Гістопатологічний аналіз випадкових папілярних тиреоїдних карцином за хвороби Грейвса на тлі дифузного зоба та результати післяопераційного спостереження за пацієнтами
pdf

Ключові слова

випадкова папілярна тиреоїдна карцинома, хвороба Грейвса, дифузний зоб, гістопатологія.

Як цитувати

Zurnadzhy, L., Buldygina, Y., Chernyshov, S., Bolgov, M., & Bogdanova, T. (2020). Гістопатологічний аналіз випадкових папілярних тиреоїдних карцином за хвороби Грейвса на тлі дифузного зоба та результати післяопераційного спостереження за пацієнтами. Ендокринологія, 25(3), 207-214. https://doi.org/10.31793/1680-1466.2020.25-3.207

Анотація

Мета — порівняти гістопатологічні характеристики випадкових папілярних тиреоїдних карцином (ВПТК) за хвороби Грейвса (ХГ) з дифузним зобом (ДЗ), виявлених під час макроскопічного опису післяопераційного матеріалу (макровипадкові папілярні тиреоїдні карциноми — МВПТК) і виключно за мікроскопічного дослідження гістологічних препаратів (справжні окультні папілярні тиреоїдні карциноми — СОПТК); з’ясувати можливі відмінності в післяопераційному перебігу захворювання в пацієнтів із МВПТК і СОПТК. Матеріал і методи. Проведено порівняльний гістопатологічний аналіз 16 МВПТК та 31 СОПТК, виявлених у 47 хворих із ХГ на тлі ДЗ, яких було прооперовано протягом періоду з 2008 по 2019 рік. Порівняно результати післяопераційного спостереження пацієнтів щодо застосування радіойодтерапії (РЙТ) та наявності рецидивів ВПТК. Результати. Усі досліджені ВПТК не перевищували за розміром 10 мм. Частота МВПТК була вірогідно нижчою, ніж СОПТК (34% проти 66%, р=0,0036; шанс ризику (OR)=0,26). Середній розмір пухлини, навпаки, був більшим у першій групі, ніж у другій (5,8±1,2 проти 2,8±1,2 мм, р<0,0001). Жодних істотних відмінностей у домінантній
архітектоніці пухлин чи їхніх інвазійних характеристиках між двома групами не простежувалося, окрім вірогідно частіших ознак інтратиреоїдного розповсюдження МВПТК порівняно із СОПТК (37,5% проти 6,5%, р<0,0130; OR=8,70). Жодна з пухлин в обох групах не мала ознак екстратиреоїдного розповсюдження, усі ВПТК належали до рТ1а категорії відповідно до 8-го видання TNM класифікації. Тривалість післяопераційного спостереження
пацієнтів вірогідно не відрізнялася в обох групах і становила 3,9±2,7 проти 4,2±3,3 року (р=0,9999). Тринадцять із 47 пацієнтів (27,7%) пройшли курс післяопераційної РЙТ, за якої в жодного пацієнта не було виявлено регіонарних чи віддалених метастазів. Також не зафіксовано випадків локальних чи регіонарних рецидивів ВПТК. Висновки. Усі ВПТК за ХГ на тлі ДЗ були мікрокарциномами розміром до 10 мм. МВПТК і СОПТК характеризувалися подібними структурними характеристиками та низькими інвазійними властивостями. Під час післяопераційного спостереження (від 0,2 до 11,2 року) у жодного пацієнта не зафіксовано локальні або реґіонарні рецидиви, незалежно від того, пройшли пацієнти курс РЙТ чи ні, що ставить під сумнів доцільність застосування РЙТ за наявності ВПТК у пацієнтів із ХГ на тлі ДЗ.

