Психобіотики як перспективні засоби для лікування психосоматичних ускладнень при укровому діабеті
pdf

Ключові слова

пробіотики, психобіотики, цукровий діабет, депресія, тривожність, когнітивність.

Як цитувати

Zinich, A., Korpachev, V., & Hovaka, V. (2021). Психобіотики як перспективні засоби для лікування психосоматичних ускладнень при укровому діабеті. Ендокринологія, 26(2), 152-159. https://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-2.152

Анотація

Розвиток цукрового діабету (ЦД) пов’язаний із такими ускладненнями, як депресія, тривожність, зниження когнітивності. Актуальною проблемою є пошук засобів, які дозволять поліпшити психосоматичний стан пацієнтів. Останнім часом дослідники в багатьох країнах світу стали вивчати пробіотики як засоби, здатні впливати на функціонування мозку. Такі пробіотики отримали назву психобіотиків — живих бактерій, здатних
впливати на функції мозку і покращувати психофізіологічний стан шляхом взаємодії з кишковою мікробіотою. Ряд дослідників включають до психобіотиків і пребіотики, які сприяють збільшенню кількості корисних кишкових бактерій. Кишкова мікробіота охоплює всі мікроорганізми, які населяють простір від порожнини рота до прямої кишки. Вона слугує фундаментальною складовою кишково-мозкової вісі — біспрямованої системи, за допомогою якої мозок модулює функції шлунково-кишкового тракту. Кишкова мікробіота виконує важливу роль у формуванні гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової вісі, яка бере участь у регуляції багатьох фізіологічних процесів. ЇЇ стимуляція супроводжується підвищеною продукцією глюкокортикоїдів, зокрема, кортизолу і кортикостерону, відомих як маркерів стресу. Концентрації глюкокортикоїдів, що циркулюють, зростають у відповідь на психічний та фізичний стрес. Вони також посилюють відчуття загрози і пригнічують настрій, знижують пам’ять та інші когнітивні функції. Психобіотики виявляють анксіолітичний та антидепресивний ефекти, які характеризуються позитивними змінами в емоційній та когнітивній сферах. Виявилось, що психобіотики впливають на патогенетичні ланки стресорної реакції, які залучені до формування негативних психосоматичних ускладнень при ЦД. Отримані обнадійливі результати експериментальних та клінічних досліджень психобіотиків, які свідчать про перспективність їх використання в лікуванні пацієнтів із ЦД та ожирінням, а також в антиейджингових програмах. Перспективним є подальше дослідження застосування психобіотиків у лікуванні психосоматичних порушень при ЦД.

https://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-2.152
pdf

Посилання

Zheng Y, Ley SH, Hu FB. Global aetiology and epidemiology of type 2 diabetes mellitus and its complications. Nat Rev Endocrinol. 2018 Feb;14(2):88-98.

Coleman SM, Katon W. Treatment implications for comorbid diabetes mellitus and depression. Psychiatric Times. 2013 Jan;30(1): 3-10.

Dinan TG, Stanton C, Cryan JF. Psychobiotics: a novel class of psychotropic. Biol Psychiatry. 2013 Nov 15;74(10):720-6.

Ивашкин ВТ, Ивашкин КВ. Психобиотические эффекты пробиотиков и пребиотиков. Рос журн гастроэнтерол гепатол колопроктол. 2018; 28(1):4-12. (Ivashkin VT, Ivashkin KV.Psychobiotic effects of probiotics and prebiotics. Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology. 2018;28(1):4-12. Russian).

Кирпиченко АА, Ким ИЮ. Психобиотики: способна ли микробиота кишечника оказывать влияние на психическое здоровье хозяина? Вестник ВГМУ. 2017;16(2):26-42. (Kirpichenka AA, Kim IY. Psychobiotics: can gut microbiota influence host’s mental health? Vestnik VGMU. 2017;16(2):26-42. Russian).

Hooper LV, Littman DR, Macpherson AJ. Interactions between the microbiota and theimmune system. Science. 2012 Jun 8;336(6086):1268-73.

Le Chatelier E, Nielsen T, Qin J, Prifti E, Hildebrand F, Falony G, et al. Richness of human gut microbiome correlates with metabolic markers. Nature. 2013 Aug 29;500(7464):541-6.

Bravo JA, Julio-Pieper M, Forsythe P, Kunze W, Dinan TG, Bienenstock J, Cryan JF. Communication between gastrointestinal bacteria and the nervous system. Curr Opin Pharmacol. 2012 Dec;12(6):667-72.

Foster JA, McVey Neufeld KA. Gut-brain axis: how the microbiome influences anxiety and depression. Trends Neurosci. 2013 May;36(5):305-12.

Mayer EA, Knight R, Mazmanian SK, Cryan JF, Tillisch K. Gut microbes and the brain: paradigm shift in neuroscience. J Neurosci. 2014 Nov 12;34(46):15490-6.

Burnet PW, Cowen PJ. Psychobiotics highlight the pathways to happiness. Biol Psychiatry. 2013 Nov 15;74(10):708-9.

Шульпекова ЮО, Бабаева ГГ, Русяев ВЮ. Патогенетическое обоснование лечебного воздействия на микробиоту при синдроме раздраженного кишечника. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2019;29(4):7-14. (Shulpekova Yu.O., Babaeva G.H., Rusyaev V.Yu. Pathogenetic Substantiation of the Therapeutic Impact on Microbiota in Irritable Bowel Syndrome. Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology. 2019; 29(4):7-14. Russian).

Structure, function and diversity of the healthy human microbiome / Human Microbiome Project Consortium. Nature. 2012 Jun;486,(7402):207-214.

Rao AV, Bested AC, Beaulne TM, Katzman MA, Iorio C, Berardi JM, Logan AC. A randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study of a probiotic in emotional symptoms of chronic fatigue syndrome. Gut Pathog. 2009 Mar;1(1):1-6.

Round JL, Mazmanian SK. The gut microbiota shapes intestinal immune responses during health and disease. Nat Rev Immunol. 2009 May;9(5):313-23.