Біохімічні і молекулярні механізми розвитку інсулінорезистентності в клітинах жирової тканини
pdf

Ключові слова

інсулінорезистентність, абдомінально-вісцеральне ожиріння, адипоцити, запалення, прозапальні цитокіни.

Як цитувати

Levchuk, N. (2020). Біохімічні і молекулярні механізми розвитку інсулінорезистентності в клітинах жирової тканини. Ендокринологія, 25(3), 243-250. https://doi.org/10.31793/1680-1466.2020.25-3.243

Анотація

Інсулінорезистентність (ІР) тісно пов’язана з ожирінням і є ключовою ланкою в патогенезі цукрового діабету 2-го типу (ЦД2) та низки супутніх захворювань. Споживання надмірної кількості висококалорійної їжі та недостатня фізична активність призводить до накопичення жирової тканини переважно в абдомінально-вісцеральній області. Вісцеральний жир є метаболічно активним. Його клітини виробляють низку біологічно-активних речовин і є місцем синтезу ферментів стероїдних гормонів. Висока метаболічна активність вісцеральної жирової тканини також пов’язана з наявністю в адипоцитах високої щільності β3-адренорецепторів, кортикостероїдних і андрогенних рецепторів та відносно низької щільності α2-адренорецепторів і рецепторів до інсуліну. Збільшення об’єму вісцеральної жирової тканини призводить до активного ліполізу, що супроводжується утворенням великої кількості вільних жирних кислот (ВЖК), синтезу прозапальних цитокінів (інтерлейкін-6 (IЛ-6), інтерлейкін-1бета (IЛ-1β) і фактор некрозу пухлин альфа (ФНП-α)) та розвитку хронічного системного запалення. Всі ці події призводять до розвитку ІР – стану, що характеризується зниженням чутливості периферичних тканин організму до дії інсуліну. Результати ґрунтовного аналізу наукової літератури дають змогу стверджувати, що вивчення молекулярних механізмів розвитку ІР має важливе практичне значення для удосконалення і розробки нових методів діагностики та лікування осіб із надмірною масою жирової тканини. У даному огляді літератури розглянуто біохімічні і морфологічні особливості структури жирової тканини, її метаболічну активність, а також механізми формування стану клітинної ІР на рецепторному і пострецепторному рівнях. Наведено дані про участь запального процесу в розвитку ІР.

https://doi.org/10.31793/1680-1466.2020.25-3.243
pdf

Посилання

1. Czech MP. Insulin action and resistance in obesity and type 2 diabetes. Nat Med. 2017 Jul;23(7):804-814.
2. Beverly JK, Budoff MJ. Atherosclerosis: pathophysiology of insulin resistance, hyperglycemia, hyperlipidemia, and inflammation. J Diabetes. 2020 Feb;12(2):102-104.
3. Soleimani M. Insulin resistance and hypertension: new insights. Kidney Int. 2015 Mar;87(3):497-9.
4. Neth BJ, Craft S. Insulin resistance and Alzheimer’s disease: bioenergetic linkages. Front Aging Neurosci. 2017 Oct;9:345.
5. Williams T, Mortada R, Porter S. Diagnosis and treatment of polycystic ovary syndrome Am. Fam. Physician. 2016 Jul;94(2):106-13.
6. Kitade H, Chen G, Ni Y, Ota T. Nonalcoholic fatty liver disease and insulin resistance: new insights and potential new treatments. Nutrients. 2017 Apr;9(4):387.
7. Dev R, Bruera E, Dalal S. Insulin resistance and body composition in cancer patients. Ann Oncol. 2018 Feb;29(suppl_2): ii18–ii26.
8. Тронько НД, Соколова ЛК, Ковзун ЕИ, Пастер ИП. Инсулинотерапия: вчера, сегодня, завтра. Киев: Медкнига, 2014. 192 с. (Tronko ND, Sokolova LK, Kovzun EI, Pasteur IP. Insulin therapy: yesterday, today, tomorrow. Kyiv: Medical book, 2014. 192 с.)
9. Petersen MC, Shulman GI. Mechanisms of insulin action and insulin resistance. Physiol Rev. 2018 Oct;98(4):2133-2223.
10. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO Consultation. Geneva, 2000. 268 р.
11. Amato MC, Giordano C, Pitrone M, Galluzzo A. Cut-off points of the visceral adiposity index (VAI) identifying a visceral adipose dysfunction associated with cardiometabolic risk in a Caucasian Sicilian population. Lipids Health Dis. 2011 Oct;10:183.
12. Aslan H, Altunkaynak BZ, Altunkaynak ME, Vuraler O, Kaplan S, Unal B. Effect of a high fat diet on quantitative features of adipocytes in the omentum: an experimental, stereological and ultrastructural study. Obes Surg. 2006 Nov;16(11):1526-34.
13. Capurso C, Capurso A. From excess adiposity to insulin resistance: The role of free fatty acids. Vascul Pharmacol. 2012 Sep-Oct;57(2-4):91-7.
14. Makki K, Froguel P, Wolowczuk I. Adipose tissue in obesityrelated inflammation and insulin resistance: cells, cytokines, and chemokines. ISRN Inflammation. 2013 Dec;2013:139239.
15. Dziuba OS, Hudz IeA, Kosiakova HV, Horid’ko TM, Klimashevsky VM, Hula NM. The effect of N-stearoylethanolamine on adipocytes free cholesterol content and phospholipid composition in rats with obesity-induced insulin resistance. Ukr.Biochem.J. 2018 Sep-Oct;90(5):81-90.