Експериментальне моделювання метаболічного синдрому, індукованого дієтою, у лабораторних тварин
pdf

Ключові слова

метаболічний синдром, інсулінорезистентність, дієта.

Як цитувати

Levchuk, N., Lukashenia, O., & Kovzun, O. (2021). Експериментальне моделювання метаболічного синдрому, індукованого дієтою, у лабораторних тварин. Ендокринологія | Endocrinology, 26(3), 298-310. https://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-3.298

Анотація

Розуміння причин виникнення, діагностики, профілактики та лікування метаболічного синдрому (МС) залишається пріоритетним напрямком сучасної ендокринології. Це симптомокомплекс, який характеризується основними клінічними проявами — збільшенням маси тіла, порушенням толерантності до глюкози, дисліпідемією, артеріальною гіпертензією та інсулінорезистентністю (ІР). Наразі він є одним із найскладніших і найнебезпечніших захворювань, що передує виникненню цукрового діабету 2-го типу і розвитку серцево-судинних ускладнень, які є основними причинами смертності населення. Враховуючи стрімке зростання захворюваності впродовж останніх років у всіх країнах світу, виникає потреба в проведенні експериментів на тваринах із метою здобуття нових знань про механізми розвитку патологічного процесу та окремих її проявів, використання лікарських сполук для їх безпечного застосування та корекції цього стану. Для експериментального моделювання МС найчастіше надають перевагу дослідам на щурах або мишах. Цей огляд літератури присвячено порівняльному аналізу та короткому опису експериментального моделювання МС, індукованого дієтою, у гризунів. Розглянуто основні типи дієт (високожирова (ВЖД), високовуглеводна та висококалорійна комбінована (ВККД)) і висвітлено відмінності прояву патологічного стану за різних умов харчування у тварин залежно від їх виду, лінії, статі, віку, умов і тривалості експерименту. Було показано, що ступінь вираженості розвитку біохімічних і патоморфологічних змін, характерних для метаболічних порушень, залежить від типу та відсоткового вмісту компонентів дієти. Відтворення умов моделювання і неоднорідність прояву МС у тварин створює певні труднощі при обґрунтуванні отриманих наукових результатів відповідно до поставленої мети дослідження. Саме ці обставини привертають підвищений науково-практичний інтерес зі сторони дослідників.

https://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-3.298
pdf

Посилання

González-Domínguez А, Visiedo-García FM, Domínguez-Riscart J, González-Domínguez R, Mateos RM, Lechuga-Sancho AM. Iron metabolism in obesity and metabolic syndrome. Int J Mol Sci. 2020 Aug 1;21(15):5529. doi: 10.3390/ijms21155529.

Grandl G, Wolfrum C. Hemostasis, endothelial stress, inflammation, and the metabolic syndrome. Semin Immunopathol. 2018 Feb;40(2):215-24. doi: 10.1007/s00281-017-0666-5.

Rochlani Y, Pothineni NV, Kovelamudi S, Mehta JL. Metabolic syndrome: pathophysiology, management, and modulation by natural compounds. Ther Adv Cardiovasc Dis. 2017 Aug;11(8):215-25. doi: 10.1177/1753944717711379.

Buettner R, Schölmerich J, Bollheimer LC. High-fat diets: modeling the metabolic disorders of human obesity in rodents. Obesity (Silver Spring). 2007 Apr;15(4):798-808. doi: 10.1038/oby.2007.608.

Клеванова ВС, Тржецинський СД. Антидіабетичні властивості чорноголовника родовикового за умов високожирової дієти в щурів. Фармакологія та лікарська токсикологія. 2015;(4-5):59-64 (Klevanova VS, Trzhetsynskyy SD. Аntidiabetic properties of blood burnet in rats under high-fat die. Farmakolohiia

ta likarska toksykolohiia. 2015;(4-5):59-64. Ukrainian).

