Молекулярні механізми утворення метастазів. Маркери метастазування при карциномах щитоподібної залози (огляд літератури)
pdf

Ключові слова

метастази, щитоподібна залоза, метастатична ніша, епітеліально-мезенхімальний перехід, міграція та інтравазація пухлинних клітин.

Як цитувати

Zinich, P., Pushkarev, V., Bolgov, M., Guda, B., & Pushkarev, V. (2020). Молекулярні механізми утворення метастазів. Маркери метастазування при карциномах щитоподібної залози (огляд літератури). Ендокринологія, 25(3), 227-242. https://doi.org/10.31793/1680-1466.2020.25-3.227

Анотація

Метастази є причиною 90% смертей від солідних пухлин. Процес метастазування передбачає вихід ракових клітин із первинної пухлини, їх перехід у кровоносну, або іншу транспортну систему і, нарешті, колонізація та проліферація у віддаленому органі. В огляді описано процес розвитку метастатичної клітини, зумовлений генетичними, епігенетичними, позиційними змінами, сигналами оточуючих клітин. Під час епітеліально-
мезенхімального переходу пухлинні клітини частково і тимчасово дедиференціюються, змінюють свою форму в бік неполяризованої, рухливої, веретеноподібної клітини. Цей перехід дає можливість налагодити експресію генів та придбати фенотип стовбурових клітин. Розглядаються також механізми мобільності та інвазивності пухлинних клітин, процеси інтравазації, транспортування, хомінгу. Значна увага приділена утворенню пре-
метастатичної ніші, яка характеризується імуносупресією, запальними процесами, інтенсивним ангіогенезом, пермеабілізацією судин, активним лімфангіогенезом, специфічним органотропізмом та високою ефективністю перепрограмування. Детально проаналізований процес колонізації метастатичної ніші пухлинними клітинами, участь у ньому клітин імунної системи, інших клітин крові, прогеніторів кісткового мозку, екзосом, які утворюються в оточенні первинної пухлини, метаболічних ферментів та прозапальних цитокінів. Акцент зроблено на процес метастазування пухлин щитоподібної залози (ЩЗ). Наведені та проаналізовані основні маркери метастазування для карцином ЩЗ для всіх етапів метастатичного каскаду. Описані супресори метастазування, оцінений вплив мікрооточення пухлини, значення запальних процесів та інших патологій у виникненні і про-
гресії карцином ЩЗ.

https://doi.org/10.31793/1680-1466.2020.25-3.227
pdf

Посилання

1. Welch DR, Hurst DR. Defining the hallmarks of metastasis. Cancer Res. 2019;79(12):3011-27.
2. McGranahan N, Swanton C. Cancer evolution constrained by the immune microenvironment. Cell. 2017;170(5):825-7.
3. McGranahan N, Swanton C. Clonal heterogeneity and tumor evolution: Past, present, and the future. Cell. 2017;168(4):613-28.
4. Bentolila LA, Prakash R, Mihic-Probst D, Wadehra M, Kleinman HK, Carmichael TS, et al. Imaging of angiotropism/vascular cooption in a murine model of brain melanoma: implications for melanoma progression along extravascular pathways. Sci Rep. 2016;6:23834.
5. Welch DR. Tumor heterogeneity — a ‘contemporary concept’ founded on historical insights and predictions. Cancer Res. 2016;76(1):4-6.
6. Hunter KW, Amin R, Deasy S, Ha NH, Wakefield L. Genetic insights into the morass of metastatic heterogeneity. Nat Rev Cancer. 2018;18(4):211-23.
7. Liu R, Wang X, Chen GY, Dalerba P, Gurney A, Hoey T, et al. The prognostic role of a gene signature from tumorigenic breast-cancer cells. N Engl J Med. 2007;356(3):217-26.
8. Bohl CR, Harihar S, Denning WL, Sharma R, Welch DR. Metastasis suppressors in breast cancers: mechanistic insights and clinical potential. J Mol Med. 2014;92(1):13-30.
9. van der Horst G, Bos L, van der Pluijm G. Epithelial plasticity, cancer stem cells, and the tumor-supportive stroma in bladder carcinoma. Mol Cancer Res. 2012;10(8):995-1009.
10. Romano S, Tufano M, D’Arrigo P, Vigorito V, Russo S, Romano MF. Cell stemness, epithelial-to-mesenchymal transition, and immunoevasion: Intertwined aspects in cancer metastasis. Semin Cancer Biol. 2020;60:181-90.
11. Steinbichler TB, Savic D, Dudás J, Kvitsaridze I, Skvortsov S, Riechelmann H, Skvortsova II. Cancer stem cells and their unique role in metastatic spread. Semin Cancer Biol. 2020;60:148-56.
12. Liu, Y, Cao, X. Characteristics and significance of the premetastatic niche. Cancer Cell. 2016;30(5):668-81.
13. Zhang X, Xiang J. Remodeling the microenvironment before occurrence and metastasis of cancer. Int J Biol Sci. 2019;15(1):105-13.
14. Peinado H, Zhang H, Matei IR, Costa-Silva B, Hoshino A, Rodrigues G, et al. Pre-metastatic niches: organ-specific homes for metastases. Nat Rev Cancer. 2017;17(5):302-17.
15. Zhang H, Freitas D, Kim HS, Fabijanic K, Li Z, Chen H, et al. Identification of distinct nanoparticles and subsets of extracellular vesicles by asymmetric flow field- flow fractionation. Nat Cell Biol. 2018;20(3): 332-43.