Підлітковий вік та цукровий діабет 1-го типу: виклики для кісткової системи та ступінь забезпеченості вітаміном D
pdf

Ключові слова

цукровий діабет 1-го типу, вітамін D, пубертат, рентгенологічна денситометрія, вуглеводний обмін.

Як цитувати

Biliaieva, K., & Vlasenko, M. (2022). Підлітковий вік та цукровий діабет 1-го типу: виклики для кісткової системи та ступінь забезпеченості вітаміном D. Ендокринологія | Endocrinology, 27(1), 21-28. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/645

Анотація

Ведення пацієнта з цукровим діабетом 1-го типу (ЦД1) підліткового віку є складним завданням, що пов’язано з механізмами гормональної перебудови, які притаманні даному пубертатному періоду. Враховуючи світові дані щодо перебігу молекулярних механізмів за участю активного метаболіту вітаміну D у процесах росту і розвитку організму, наявність рецепторів вітаміну D у багатьох тканинах організму, а саме в β-клітинах підшлункової залози, надзвичайно актуальним є не лише вивчення впливу рівня вітаміну D на перебіг ЦД1, а й оцінка стану кісткової системи в підлітків, які мають порушення вуглеводного обміну. Мета: оцінити перебіг ЦД1 на фоні недостатності чи дефіциту вітаміну D і проаналізувати стан кісткової системи в підлітків, які хворіють на ЦД1. Матеріал і методи: обстежено 124 дитини віком від 10 до 18 років, включаючи 91 дитину, які хворіють на ЦД1 (1-а група), а також 33 соматично здорових підлітки (2-а група). Рівень вітаміну 25(ОН)D у крові визначався за допомогою імуноферментного аналізу на аналізаторі «Cobas е 411» («Roche Diagnostics International Ltd», Німеччина). З метою оцінки стану кісткової системи в підлітків була проведена подвійна енергетична рентгенологічна абсорбціометрія. Оцінка стану кісткової системи проводилась за ступенем зниження кісткової маси (показник Z-score). Результати. Аналіз показника Z-score в підлітків встановив вірогідно нижчі значення мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) у хворих на ЦД1 порівняно зі соматично здоровими підлітками як серед дівчаток, так і серед хлопчиків (р<0,05). Частота виявлення дефіциту вітаміну D серед підлітків, хворих на ЦД1, вдвічі перевищувала частоту його дефіциту в підлітків без порушення вуглеводного обміну. Структурно-функціональні зміни кісткової тканини вірогідно залежали від ступеня недостатності вітаміну D у підлітків, хворих на ЦД1, незалежно від статі. Висновки. Визначення наявних структурно-функціональних змін кісткової системи та ступеня забезпеченості вітаміном D серед підлітків, хворих на ЦД1, є необхідною складовою оцінки кісткового метаболізму в період набору піку кісткової маси. Ступінь недостатності вітаміну D у підлітків, хворих на ЦД1, впливає на ступінь компенсації захворювання.

pdf

Посилання

Patton GC, Sawyer SM, Santelli JS, Ross DA, Afifi R, Allen NB, et al. Our future: a Lancet commission on adolescent health and wellbeing. Lancet. 2016 Jun 11;387(10036):2423-78. doi: 10.1016/S0140-6736(16)00579-1.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects 2019: Highlights. Available from: https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf [Accessed 25th January 2022].

Hall JE, Hall ME. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 14th edition. Philadelphia, PA: Elsevier; 2021. 1132 p.

Rosner J, Samardzic T, Sarao MS. Physiology, Female Reproduction [updated 2021 Oct 9]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537132/ [Accessed 25th January 2022].

Biro FM, Pinney SM, Huang B, Baker ER, Walt Chandler D, Dorn LD. Hormone changes in peripubertal girls. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Oct;99(10):3829-35. doi: 10.1210/jc.2013-4528.

Biro FM, Huang B, Crawford PB, Lucky AW, Striegel-Moore R, Barton BA, et al. Pubertal correlates in black and white girls. J Pediatr. 2006 Feb;148(2):234-40. doi: 10.1016/j.jpeds.2005.10.020.

Biro FM, Lucky AW, Huster GA, Morrison JA. Pubertal staging in boys. J Pediatr. 1995 Jul;127(1):100-2. doi: 10.1016/s0022-3476(95)70265-2.

Karpati AM, Rubin CH, Kieszak SM, Marcus M, Troiano RP. Stature and pubertal stage assessment in American boys: the 1988-1994 Third National Health and Nutrition Examination Survey. J Adolesc Health. 2002 Mar;30(3):205-12. doi: 10.1016/s1054-139x(01)00320-2.

Doré E, Martin R, Ratel S, Duché P, Bedu M, Van Praagh E. Gender differences in peak muscle performance during growth. Int J Sports Med. 2005 May;26(4):274-80. doi: 10.1055/s-2004-21001. PMID: 15795811.

Nassar GN, Leslie SW. Physiology, Testosterone [updated 2022 Jan 4]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526128/ [Accessed 25th January 2022].

Gurung P, Yetiskul E, Jialal I. Physiology, Male Reproductive System [updated 2021 May 9]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538429/ [Accessed 25th January 2022].

Ponzetti M, Rucci N. Updates on Osteoimmunology: What’s new on the cross-talk between bone and immune system. Front Endocrinol (Lausanne). 2019 Apr 18;10:236. doi: 10.3389/fendo.2019.00236.

Matkovic V, Jelic T, Wardlaw GM, Ilich JZ, Goel PK, Wright JK, et al. Timing of peak bone mass in Caucasian females and its implication for the prevention of osteoporosis. Inference from a cross-sectional model. J Clin Invest. 1994 Feb;93(2):799-808. doi: 10.1172/JCI117034.

Starup-Linde J. Diabetes, biochemical markers of bone turnover, diabetes control, and bone. Front Endocrinol (Lausanne). 2013 Mar 8;4:21. doi: 10.3389/fendo.2013.00021.

Shah VN, Shah CS, Snell-Bergeon JK. Type 1 diabetes and risk of fracture: meta-analysis and review of the literature. Diabet Med. 2015 Sep;32(9):1134-42. doi: 10.1111/dme.12734.