Цукровий діабет і COVID-19: сучасні погляди на патогенетичні питання клініки та терапії
pdf

Ключові слова

COVID‑19, цукровий діабет, патогенез, клініка, лікування.

Як цитувати

Tsymbalyuk, V., Tronko, M., Antypkin, Y., & Popova, V. (2021). Цукровий діабет і COVID-19: сучасні погляди на патогенетичні питання клініки та терапії. Ендокринологія | Endocrinology, 26(3), 227-247. https://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-3.227

Анотація

Пацієнти з цукровим діабетом (ЦД) знаходяться в центрі уваги з ранніх стадій пандемії COVID‑19, оскільки епідеміологічні дані показують, що вони схильні до підвищеного ризику важких клінічних наслідків. Водночас як глобальна пандемія COVID‑19 продовжує розвиватися, стає все більш очевидним, що зв’язок між COVID‑19 і ЦД є складною патофізіологічною взаємодією. Наслідки COVID‑19 важчі в пацієнтів із ЦД, який здатний прискорити виникнення гострих метаболічних ускладнень, таких як діабетичний кетоацидоз і гіперглікемія. Механізми, які лежать в основі цих зв’язків залишаються нез’ясованими, але вони, очевидно, включають рецептор ангіотензинперетворюючого ферменту 2 (АПФ2), сайт зв’язування для коронавірусу 2 важкого гострого респіраторного синдрому (SARS-CoV‑2), що експресується в ключових метаболічних органах, зокрема, у β-клітинах підшлункової залози (ПШЗ). Потенційно тропізм SARS-CoV‑2 до β-клітин може призвести до пошкодження клітин і порушення секреції інсуліну, викликаючи гіперглікемію і кетоацидоз. Розуміння двонапрямної взаємодії між ЦД і COVID‑19 буде мати вирішальне значення для профілактики та лікування пацієнтів із ЦД. Наявні епідеміологічні дані про COVID‑19 не підтверджують гіпотезу про те, що пацієнти з ЦД схильні до підвищеного ризику інфікування порівняно із загальною популяцією. На сьогодні встановлено, що декомпенсований ЦД є незалежним чинником, який обтяжує перебіг коронавірусної інфекції та вірогідно підвищує ризики фатального наслідку захворювання. В огляді представлена квінтесенція еволюції поглядів патогенетичних і клінічних аспектів розуміння механізмів цього патологічного тандему, а також терапевтичних стратегій лікування пацієнтів із COVID‑19 і ЦД. Оскільки захворюваність на ЦД продовжує зростати в усьому світі, наразі, більш ніж коли-небудь, профілактика ЦД та боротьба з ним повинні стати пріоритетом систем охорони здоров’я всіх країн світу.

https://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-3.227
pdf

Посилання

Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020 Feb 15;395(10223):497-506.

Rothan HA, Byrareddy SN. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID‑19) outbreak. J Autoimmun. 2020;109:102433.

Ugwueze CV, Ezeokpo BC, Nnolim BI, Agim EA, Anikpo NC, Onyekachi KE. COVID‑19 and diabetes mellitus: the link and clinical implications. Dubai Diabetes Endocrinol J. 2020;26:69-77.

Chan-Yeung M, Xu RH. SARS: epidemiology. Respirology. 2003 Nov;8 Suppl(Suppl 1): S9-14.

Song Z, Xu Y, Bao L, Zhang L, Yu P, Qu Y, et al. From SARS to MERS, Thrusting coronaviruses into the spotlight. Viruses. 2019 Jan 14;11(1), pii: E59.

Poutanen SM. Etiologic agents of infectious diseases. In: Long S, Pickering L, Prober C, editors. Principles and practice of paediatric infectious diseases. 4th ed. Elsevier; 2012. p. 1547-712.

European Centre for Disease Prevention and Control. COVID‑19 situation update worldwide. Available from:

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution‑2019-ncovcases [Accessed 31st May 2021].

Chan JC, Lim LL, Wareham NJ, Shaw JE, Orchard TJ,Zhang P, et al. The lancet commission on diabetes: using data to transform diabetes care and patient lives. Lancet. 2021 Dec 19;396(10267):2019-82.

Parohan M, Yaghoubi S, Seraji A, Javanbakht MH, Sarraf P, Djalali M. Risk factors for mortality in patients with Coronavirus disease 2019 (COVID‑19) infection: a systematic review and metaanalysis of observational studies. Aging Male. 2020 Dec;23(5):1416-24.

Hafidh K, Abbas S, Khan A, Kazmi T, Nazir Z, Aldaham T. The clinical characteristics and outcomes of COVID‑19 infections in patients with diabetes at a tertiary care center in the UAE. Dubai Diabetes Endocrinol J. 2021;26(4):1-6.

Li G, Chen Z, Lv Z, Li H, Chang D, Lu J. Diabetes mellitus and COVID‑19: associations and possible mechanisms. Int J Endocrinol. 2021 Apr 1;2021:7394378.

Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID‑19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020 Apr;323(13):1239-42.

Guan W, Ni Z, Hu Yu, Liang W, Ou C, He J, et al. Clinicalcharacteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020 Apr 30;382(18):1708-20.

Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID‑19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020 Mar 28;395(10229):1054-62.

Yang J, Zheng Y, Gou X, Pu K, Chen Z, Guo Q, et al. Prevalence of comorbidities and its effects in patients infected with SARSCoV‑2: a systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis. 2020 May;94:91-5.