Ефекти вітаміну D при різних патологіях
pdf

Ключові слова

вітамін D, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, COVID‑19, когнітивні порушення, ожиріння, ретинопатія, імунна система.

Як цитувати

Sokolova, L., Pushkarev, V., & Tronko, M. (2021). Ефекти вітаміну D при різних патологіях. Ендокринологія | Endocrinology, 26(2), 160-178. https://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-2.160

Анотація

Вітамін D (vitamin D, VD), це універсальний стероїдний гормон, який регулює активність кількох тисяч генів. За останні десятиліття були зареєстровані численні захворювання, асоційовані з дефіцитом VD, зокрема інсулінорезистентність (ІР), метаболічний синдром, цукровий діабет (ЦД), серцево-судинні захворювання (ССЗ), рак та когнітивні порушення. Крім того, дослідження 2020 року показали, що VD може впливати на інфікування вірусом COVID‑19 SARS-CoV‑2 та перебіг хвороби. Важливим фактом є те, що епідеміологічні дослідження продемонстрували високий рівень поширення дефіциту або недостатності VD у всьому світі. Недостатність VD є сильним дієтичним пусковим механізмом, наслідком якого є важкі хронічні захворювання. Потенціал VD терапії для хворих на ЦД очевидний. Його імуномодулювальні ефекти сприяють індукції імунної толерантності та анергії Т-клітин, пригнічують активність В-клітин та вироблення антитіл, зменшують запальну реакцію, корисні для профілактики та лікування ЦД 1-го типу. VD здійснює прямий та побічний вплив на гомеостаз глюкози — секрецію інсуліну, чутливість до інсуліну та системне запалення, яке спостерігається при ЦД 2-го типу та ожирінні. Сигналінг VD необхідний для серцево-судинної функції, особливо для регуляції судинного тонусу, а також як антифібротичний та антигіпертрофічний фактор. Оскільки VD регулює нейромедіатори та нейротрофіни, багато досліджень свідчать про важливість VD для запобігання когнітивних порушень та ретинопатії. VD посилює протизапальну та противірусну реакцію епітеліальних клітин у дихальній системі при респіраторних вірусних інфекціях. Показано, що введення VD пацієнтам з його дефіцитом допомагає при інфікуванні вірусами, такими як COVID‑19. Приймання VD в осінньо-зимовий період для пацієнтів із високим ризиком розвитку захворювань дихальних шляхів надає їм додатковий захист. Під час пандемії бажано приймати 1000-2000 МО на день у формі полівітамінів або добавок VD. Щоденне вживання VD рекомендується
через короткий період його напіврозпаду в циркуляції. VD може бути основною допоміжною терапією при лікуванні пацієнтів, які постраждали від COVID‑19, а також для осіб з його дефіцитом.

https://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-2.160
pdf

Посилання

Aslan MT, Aslan İÖ, Özdemir Ö. Letter to the Editor: Is vitamin D one of the key elements in COVID‑19 days? J Nutr Health Aging. 2020;24(9):1038-9. doi: 10.1007/s12603-020-1413-5.

Sultan S, Taimuri U, Basnan SA, Ai-Orabi WK, Awadallah A, Almowald F, et al. Low vitamin D and its association with cognitive impairment and dementia. J Aging Res. 2020 Apr 30;2020:6097820. doi: 10.1155/2020/6097820.

Smolders J, van den Ouweland J, Geven C, Pickkers P, Kox M. Letter to the Editor: Vitamin D deficiency in COVID‑19: Mixing up cause and consequence. Metabolism. 2021 Feb;115:154434. doi: 10.1016/j.metabol.2020.154434.

Тронько НД, Пушкарев ВМ, Соколова ЛК, Пушкарев ВВ, Ковзун ЕИ. Молекулярные механизмы патогенеза сахарного диабета и его осложнений. Киев: Издательский дом Медкнига; 2018. 264 с. (Tronko ND, Pushkarev VM, Sokolova LK, Pushkarev VV, Kovzun EI. Molecular mechanisms of pathogenesis of diabetes and its complications.

Kyiv: Publishing house Medkniga; 2018. 264 p. Russian).

Saponaro F, Saba A, Zucchi R. An update on vitamin D metabolism. Int J Mol Sci. 2020 Sep 8;21(18):6573. doi: 10.3390/ijms21186573.

Nakashima A, Yokoyama K, Yokoo T, Urashima M. Role of vitamin D in diabetes mellitus and chronic kidney disease. World J Diabetes. 2016 Mar 10;7(5):89-100. doi: 10.4239/wjd.v7.i5.89.

Latic N, Erben RG. Vitamin D and cardiovascular disease, with emphasis on hypertension, atherosclerosis, and heart failure. Int J Mol Sci. 2020 Sep 4;21(18):6483. doi: 10.3390/ijms21186483.

Silver J, Naveh-Many T. FGF‑23 and secondary hyperparathyroidism in chronic kidney disease. Nat Rev Nephrol.

Nov;9(11):641-9. doi: 10.1038/nrneph.2013.147.

Mele C, Caputo M, Bisceglia A, Samà MT, Zavattaro M, Aimaretti G, et al. Immunomodulatory effects of vitamin D in

thyroid diseases. Nutrients. 2020 May 16;12(5):1444. doi: 10.3390/nu12051444.

Krajisnik T, Björklund P, Marsell R, Ljunggren O, Akerström G, Jonsson KB, et al. Fibroblast growth factor‑23 regulates parathyroid hormone and 1alpha-hydroxylase expression in cultured bovine parathyroid cells. J Endocrinol. 2007 Oct;195(1):125-31. doi: 10.1677/JOE‑07-0267.

Balla M, Merugu GP, Konala VM, Sangani V, Kondakindi H, Pokal M, et al. Back to basics: review on vitamin D and

respiratory viral infections including COVID‑19. J Community Hosp Intern Med Perspect. 2020 Oct 29;10(6):529-36. doi: 10.1080/20009666.2020.1811074.

Federico G, Genoni A, Puggioni A, Saba A, Gallo D, Randazzo E, et al. Vitamin D status, enterovirus infection, and type 1 diabetes in Italian children/adolescents. Pediatr Diabetes. 2018 Aug;19(5):923-9. doi: 10.1111/pedi.12673.

Rak K, Bronkowska M. Immunomodulatory effect of vitamin D and its potential role in the prevention and treatment of type 1 diabetes mellitus — a narrative review. Molecules. 2018 Dec 24;24(1):53. doi: 10.3390/molecules24010053.

Infante M, Ricordi C, Sanchez J, Clare-Salzler MJ, Padilla N, Fuenmayor V, et al. Influence of vitamin D on islet autoimmunity and beta-cell function in type 1 diabetes. Nutrients. 2019 Sep 11;11(9):2185. doi: 10.3390/nu11092185.

Tripathi P, Rao YK, Pandey K, Gautam KA. Significance of vitamin D on the susceptibility of gestational diabetes

mellitus — a meta-analysis. Indian J Endocrinol Metab. 019 Sep- Oct;23(5):514-24. doi: 10.4103/ijem.IJEM_184_19.

Talaei A, Mohamadi M, Adgi Z. The effect of vitamin D on insulin resistance in patients with type 2 diabetes. Diabetol Metab Syndr. 2013 Feb 26;5(1):8. doi: 10.1186/1758-5996-5-8.