Онопченко ОВ, Косякова ГВ, Горідько ТМ, Бердишев АГ, Мегедь ОФ, Гула НМ. Вплив N-стеароїлетаноламіну на активність ензимів антиоксидантного захисту, вміст продуктів пол і нітрит-аніона в плазмі крові та печінці щурів з індукованою інсулінорезистентністю. Укр Біохім Ж. 2013 вересень-жовтень;85(5):88-96 (Onopchenko OV, Kosiakova GV,Goridko TM, Berdyschev AG, Meged OF, Hula NM. The effect of N-stearoylethanolamine on the activity of antioxidantenzymes, content of lipid peroxidation products and nitric oxide in the blood plasma and liver of rats with induced insulin-resistance. Ukr Biokhim Zh. 2013 Sep-Oct;85(5):88-96. Ukrainian). doi:10.15407/ubj85.05.088.

Цапенко ПК, Василенко МІ, Алієв РБ, Завгородній МО, Козловська МГ, Топчанюк ЛЯ, та ін. Вплив високожирової дієти на розвиток інсулінорезистентності та метаболічного синдрому у щурів. Український журнал медицини, біології та спорту. 2020;5(3):441 4 (Tsapenko PK, Vasylenko MI, Aliiev RB, Zavgorodniy MO, Kozlovska MG, Topchaniuk LYa, et al. Effects of high-fat diet on the development of insulin resistance and metabolic syndrome in rats. Ukrainskyi zhurnal medytsyny biolohii ta sportu. 2020;5(3):441-4. Ukrainian).

Hafizur RM, Raza SA, Chishti S, Shaukat S, Ahmed AA. «Humanized» rat model of pre-diabetes by high fat diet-feeding to weaning wistar rats. Integr Obesity Diabetes. 2015;1(2):44-8. doi: 10.15761/IOD.1000111.

Buettner R, Parhofer KG, Woenckhaus M, Wrede CE, Kunz-Schughart LA, Schölmerich J, et al. Defining high-fat-diet rat models: metabolic and molecular effects of different fat types. J Mol Endocrinol. 2006 Jun;36(3):485-501. doi: 10.1677/jme.1.01909.

Fukumitsu S, Aida K, Ueno N, Ozawa S, Takahashi Y, Kobori M. Flaxseed lignan attenuates high-fat diet-induced fat accumulation and induces adiponectin expression in mice. Br J Nutr. 2008 Sep;100(3):669-76. doi: 10.1017/S0007114508911570.

Chang TC, Chiang H, Lai YH, Huang YL, Huang HC, Liang YC, et al. Helminthostachys zeylanica alleviates hepatic steatosis and insulin resistance in diet-induced obese mice. BMC Complement Altern Med. 2019 Dec 13;19(1):368. doi: 10.1186/s12906-019-2782-3.

Karam I, Ma N, Yang Y-J, Li J-Y. Induce hyperlipidemia in rats using high fat diet. Investigating blood lipid and histopathology. J Hematol Blood Disord. 2018 Aug;4(1):104. doi: 10.15744/2455-7641.4.104.

Udomkasemsab A, Prangthip P. High fat diet for induced dyslipidemia and cardiac pathological alterations in Wistar rats compared to Sprague Dawley rats. Clin Investig Arterioscler. 2019 Mar-Apr;31(2):56-62. doi: 10.1016/j.arteri.2018.09.004.

Bruder-Nascimento T, Campos DH, Alves C, Thomaz S, Cicogna AC, Cordellini S. Effects of chronic stress and high-fat diet on metabolic and nutritional parameters in Wistar rats. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2013 Nov;57(8):642-9. doi: 10.1590/s0004-27302013000800010.

Poret JM, Gaudet DA, Braymer HD, Primeaux SD. Sex differences in markers of metabolic syndrome and adipose tissue inflammation in obesity-prone, Osborne-Mendel and obesity-resistant, S5B/ Pl rats. Life Sci. 2021 May 15;273:119290. doi: 10.1016/j.lfs.2021.119290.