули (pТ3, pT4a і pT4b) а в 63,4% пацієнтів були присутні метастази в лімфатичні вузли шиї. У 135 спостереженнях (82,3%) злоякісність була підтверджена цитологічним дослідженням лімфовузла, а у 29 спостереженнях (17,7%) проведення біопсії було технічно ускладнено і діагноз підтверджувався непрямими ехографічними ознаками злоякісності. Висновки. Наявність лімфогенних локальних РРМ ВТК, що рецидивують, є неповною відповіддю на попередню терапію та показує особливості біології раку. Ретельний аналіз більшої кількості факторів, пов’язаних із захворюванням, може знизити ризики повторної операції з приводу локальних РРМ. Своєчасне виконання радикальної дисекції рецидивних метастазів дозволило отримати відмінну відповідь у 108 спостереженнях (72,0%). Вищу ефективність повторних дисекцій шиї щодо радіойодрезистентних рецидивів ВТК показав системний компартментальний підхід порівняно з операціями локального характеру типу «berry picking».

pdf

Посилання

Tronko M, Bogdanova T, Komisarenko I, Kovalenko A, Oliynyk V, Zurnadzhy L, et al. Thyroid cancer in Ukraine after the Chernobyl catastrophe: 25-year experience of follow-up. In: Nakashima M, Takamura N, Suzuki K, Yamashita S, editors. A challenge of radiation health risk management. Nagasaki: Newspaper Publish; 2012. p. 239-44.

Тронько МД, Коваленко АЄ, Таращенко ЮМ, Остафійчук МВ. Стратегії лікування папілярних тиреоїдних карцином через 33 роки після аварії на Чорнобильській АЕС. Вісник невідкладної і відновної медицини. 2019;20(2):47-51 (Tronko MD, Kovalenko AE, Tarashchenko YuM, Ostafiychuk MV. Strategies

for the treatment of papillary thyroid carcinoma 33 years after the Chernobyl accident. Bulletin of emergency and restorative medicine. 2019;20(2):47-51. Ukrainian).

Schlumberger M, Leboulleux S. Current practice in patients with differentiated thyroid cancer. Nat Rev Endocrinol. 2021 Mar;17(3):176-88. doi: 10.1038/s41574-020-00448-z.

Van Nostrand D. Radioiodine refractory differentiated thyroid cancer: time to update the classifications. Thyroid. 2018 Sep;28(9):1083-93. doi: 10.1089/thy.2018.0048.

Capdevila J, Galofré JC, Grande E, Zafón Llopis C, Ramón Y Cajal Asensio T, Navarro González E, et al. Consensus on the management of advanced radioactive iodine-refractory differentiated thyroid cancer on behalf of the Spanish Society of Endocrinology Thyroid Cancer Working Group (GTSEEN) and Spanish Rare Cancer Working Group (GETHI). Clin Transl Oncol. 2017 Mar;19(3):279-87. doi: 10.1007/s12094-016-1554-5.

Fugazzola L, Elisei R, Fuhrer D, Jarzab B, Leboulleux S, Newbold K, et al. 2019 European Thyroid Association Guidelines for the treatment and follow-up of advanced radioiodine-refractory thyroid cancer. Eur Thyroid J. 2019 Oct;8(5):227-45. doi: 10.1159/000502229.

Narayanan S, Colevas AD. Current standards in treatment of radioiodine refractory thyroid cancer. Curr Treat Options Oncol. 2016 Jun;17(6):30. doi: 10.1007/s11864-016-0404-6.

Lamartina L, Borget I, Mirghani H, Al Ghuzlan A, Berdelou A, Bidault F, et al. Surgery for neck recurrence of differentiated thyroid cancer: outcomes and risk factors. J Clin Endocrinol Metab. 2017 Mar 1;102(3):1020-31. doi: 10.1210/jc.2016-3284.

Зелінська ГВ, Коваленко АЄ, Остафійчук МВ, Кваченюк АМ, Устименко АЯ, Кулініченко ГМ, et al. Цитоморфологічні особливості папілярного раку щитоподібної залози з розвитком радіойодрезистентності. Український радіологічний та онкологічний журнал. 2021;29(3):76-88 (Zelinskaya GV, Kovalenko AE, Ostafiichuk MV, Kvachenyuk AM, Ustymenko GYa, Kulynychenko GM, et al. Cytomorphological features of papillary thyroid carcinomas with the development of radioiodine-resistance. Ukrainian Journal of Radiology and Oncology. 2021;29(3):76-88. Ukrainian). doi: 10.46879/ukroj.3.2021.76-88.

Randle RW, Pitt SC. The role of node dissection for thyroid cancer. Adv Surg. 2021 Sep;55:131-45. doi: 10.1016/j.yasu.2021.05.010.

Clayman GL, Steward DL. Management of persistent or recurrent structural neck disease in differentiated thyroid carcinoma: point and counterpoint. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2016 Aug 1;142(8):789-91. doi: 10.1001/jamaoto.2016.1114.

Yim JH, Kim WB, Kim EY, Kim WG, Kim TY, Ryu JS, et al. The outcomes of first reoperation for locoregionally recurrent/persistent papillary thyroid carcinoma in patients who initially underwent total thyroidectomy and remnant ablation. J Clin Endocrinol Metab. 2011 Jul;96(7):2049-56. doi: 10.1210/jc.2010-2298.

Sturgeon C, Yang A, Elaraj D. Surgical management of lymph node compartments in papillary thyroid cancer. Surg Oncol Clin N Am. 2016 Jan;25(1):17-40. doi: 10.1016/j.soc.2015.08.013.