Антиандрогени, наночастинки та біоактивні пептиди: експериментальні та клінічні питання
pdf

Ключові слова

ніфтолід, флутамід, полікістоз яєчників, рак передміхурової залози, наночастинки золота, наночастинки діоксиду церію, EMAP II, щури.

Як цитувати

Reznikov, A. (2022). Антиандрогени, наночастинки та біоактивні пептиди: експериментальні та клінічні питання. Ендокринологія | Endocrinology, 27(1), 79-88. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/650

Анотація

Оглядова стаття підсумовує основні результати екс- периментальних досліджень співробітників лабораторії нейрогормональної регуляції розмноження та відділу ендокринології репродукції та адаптації стосовно біологічних ефектів нестероїдних антиандрогенів, наночастинок металів, біоактивних пептидів та їх імплементації в різних галузях медицини. Досліджено фармакодинамічні ефекти і фармакокінетику ніфтоліду (флутаміду) та інших синтезованих в інституті антагоністів рецепторів андрогенів із групи заміщених карбоксанілидів. На цьому підгрунті запропоновано новий метод функціональної діагностики гонадотропних резервів гіпоталамо-гіпофізарно-тестикулярної системи та створено лікарські засоби для лікування гірсутизму, синдрому полікістозних яєчників, раку передміхурової залози. Проведено їхні доклінічні дослідження та впровадження в клінічну ендокринологію, онкологію, гінекологію, дерматологію. Експериментально обгрунтовані та підтверджені онкоурологічною практикою концепція оптимальної андрогенної блокади та метод низькодозової естроген-антиандрогенної паліативної та неоад’ювантної терапії раку передміхурової залози та його метастазів. Розроблено і впроваджено спосіб підвищення ефективності гонадотропної стимуляції овуляції в циклах допоміжних репродуктивних технологій. Виявлено пригнічуючий вплив полідисперсного колоїдного розчину наночастинок золота (10-50 нм) на ріст ксенографтів андрогензалежного раку передміхурової залози людини, трансплантованих під капсулу нирки мишей. Препарат зменшував кількісне співвідношення епітеліальних клітин ксенографтів до строми, а в дослідах in vitro пригнічував проліферацію ракових клітин простати LnCaP і частково блокував стимулювальний ефект 5-альфа-дигідротестостерону на ріст культури. У дослідах на старіючих щурах виявлено стимулювальний ефект перорального введення наночастинок діоксиду церію (2-3 нм) стосовно сперматогенезу та секреції тестостерону. Досліджено вплив рекомбінантного поліпептидного цитокіну EMAP II (endothelial-monocyre activating polypeptide II) та його нанокомпозитів на ріст ксенографтів андрогензалежного раку передміхурової залози людини в мишей. Ін’єкції EMAP II гальмували ріст ксенографтів, викликали в них цитотоксичний ефект та запальну реакцію. Флутамід посилював протипухлинну дію EMAP II. У дослідах на культурі LnCaP спостерігали проапоптотичний та антипроліферативний ефекти препарату. Отримані результати експериментальних досліджень створюють підгрунтя для розроблення нових методів лікування андрогензалежного раку передміхурової залози з використанням нанометалів і біоактивних пептидів. 

pdf

Посилання

Reznikov AG. Developmental neuroendocrinology of reproduction and adaptation: lessons from animal research. Fiziol Zh. 2021;67(3):54-74. doi:10.15407/fz67.03.054.

Reznikov AG, Varga SV. Antiandrogens. Moscow: Medicine Publishing House; 1988. 208 p. Russian.

Reznikov AG, Varga SV, Demkiv LP, Balyon YaG, Yagupolsky LM. Experimental study of antiandrogenic activity of 4’-nitro‑3’-trifluoromethyl-isobutyranilide (Niftolide) in rats and ginea pigs. Pharmacol Toxicol. 1977;40(3):336-42. Ukrainian.

Varga SV, Reznikov AG, Balyon YaG, Lozinsky MO, Smirnov VA. Antiandrogenic activity of some substituted carboxanilides. Probl Endocrinol. 1983;29(2):67-70. Russian.

Balyon YaG, Varga SV, Reznikov AG, Smirnov VA, Moskaliova RN. Synthesis and antiandrogenic activity of substituted carboxanilides. Chem-Pharm J. 1987;21(6):681-5. Russian.

Sologub NV, Varga SV. Antiandrogenic effects of hydroxyniftolide in male rats. Probl Endocrinol. 1987;33(4):74-6. Russian.

Varga SV, Sinitsyn PV. Biosynthesis of nucleic acids and protein in accessory sexual glands of rats with blockade of testosterone action by antiandrogen, 4’-nitro‑3’-trifluoromethyl-isobutyranilide. Probl Endocrinol. 1978;24(1):107-11. Russian.

Varga SV, Sinitsyn PV. Biosynthesis of nucleic acids and protein in androgen-sensitive organs of rats in terms of introduction of non-steroidal antiandrogen, Niftolide. Probl Endocrinol. 1982;28(4):73-7. Russian.

Reznikov AG, Korpacheva TI. Inhibition of 5alpha-reductase conversion of testosterone in the prostate gland of rats under the influence of the antiandrogen Niftolide. Reports Acad Sci Ukr SSR, Series B. 1985;(8):76-8. Russian.

Reznikov AG, Korpacheva TI. Testosterone metabolism in the liver of rats when the antiandrogen Niftolide is administered. Probl Endocrinol. 1985;31(6):65-71. Russian.

Reznikov AG, Korpachova TI. Nonsteroid antiandrogen inhibiting effect on testosterone metabolism in rat prostate and liver. Endocrinol Exp. 1990;24(4):437-47.

Reznikov AG, Demchenko VN, Yagupolsky LM, Balyon YaG, Kondratenko NV, Shulman MD, et al., inventors; The Kiev Research Institute of Endocrinology and Metabolism, assignee. Method for determining functional state of the hypothalamichypophyseal-testicular system. The USSR invention certificate 552962. December 13, 1976. Russian.

Reznikov AG, Benikova YeA, Demchenko VN. On the possibility of using the antiandrogen 4-nitro‑3-trifluoro-methylisobutyranilide to assess the gonadotropic reserves of the hypothalamic-pituitary system. Fiziol Zhurnal Acad Sci USSR. 1978;24(5):687-91. Russian.

Reznikov AG, Demchenko VN, Varga SV, Bozhok YuM. Hypothalamo-hypophyseal-gonadal system in male rats and guinea pigs treated with the antiandrogen 4’-nitro‑3’-trifluoromethylisobutyranilide. Endokrinologie. 1978 Nov;72(3):276-84.

Volkova NN. Dynamics of secretion of gonadotropic hormones and androgens in rats under conditions of introduction of the antiandrogen, 4’-nitro‑3’-trifluoromethyl-isobutyranilide. Reports Acad Sci Ukr SSR. Series B. 1980; (3):60-2. Russian.