Морфологічні зміни щитоподібної залози щурів після введення триптофану
pdf

Ключові слова

щитоподібна залоза, триптофан, морфологія.

Як цитувати

Yanko, R. (2021). Морфологічні зміни щитоподібної залози щурів після введення триптофану. Ендокринологія | Endocrinology, 26(3), 281-286. https://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-3.281

Анотація

Попри добре вивчену роль триптофану в організмі, літературні дані відносно його впливу на морфофункціональний стан щитоподібної залози (ЩЗ) поодинокі й неоднозначні. Переважно досліджували концентрацію тиреоїдних гормонів у крові після введення триптофану. Водночас морфологічні зміни ЩЗ при його впливі залишаються мало дослідженими. Мета — дослідження морфологічних змін ЩЗ щурів після введення їм триптофану. Матеріал і методи. Дослідження проведено на 24 щурах-самцях лінії Wistar 3-місячного віку. Щури всіх груп перебували в уніфікованих умовах, на стандартному раціоні. Тварини дослідної групи щодня, протягом 28 діб, перорально отримували L-триптофан (Франція) в дозі 80 мг/кг. Підготовку тварин до експериментів та інвазивне втручання проводили згідно з принципами Гельсінської декларації. З центральних ділянок тканини ЩЗ виготовляли гістологічні препарати за стандартною методикою. З використанням цифрової камери мікропрепарати фотографували на мікроскопі «Nikon Eclipse E100» («Nikon Instruments Inc.», Японія). Морфометрію здійснювали за допомогою комп’ютерної програми «ImageJ». Статистичну обробку здійснювали методами варіаційної статистики. Результати. При гістологічному аналізі ЩЗ щурів, які отримували L-триптофан, виявлено, що залоза має незмінену фізіологічну структуру. Фолікули переважно овальної форми та різних розмірів. Колоїд у фолікулах помірної щільності та містить численні резорбційні вакуолі. Тиреоцити призматичної та кубічної форми. Виявлено зменшення площі фолікулів, колоїду, їх внутрішнього діаметра, зростання стереологічного індексу резорбції та фолікулярно-колоїдного індексу і зниження індексу накопичення колоїду. Також відмічено зниження відносної площі строми в залозі, стромально-паренхіматозного індексу, ширини прошарків міжчасткової, міжчасточкової та міжфолікулярної сполучної тканини. Висновки. Довготривале (протягом 28 діб) введення щурам L-триптофану в дозі 80 мг/кг призводить до появи морфологічних ознак активації ЩЗ.

https://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-3.281
pdf

Посилання

Palego L, Betti L, Rossi A, Giannaccini G. Tryptophan biochemistry: structural, nutritional, metabolic, and medical aspects in humans. J Amino Acids. 2016;2016:8952520.

Sanger GJ. 5-hydroxytryptamine and the gastrointestinal tract: where next? Trends Pharmacol Sci. 2008 Sep;29(9):465-71.

Thor PJ, Krolczyk G, Gil K, Zurowski D, Nowak L. Melatonin and serotonin effects on gastrointestinal motility. J Physiol Pharmacol. 2007 Dec;58 Suppl 6:97-103.

Fusar-Poli P, Allen P, McGuire P, Placentino A, Cortesi M, Perez J. Neuroimaging and electrophysiological studies of the effects of acute tryptophan depletion: a systematic review of the literature. Psychopharmacology (Berl). 2006 Oct;188(2):131-43.

Lehnert H, Beyer J. Cardiovascular and endocrine properties of L-tryptophan in combination with various diets. Adv Exp Med Biol. 1991;294:407-16.

Kasuya E, Yayou K, Hashizume T, Kitagawa S, Sutoh M. A possible role of central serotonin in L-tryptophan-induced GH secretion in cattle. Anim Sci J. 2010 Jun;81(3):345-51.

Shokr EB, Touhidi A, Khazali H, Zhandi M. The effect of L-tryptophan on growth hormone and thyroid hormones secretion in growing lambs. J Vet Res. 2006;61(2):175-79.

Carew LB Jr, Alster FA, Foss DC, Scanes CG. Effect of a tryptophan deficiency on thyroid gland, growth hormone and testicular functions in chickens. J Nutr. 1983 Sep;113(9):1756-65.

Malatesta M. Histological and histochemical methods — Theory and practice. Eur J Histochem. 2016 F eb 29;60(1):2639.

Никишин ДВ. Морфология и методы исследования щитовидной железы: методические рекомендации. Пенза: Инф. — изд. центр ПГУ, 2008. 64 с. (Nikishin DV. Morphology and methods of thyroid research: methodical recommendations. Penza: Inf. of publ. center PGU, 2008. 64 p. Russian).

Янко РВ. Вплив метіоніну на морфологічні зміни щитоподібної залози щурів. Ендокринологія. 2019;24(1):41-5 (Yanko RV. The effect of methionine on the morphological changes of the thyroid gland of rats. Endokrynologia. 2019;24(1):41-5. Ukrainian).

Yanko RV, Levashov MI. Effect of interval fasting on morphological changes in the rat thyroid gland of different age. Biological Sciences of Kazakhstan. 2021; 1:8-18.

Юлдашева ФЗ, Юлдашев АЮ, Исмаилов СИ, Рашитов ММ. Ультраструктурная характеристика тиреоцитов при гипо- и гиперфункции щитовидной железы. Международный эндокринолгический журнал. 2011;35(3):132-5 (Yuldasheva FZ, Yuldashev AYu, Ismailov SI, Rashitov MM. Ultrastructural

description of thyreocytes in thyroid hypo- and hyperactivity. International Journal of Endocrinology. 2011;35(3):132-5. Russian).

Aleshin BV, Brindak OI, Mamina VV. Correlations between the functional activity and proliferation of the thyroid parenchyma. The proliferative forms of the parenchyma of the thyroid. Probl Endokrinol (Mosk). 1987 Nov-Dec;33(6):67-72.

Khan YS, Farhana A. Histology, Thyroid Gland. [Updated 2021 May 10]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551659/