Рівень аполіпопротеїну А1 у хворих на цукровий діабет і коморбідні захворювання на тлі COVID-19
pdf

Ключові слова

аполіпопротеїн А1, COVID‑19, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, гіпоглікемічні засоби.

Як цитувати

Sokolova, L., Belchina, Y., Cherviakova, S., Pushkarev, V., Furmanova, O., Kovzun, O., Pushkarev, V., & Tronko, M. (2021). Рівень аполіпопротеїну А1 у хворих на цукровий діабет і коморбідні захворювання на тлі COVID-19. Ендокринологія | Endocrinology, 26(3), 263-270. https://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-3.263

Анотація

Підвищений рівень холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) та аполіпопротеїну А1 (ApoA1) у плазмі асоціюється зі зниженим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань (ССЗ). Окрім потенційної кардіопротекторної функції, ЛПВЩ та ApoA1, основні аполіпопротеїни ЛПВЩ, також мають протидіабетичні властивості. Мета. Метою дослідження було визначити рівень ApoA1 у крові хворих на цукровий діабет (ЦД), коронавірусну інфекцію 2019 року (COronaVIrus Disease 2019, COVID‑19) та інші супутні захворювання (n=81), а також вплив цукрознижувальних препаратів на рівень ApoA1. Матеріал і методи. ApoA1 визначали за допомогою наборів для імуноферментного аналізу («Elabscience», США); вимірювання проводили при оптичній довжині хвилі 450 нм. Результати. Рівень ApoA1 у крові хворих на ЦД і, особливо, на COVID‑19 був значно нижчим, ніж у крові здорових людей. На рівень АроА1 впливають супутні захворювання. Хронічний автоімунний тиреоїдит (ХАТ), хронічна ниркова недостатність (ХНН) та артеріальна гіпертензія (АГ) призводять до вірогідного зниження рівня ApoA1 в крові. Лікування метформіном, або у вигляді монотерапії, або в поєднанні з іншими препаратами (переважно інсуліном), суттєво не впливає на рівень ApoA1 порівняно зі середнім показником для всієї групи. У хворих, які отримували сульфонілсечовину (СС), рівень ApoA1 значно нижчий від середнього рівня для групи та норми. Значний позитивний вплив на кількість ApoA1 у плазмі спостерігався у хворих, які отримували комбінацію препаратів з інгібіторами натрійзалежного котранспортера глюкози‑2 (НЗКГ‑2і, sodium/glucose cotransporter 2 inhibitors, iSGLT2) та, особливо, інгібіторами дипептидилпептидази‑4 (ДПП‑4і, dipeptidyl peptidase‑4 inhibitors, DPP‑4i). Обговорюються можливі механізми зниження рівня ApoA1 за умов захворювання на COVID‑19 та ЦД. Висновок. Таким чином, рівень ApoA1 може бути одним із перспективних маркерів тяжкого перебігу COVID‑19.

https://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-3.263
pdf

Посилання

Lund-Katz S, Phillips MC. High density lipoprotein structurefunction and role in reverse cholesterol transport. Subcell Biochem. 2010;51:183-227. doi: 10.1007/978-90-481-8622-8_7.

Inoue Y, Okamoto T, Honda T, Nukui T, Takemura T, Tozuka M, et al. Disruption in the balance between apolipoprotein A-I and mast cell chymase in chronic hypersensitivity pneumonitis. Immun Inflamm Dis. 2020 Dec;8(4):659-71. doi: 10.1002/iid3.355.

Kareinen I, Baumann M, Nguyen SD, Maaninka K, Anisimov A, Tozuka M, et al. Chymase released from hypoxia-activated cardiac mast cells cleaves human apoA-I at Tyr192 and compromises its cardioprotective activity. J Lipid Res. 2018 Jun;59(6):945-57. doi: 10.1194/jlr.M077503.

Mineo C, Shaul PW. Regulation of signal transduction by HDL. J Lipid Res. 2013 Sep;54(9):2315-24. doi: 10.1194/jlr.R039479.

Rye KA, Barter PJ, Cochran BJ. Apolipoprotein A-I interactions with insulin secretion and production. Curr Opin Lipidol. 2016 Feb;27(1):8-13. doi: 10.1097/MOL.0000000000000253.

Di Bartolo BA, Cartland SP, Genner S, Manuneedhi Cholan P, Vellozzi M, Rye KA, et al. HDL improves cholesterol and glucose homeostasis and reduces atherosclerosis in diabetes-associated atherosclerosis. J Diabetes Res. 2021 May 6;2021:6668506. doi: 10.1155/2021/6668506.

Fritzen AM, Domingo-Espín J, Lundsgaard AM, Kleinert M, Israelsen I, Carl CS, et al. ApoA‑1 improves glucose tolerance by increasing glucose uptake into heart and skeletal muscle independently of AMPKα2. Mol Metab. 2020 May;35:100949. doi: 10.1016/j.molmet.2020.01.013.

Mao Y, Xu Y, Lu L. The nonlinear association between apolipoprotein B to apolipoprotein A1 ratio and type 2 diabetes. Medicine (Baltimore). 2017 Jan;96(1): e5834. doi: 10.1097/MD.0000000000005834. Erratum in: Medicine (Baltimore). 2017 Mar 24;96(12): e6541. Erratum in: Medicine (Baltimore). 2017 Apr 28;96(17): e6821.

Dong H, Chen W, Wang X, Pi F, Wu Y, Pang S, et al. Apolipoprotein A1, B levels, and their ratio and the risk of a first stroke: a meta-analysis and case-control study. Metab Brain Dis. 2015 Dec;30(6):1319-30. doi: 10.1007/s11011-015-9732-7.

Chyu KY, Shah PK. HDL/ApoA‑1 infusion and ApoA‑1 gene therapy in atherosclerosis. Front Pharmacol. 2015 Sep 1;6:187. doi: 10.3389/fphar.2015.00187.

Tronko MD, Cherviakova SA, Pushkarev VV, Belshina YV, Kovzun OI, Pushkarev VM, et al. Apolipoprotein A1 level in plasma of patients with diabetes and diabetic patients with COVID‑19 as a possible marker of disease. Rep Nac Acad Sci Ukr. 2021;4:110-3. doi: 10.15407/dopovidi2021.04.110.

Wolkowicz P, White CR, Anantharamaiah GM. Apolipoprotein mimetic peptides: an emerging therapy against diabetic inflammation and dyslipidemia. Biomolecules. 2021 Apr 23;11(5):627. doi: 10.3390/biom11050627.

Cochran BJ, Ong KL, Manandhar B, Rye KA. High density lipoproteins and diabetes. Cells. 2021 Apr 9;10(4):850. doi: 10.3390/cells10040850.

Gao L, Zhang Y, Wang X, Dong H. Association of apolipoproteins A1 and B with type 2 diabetes and fasting blood glucose: a crosssectional study. BMC Endocr Disord. 2021 Apr 1;21(1):59. doi: 10.1186/s12902-021-00726-5.

Retnakaran R, Ye C, Connelly PW, Hanley AJ, Sermer M, Zinman B. Serum apoA1 (Apolipoprotein A‑1), insulin resistance, and the risk of gestational diabetes mellitus in human pregnancy — brief report. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2019 Oct;39(10):2192-7. doi: 10.1161/ATVBAHA.119.313195.