https://doi.org/10.31793/1680-1466.2020.25-3.207
pdf

Посилання

1. Rosai J. Thyroid gland. In: Rosai and Ackerman’s. Surgical Pathology: 10th ed. Edinburg: Elsevier; 2011. Vol. 1. p. 487-64.
2. Nikiforov YE, Biddinger PW, Thompson LDR. Diagnostic Pathology and Molecular Genetics of the Thyroid: A Comprehensive Guide for Practicing Thyroid Pathology, 3rd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer / Lippincott Williams and Wilkins; 2019. 480 p.
3. Keskin С, Sahin M, Hasanov R, Aydogan BI, Demir O, Emral R, et al. Frequency of thyroid nodules and thyroid cancer in thyroidectomized patients with Graves’ disease. Arch Med Sci. 2020;16(2):302-7.
4. Wei S, Baloch ZW, LiVolsi VA. Thyroid carcinoma in patients with Graves’ disease: an institutional experience. Endocr Pathol. 2015 Mar;26(1):48-53.
5. Menon R, Nair CG, Babu M, Jacob P, Krishna GP. The Outcome of Papillary Thyroid Cancer Associated with Graves’ Disease: A Case Control Study. J Thyroid Res. 2018;2018:8253094.
6. You E, Mascarella MA, Al Jassim A, Forest VI, Hier MP, Tamilia M, et al. Prevalence and aggressiveness of papillary thyroid carcinoma in surgically-treated Graves’ disease patients: a retrospective matched cohort study. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2019;48(1):40.
7. Mekraksakit P, Rattanawong P, Karnchanasorn R, Kanitsoraphan C, Leelaviwat N, Poonsombudlert K, et al. Prognosis of differentiated thyroid carcinoma in patients with Graves disease: a systematic review and meta-analysis. Endocr Pract. 2019;25(12):1323-37.
8. Shimura K, Shibata H, Mizuno Y, Amano N, Hoshino K, Kuroda T. Rapid Growth and Early Metastasis of Papillary Thyroid Carcinoma in an Adolescent Girl with Graves’ Disease. Horm Res Paediatr. 2019;91(3):210-15.
9. Ergin AB, Saralaya S, Olansky L. Incidental papillary thyroid carcinoma: clinical characteristics and prognostic factors among patients with Graves’ disease and euthyroid goiter, Cleveland Clinic experience. Am J Otolaryngol. 2014;35(6):784-90.
10. Preece J, Grodsky S, Yeung M, Bailey M, Serpell J. Thyrotoxicosis does not protect against incidental papillary thyroid cancer. Surgery. 2014;156(5):1153-6.
11. Jia Q, Li X, Liu Y, Li L, Kwong JS, Ren K, et al. Incidental thyroid carcinoma in surgery-treated hyperthyroid patients with Graves’ disease: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Cancer Manag Res. 2018;10:1201-7.
12. Bogdanova T, Zurnadzhy L, LiVolsi V, Williams D, Ito M, Nakashima M, Thomas G. Thyroid cancer pathology in Ukraine after Chernobyl. In: Tronko M, Bogdanova T, Saenko V, Thomas GA, Likhtatev I, Yamashita S, editors. Thyroid cancer pathology in Ukraine after Chernobyl. Dosimetry, epidemiology, pathology,
molecular biology. Nagasaki, Japan: Nagasaki Association for Hibakushas’ Medical Care (NASHIM); 2014. p.65-108.
13. Болгов МЮ. Автоматизация медицинских учреждений: руководство пользователя TherDep5. Киев: Издательство Куприянова; 2006. 464 с. 13. (Bolgov MJ. Healthcare Automation: TherDep5 User Guide. Kiev: Kupriyanov Publishing House; 2006.464 p. Bogov My. Healthcare automation: TerDep5 user guide. Kyiv: Kupriyanov publishing house; 2006.464 p.)
14. Lloyd RV, Osamura RY, Kloppel G, Rosai J, editors. WHO Classification of Tumours of Endocrine Organs, 4th ed. Lyon: WHO Press; 2017. 355 p.
15. Brierley JD, Gospodarowicz MK, Wittekind C, editors. TNM classification of Malignant Tumours, 8th ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2017. 272 р.